ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВОДОЛАЖЧЕНКО ОЛЬГА ГАВРИЛІВНА

  Бібліографічне посилання: Верба І.В. ВОДОЛАЖЧЕНКО Ольга Гаврилівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vodolazhchenko_O (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВОДОЛАЖЧЕНКО ОЛЬГА ГАВРИЛІВНА

ВОДОЛАЖЧЕНКО Ольга Гаврилівна (28.05.1888–30.10.1972) – укр. історик, архівіст, джерелознавець, філолог. Учениця Д.Багалія. Н. в м. Севастополь у сім'ї військового. Закінчила Севастопольську жін. г-зію і отримала звання вчительки історії і географії (1905). 1907–12 як чл. Української соціал-демократичної робітничої партії вела підпільну роботу серед матросів Севастополя. 1907 – слухачка Вищих жін. курсів у Харкові. Закінчила істор. від-ня історико-філол. ф-ту Харків. ун-ту (1912). Вчителька рос. мови й історії в м. Карасубазар (нині Білогірськ; 1912–17). Одночасно закінчила екстерном пед. курси (1914) та склала іспити з курсу слов'яно-рос. від-ня Харків. ун-ту (1917). 1922–30 – аспірантка, н.с., вчений секретар Науково-дослідного інституту історії української культури імені академіка Д.Багалія. Захистила промоційну працю на тему "Історія Харківського колегіуму". Одночасно викладала історію України в Харків. ін-ті нар. освіти. 1923–25 завідувала ред. частиною ж. "Червоні квіти". Викл. укр. мови в Харків. ін-ті нар. госп-ва (1925–26), зав. інформаційно-видавничим бюро Укрнауки (1925–30), співробітниця сектору науки Промкооперації (1931–36). 1927 і 1929 перебувала у наук. відрядженнях у Греції і Німеччині.

Одночасно з наук. і викладацькою діяльністю активно займалася архів. роботою. 1919 – співробітник архів. секції Харків. Губкопису, 1920–25 – учений архівіст Харків. центр. істор. архіву (упорядковувала фонди Земельного банку, Рос.-азіат. банку, Військ. начальника). 1921–25 – учений секретар, зав. секретаріатом, секретар колегії Укрцентрархіву. 1936–37 – доц. Харків. ін-ту інженерів залізничного транспорту та Харків. ін-ту держ. торгівлі. 1937–41 за звинуваченням в антирад. діяльності перебувала в ув'язненні й на засланні в Казахстані. Після звільнення працювала (1941–45) в с. Кармачі Чкаловської (нині Оренбурзької) обл. РРФСР. 1945–52 викладала в Пед. ін-ті в м. Кизил-Орда (нині Кзилорда, Казахстан). Одночасно читала лекції з мовознавства у Вечірньому ун-ті марксизму-ленінізму. Від 1952 – на пенсії. 1954 переїхала до м. Миколаїв. 1954–66 працювала на громад. засадах у Миколаїв. обласній наук. б-ці.

Автор праць із соціально-екон. історії України 18–19 ст., історії освіти на Слобожанщині, архівознавства.

Реабілітована в берез. 1964.

П. у м. Миколаїв.

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Перша нарада архівних робітників України. "Архівна справа", 1925, кн. 1
 2. Короткий нарис історії архівної справи на Україні та діяльність Укрцентрархіву за 1924 р. Там само [у співавт.]
 3. З історії Харківского колегіуму в XVIII віці. "Наукові записки науково-дослідчої катедри історії української культури", 1927, № 6
 4. Школа хартій (Французька школа архівістів-техніків і палеографів). "Архівна справа", 1928, кн. 7.
Література:
 1. Кравченко в.В. Д.И.Багалей: научная и общественно-политическая деятельность. Х., 1990
 2. Богдашина О.М. Діяльність Харківської науково-дослідної кафедри історії української культури імені акад. Д.І.Багалія (1921– 1934 рр.). Х., 1994
 3. Матяш І. Ольга Водолажченко: історик, організатор архівної освіти,.. ворог народу. "З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ", 1999, № 1/2
 4. Її ж. Водолажченко Ольга Гаврилівна. В кн.: Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999.

Посилання:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БІЛОГІРСЬК
 • ХАРКІВ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ
 • СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО АРК
 • УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ (НЕЗАЛЕЖНИХ), УСДРП(Н), НЕЗАЛЕЖНИКИ
 • УКРНАУКА

 • Пов'язані терміни:
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ІМЕНІ АКАДЕМІКА Д. БАГАЛІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)