ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВОЛОЧНА ПОМІРА

  Бібліографічне посилання: Гурбик А.О. ВОЛОЧНА ПОМІРА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Volochna_pomira (останній перегляд: 17.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВОЛОЧНА ПОМІРА

ВОЛОЧНА ПОМІРА волочна реорганізація землеподілу – перемірювання та перерозподіл землі у великокнязівських і приватних маєтках Великого князівства Литовського (ВКЛ), які проводилися переважно в рамках аграрної реформи 16 століття. (Перші спроби впровадити обмірювання земель волоками пов'язані з колонізацією нім. та польс. селянами Підляшшя в 14–15 ст.; принесена міра була симбіозом польс. лану і холмської волоки.) Особливо значних розмірів волочна реорганізація спочатку набула у володіннях королеви Бони Сфорца Арагонської, дружини Сигізмунда I (Гродненське, Кобринське староства, Пінське, Клецьке князівства, Підляшшя). З реформаторською діяльністю останньої в 1-й пол. 50-х рр. 16 ст. пов'язані перші відомості про в.п. укр. земель у Кременецькому старостві. Помітне зростання прибутковості тих помість, які були реформовані, прискорило прийняття заг.-держ. "Устави на волоки 1557.

В ході в.п. всі землі села зводилися в одне ціле, перемірювалися, поділялися на три рівні частини, структурувалися у волоки і вже у формі волок надавалися сел. г-вам. Кожна волока складалася з трьох рівних ділянок у кожній з трьох частин земель села. На переважній більшості литов. та білорус. земель волока становила 33 морги (бл. 23 га), тобто складалася з трьох ділянок по 11 моргів кожна. В Жемайтії (нині зх. частина Литви), де в.п. розпочалася до "Устави" 1557, волока часто дорівнювала 30 моргам (бл. 21 га). На укр. землях у Кременецькому старостві переважали 36-моргові волоки (бл. 25 га), що пояснювалося гіршою якістю землі. З кожної індивідуальної волоки укр. селяни відповідно сплачували податки. Спільні громад. землі (сінокоси, пасовиська) теж вимірювалися волоками і в структурі сел. землеволодіння становили на Волині бл. 40 % земельного фонду села. Поміж сел. наділами, як правило, на кращих ґрунтах, створювалися фільваркові г-ва з такого розрахунку, щоб на 1 фільваркову волоку припадало 7 звичайних.

В.п. була негативно сприйнята селянством. У тих регіонах України, де великокнязівським ревізорам вдавалося здійснити всі заходи в.п., селяни ще тривалий час не переселялися на нововиміряні волоки та навіть тікали з поміряних місць. У 90-х рр. 16 ст. пусті волоки в Ковельському старостві Волині становили 20 % від їхньої заг. кількості.

Реєстр в.п. був першим земельним кадастром ВКЛ.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Похилевич Д.Л. Землеустройство и поземельный кадастр в Белоруссии, Литве и Украине в XVI–XVII вв. В кн.: Материалы по истории земледелия СССР, сб. 1. М., 1952
 2. Його ж. Крестьяне Белоруссии и Литвы в XVI–XVIII вв. Львов, 1957
 3. Пичета в.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958
 4. Його ж. Аграрные реформы в восточных областях Литовско-Русского государства во второй половине XVI и в начале XVII в. В кн.:Белоруссия и Литва XV–XVI вв. М., 1961
 5. Бойко I.Д. Селянство України в другій половині XVI – першій половині XVII ст. К., 1963
 6. Dunіn-Wąsowіcz a. Pomіary gruntu w Koronie XVI–XVIII wіeku. Warszawa, 1994
 7. Гурбик А.О. Волочна поміра на українських землях у складі Великого князівства Литовського в XVI ст. "УІЖ", 1996, № 4
 8. Його ж. Аграрна реформа в Україні XVI ст. К., 1997
 9. Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні (волость, дворище, село, сябринна спілка). К., 1998
 10. Його ж. Reforma włoczna na Ukrainie w XVI wieku. "Roczniki dziejów społecznych і gospodarczych", 1999, t. 59.

Посилання:
 • АГРАРНА РЕФОРМА 16 СТ.
 • ФІЛЬВАРОК
 • ЛАН
 • МОРГ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • СЕЛЯНСТВО
 • СТАРОСТВО
 • СИГІЗМУНД I СТАРИЙ
 • УСТАВА НА ВОЛОКИ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВОЛОКА
 • ВОЛИНЬ

 • Пов'язані терміни:
 • АГРАРНА РЕФОРМА 16 СТ.
 • ДВОРИЩЕ
 • ЛОВЧИЙ
 • СИГІЗМУНД ІІ АВГУСТ
 • УСТАВА НА ВОЛОКИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)