ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВОЛОКА

  Бібліографічне посилання: Гурбик А.О. ВОЛОКА [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Voloka_mira (останній перегляд: 21.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВОЛОКА

ВОЛОКА – земельна ділянка та одиниця вимірювання с.-г. землі; побутувала у Великому князівстві Литовському (ВКЛ) та Короні Польській у 16–18 ст. Відома на Підляшші з 14–15 ст. Протягом 1-ї пол. 16 ст. вона як одиниця виміру земельних площ набула поширення в шляхетських та великокнязівських помістях. Офіц. узаконена польс. королем Сигізмундом ІІ Августом в "Уставі на волоки" 1557. У значенні поземельної міри застосовувалася, зокрема, т. зв. литов. в., яка складалася з 30 моргів (бл. 21,36 га), 1 морг містив 30 прутів (бл. 0,71 га), 1 прут – 7,5 ліктів (237,3 м²), 1 лікоть землі мав 0,42 м² (за умови, що 1 лікоть = 64,9 см; довжина ліктя в різних регіонах коливалась від 29,8 до 73,2 см). Старопольс. в. мала 25 моргів (бл. 17,95 га), новохолмська – 24,5 моргів (17,36 га), старохолмська та новопольс. – 23,5 морга (бл. 16,8 га). в.-наділ теж не була сталою величиною і мала регіональні особливості: 30-моргова в. трапляється здебільшого в Жемайтії (нині зх. ч. Литви) та в містах. У переважній більшості земель ВКЛ побутувала 33-моргова в. (бл. 23 га), саме її використання рекомендовано "Уставою на волоки" 1557. В Україні 16 ст. (в Кременецькому пов.) переважала 36-моргова в. (бл. 25 га) і, як виняток, фіксувалася 52-моргова (бл. 37 га). На Лівобереж. Україні 17–18 ст. побутували литов. і польс. в., а їх розмір коливався від 19 до 22 га.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Похилевич Д.Л. Землеустройство и поземельный кадастр в Белоруссии, Литве и Украине в XVI–XVII вв. В кн.: Материалы по истории земледелия СССР. М., 1952
 2. Пичета в.И. Аграрная реформа Сигизмунда-Августа в Литовско-Русском государстве. М., 1958
 3. Dunіn-Wąsowіcz A. Pomіary gruntu w Koronіe w XVI–XVIII wіeku. Warszawa, 1994
 4. Гурбик А. Аграрна реформа в Україні XVI ст. К., 1997
 5. Герасименко Н.О. Міри земельних площ Лівобережної України (друга половина XVII–XVIII ст.). К., 1998.

Посилання:
 • КОРОНА, КРОНА
 • ЛІКОТЬ
 • МОРГ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • СИГІЗМУНД ІІ АВГУСТ
 • УСТАВА НА ВОЛОКИ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ

 • Пов'язані терміни:
 • АГРАРНА РЕФОРМА 16 СТ.
 • ЧВЕРТЬ
 • ЧИНШ
 • МОРГ
 • ПОПЛУЖНЕ
 • СЕРВІТУТ
 • УСТАВА НА ВОЛОКИ
 • ВОЛОЧНА ПОМІРА
 • ЗАПОЛЬНІ ВОЛОДІННЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)