ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВОЄВОДСТВО

  Бібліографічне посилання: Гурбик А.О. ВОЄВОДСТВО [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Voievodstvo (останній перегляд: 20.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВОЄВОДСТВО

ВОЄВОДСТВО – 1) адм.-тер. одиниця на укр. землях у складі Великого князівства Литовського (ВКЛ) та Корони Польської у 15–18 ст. Воєводська модель адм.-тер. устрою земель сформувалася в Польщі у 14 ст. і була поширена в Галицькій Русі та Зх. Поділлі згідно із привілеєм польс. короля Владислава ІІІ (лип. 1434). Створення Руського воєводства й Подільського воєводства та формування в них воєводських урядів і введення польс. права завершили процес інкорпорації цих укр. земель польс. короною. На укр. землях у складі ВКЛ перехідний період від давньорус. схеми адм.-тер. устрою (землі та князівства) до польс. (воєводська) був довшим. Статус воєводства Київська земля отримала 1471 після ліквідації Київського князівства (див. Київське воєводство. Волинське воєводство та Брацлавське воєводство виникли в результаті проведення адм.-тер. реформи серед. 60-х рр. 16 ст., яка здійснювалась урядом ВКЛ згідно з рішеннями Віленського сейму 1565–66. Чернігівське воєводство було створене урядом Речі Посполитої 1635.

Управляли в. воєводи: вони обіймали адм. та військ. владу, були членами королів. сенату (див. Сенат у Речі Посполитій) і головували на місц. шляхетських сеймиках. Разом з тим їхні повноваження істотно обмежувалися привілеями місц. шляхти. Більшою, ніж ін. воєводи, вагомістю своїх повноважень відзначався київ. воєвода.

Після 1-го поділу Польщі 1772 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) території Рус. воєводства (без Холмщини), Белзького воєводства та зх. регіонів Волин. і Подільського воєводств увійшли до складу Австрії. Управління краєм (названим Східною Галичиною) здійснювала ств. 1774 галицька придворна канцелярія, якій на місцях підпорядковувалися губернські управління.

Київ., Волин., Брацлавське й Подільське воєводства збереглися до поч. 90-х рр. 18 ст. Після 2-го поділу Польщі 1793 вони увійшли до складу Російської імперії й були замінені 0Ізяславською губернією, Брацлавською губернією та Київським намісництвом;

2) адм.-тер. одиниця зх.-укр. земель, які 1921–39 перебували у складі Польщі (Львів., Терноп., Станіславське, Волин. воєводства).

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Клепатский П.Г. Очерки по истории Киевской земли, т. 1. Одесса, 1912
 2. Крикун М.Г. Поширення польського адміністративно-територіального устрою на українських землях. "Проблеми слов'янознавства", 1990, вип. 42
 3. Його ж. Адміністративно-територіальний устрій Правобережної України в XV–XVIII ст.: Кордони воєводств у світлі джерел. К., 1993
 4. Гурбик А.О. Правова культура на українських землях у складі Польської держави (XIV– XVIII ст.). В кн.: Польська культура в житті України: Історія. Сьогодення. (Матеріали II Міжнародної наукової конференції). К., 2000.

Посилання:
 • БЕЛЗЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • БРАЦЛАВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ХОЛМЩИНА
 • КОРОНА, КРОНА
 • КИЇВСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • КИЇВСЬКА ЗЕМЛЯ
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • КИЇВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ПОДІЛЬСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • СЕНАТ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • ШЛЯХЕТСЬКІ СЕЙМИКИ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СХІДНА ГАЛИЧИНА
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВЛАДИСЛАВ ІІІ ВАРНЕНЧИК
 • ВОЄВОДА

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • БАКОВЕЦЬКИЙ-МОКОСІЙ ЙОСИП
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ЧОПОВЕ
 • ЕКЗЕКУЦІЙНИЙ РУХ
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
 • КАШТЕЛЯН
 • ХОРУНЖИЙ ЗЕМСЬКИЙ
 • КОНФЕДЕРАЦІЇ ШЛЯХЕТСЬКІ
 • КИЇВ
 • ЛИТОВСЬКА МЕТРИКА
 • ЛУЦЬКИЙ ТРИБУНАЛ 1578-1589
 • ЛЮБЛІНСЬКА УНІЯ 1569
 • ЛЮБЛІНСЬКИЙ ТРИБУНАЛ
 • МІНСЬК
 • ПІДЛЯСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • ПІДПІЛЛЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ В УКРАЇНІ
 • ПОЛЬЩА
 • ПОСПОЛИТЕ РУШЕННЯ
 • ПОВІТ
 • ПИСАР, ПИСАРІ РУСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РУСЬКЕ ПРАВО
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • СЕЙМИКИ
 • СЕМЕН ОЛЕЛЬКОВИЧ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СІВЕРСЬКЕ КНЯЗІВСТВО
 • СТАРОСТВО
 • ЦАРСТВО ПОЛЬСЬКЕ
 • УРЯДИ ЗЕМСЬКІ 15–18 СТОЛІТЬ У КОРОЛІВСТВІ ПОЛЬСЬКОМУ І РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ
 • ВОЄВОДА
 • ЗЕМЛЯ, ЯК ТЕРМІН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)