ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВОДОВОЗОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Федорова Л.Д. ВОДОВОЗОВ Василь Васильович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vodovozov_V (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВОДОВОЗОВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

ВОДОВОЗОВ Василь Васильович (22.12.1864–07.10.1933) – журналіст, публіцист, громад. та політ. діяч. Н. в м. Санкт-Петербург у родині педагогів. Від 1883 навч. на історико-філол., а з 1885 на юрид. ф-ті Петерб. ун-ту, брав участь у студентському русі, з 1886 вів міжнар. від. у газ. "Неделя". 1887 заарештований, засланий в Архангельську губ. 1890 екстерном закінчив ун-т. 1891– 93 – в Самарі (нині місто в РФ), де залучився до народницького руху (див. Народництво). У цей період багато публікувався у журналах "Мир Божий", "Северный вестник", "Юридический вестник", завідував від. газ. "Русская жизнь". Від кін. 1895 у Києві, брав участь у діяльності с.-д. і есерівських орг-цій, київського "Союзу боротьби за визволення робітничого класу" і київ. к-ту РСДРП. Співробітничав у газ. "Киевское слово" (1896), "Киевские отклики" (1904), одес. ж. "Южное обозрение" (1904), чл. правління Київ. літ.-артистичного т-ва. 1903 увійшов до "Союзу визволення". Од 1904 – у С.-Петербурзі. За низку публікацій про революц. рух 1905–07 та вид. брошури "Сборник программ политических партий в России" (1906) йому було заборонено редагувати будь-які вид. Один з провідних діячів Трудової групи (див. Народно-соціалістична (трудова) партія), в лют. 1907 обраний чл. її ЦК. З 1910 – секретар Петерб. літ. т-ва. У роки Першої світової війни виступав за поразку царського уряду, укладення миру. Після Лютневої революції 1917 входив до ЦК Трудової нар.- соціаліст. партії. Після 0Жовтневої революції 1917 займався журналістикою, працював у Петрогр. істор.- революц. архіві, ун-ті, ін-ті журналістики. Од 1922 – у Берліні, від 1924 – у Празі. Співробітничав у зарубіжних періодичних та енциклопедичних вид.

П. поблизу м. Збраслав (Чехія).

дата публікації: 2003 р.

Праці:
 1. Всеобщее избирательное право на Западе. Ростов-на-Дону, 1904
 2. Материалы для характеристики русской прессы. СПб., 1908
 3. Избирательное право в Европе и России. СПб., 1906
 4. Как производятся выборы в Государственную думу по закону 3 июня 1907 г. Левенштейн, 1907
 5. По Сербской Македонии. Путевые записки. Пг., 1916
 6. На Балканах. Статьи. Путевые очерки. Пг., 1917
 7. Что такое Учредительное собрание? Там само, 1917
 8. А.И. Герцен. Прага, 1920
 9. Западная Европа и Америка после войны. Пг., 1922
 10. Граф С.Ю. Витте и император Николай II. М., 1992.
Література:
 1. Дело в.В. Водовозова в Санкт- Петербургской судебной палате по обвинению в девяти литературных преступлениях. СПб., 1906
 2. Мошинский И.Н. (Юзеф Канарский) На путях к Первому съезду РСДРП (90-е годы в киевском подполье). М., 1928
 3. Колесниченко Д.А. Водовозов в.В. В кн.: Отечественная история: Энциклопедия. М., 1994; Искакова О. Водовозов в.В. В кн.: Политические партии в России. Конец XIX – первая треть XX века: Энциклопедия. М., 1996.

Посилання:
 • КИЕВСКИЕ ОТКЛИКИ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКИЙ СОЮЗ БОРОТЬБИ ЗА ВИЗВОЛЕННЯ РОБІТНИЧОГО КЛАСУ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • НАРОДНО-СОЦІАЛІСТИЧНА (ТРУДОВА) ПАРТІЯ
 • НАРОДНИЦТВО
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

 • Пов'язані терміни:
 • КИЇВСЬКЕ ЛІТЕРАТУРНО-АРТИСТИЧНЕ ТОВАРИСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)