ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВЛАДА

  Бібліографічне посилання: Головко В.В. ВЛАДА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vlada (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВЛАДА

ВЛАДА – категорія сусп. наук, що відображає здатність людей підпорядковувати своїм цілям або нав'язувати свою волю ін. людям, розпоряджатися та керувати їхніми діями за допомогою насильницьких або ненасильницьких засобів. Владарювання є необхідним елементом соціального життя і проявляється через функції регулювання взаємовідносин між людьми, здійснювані сусп. та держ. інститутами. Дослідниками виділяються такі складові в.: насилля і примус, покарання і заохочення, контроль і кер-во, суперництво і співробітництво. в. може бути політ., екон., духовною, моральною і т. д. Амер. політолог М.Дюверже пов'язує в. із поняттям легітимності й стверджує, що про в. можна говорити лише тоді, коли той, хто підкоряється, вірить у те, що це відбувається на законних засадах.

За первіснообщинного ладу переважну більшість функцій в. здійснювали усі дорослі члени громади, а частину функцій – найдосвідченіші чи найсильніші її представники, при цьому особливу роль грали старійшини. З виникненням держави остання перебрала на себе функції здійснення політ. та екон. в. у сусп-ві й поставила себе над ним, що забезпечувалося апаратом легітимного насилля. В сучасних демократ. країнах держ. в. розподілена на три гілки – виконавчу, законодавчу і судову. Д-ва не є монополістом на в., остання здійснюється також різноманітними недерж. інститутами і організаціями (реліг. та професійні орг-ції, партії політичні, засоби масової інформації тощо).

За Конституцією України 1996 (ст. 5), єдиним джерелом в. в Україні є народ, який здійснює в. безпосередньо і через органи держ. в. та органи місц. самоврядування.

дата публікації: 2003 р.

Посилання:
 • ДЕРЖАВА
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996
 • ПАРТІЯ ПОЛІТИЧНА

 • Пов'язані терміни:
 • ДЕМОКРАТІЯ
 • ДЕМОКРАТИЧНОГО ЦЕНТРАЛІЗМУ ПРИНЦИП
 • ДЕРЖАВА
 • ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРІАТУ
 • ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ ВІД КАПІТАЛІЗМУ ДО СОЦІАЛІЗМУ
 • ЕТНОГЕНЕЗ
 • ІМПЕРІЯ
 • ІНФОРМАЦІЙНЕ СУСПІЛЬСТВО, ПОНЯТТЯ
 • ІСЛАМ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • КАГАН
 • КАПІТАЛІЗМ
 • КІСТЯКІВСЬКИЙ БОГДАН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КЛАСИ СУСПІЛЬНІ
 • КНЯЗЬ
 • КОНСЕРВАТИЗМ: ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА І РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА
 • КОНСТИТУЦІЇ РУМУНІЇ
 • КОНСТИТУЦІЯ
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ 1996
 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В СРСР 1988
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 1990–1996
 • КУЛЬТУРА В РОЗМАЇТОСТІ ПОНЯТЬ, ЯВИЩ І СХЕМ ПОСТУПУ
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКОГО ТОВАРИСТВА СТАТУТ
 • КИТАЙ
 • ЛЕГАЛЬНІСТЬ, ЛЕГАЛІЗАЦІЯ, ЛЕГІТИМАЦІЯ
 • ЛІВІЯ, СОЦІАЛІСТИЧНА НАРОДНА ЛІВІЙСЬКА АРАБСЬКА ДЖАМАХІРІЯ
 • ЛЮТЕРАНСТВО
 • МАРКСИЗМ В ІСТОРИЧНІЙ НАУЦІ
 • МАРКСИЗМ ЯК ІДЕОЛОГІЧНА ТЕЧІЯ
 • МІСТО
 • МОНАРХІЯ
 • МОНГОЛЬСКА ІМПЕРІЯ
 • НІЦШЕ ФРІДРІХ-ВІЛЬГЕЛЬМ
 • ОРТЕГА-І-ГАСЕТ
 • ПАРЛАМЕНТ
 • ВИБОРИ
 • ЗАХІДНИКИ
 • ЖІНОЧИЙ РУХ В УКРАЇНІ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)