ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВСЕСОЮЗНА АСОЦІАЦІЯ РОБІТНИКІВ НАУКИ І ТЕХНІКИ ДЛЯ СПРИЯННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОМУ БУДІВНИЦТВУ

  Бібліографічне посилання: Ткачова Л.I. ВСЕСОЮЗНА АСОЦІАЦІЯ РОБІТНИКІВ НАУКИ І ТЕХНІКИ ДЛЯ СПРИЯННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОМУ БУДІВНИЦТВУ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vsesoiuzna_asotsiatsiia (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВСЕСОЮЗНА АСОЦІАЦІЯ РОБІТНИКІВ НАУКИ І ТЕХНІКИ ДЛЯ СПРИЯННЯ СОЦІАЛІСТИЧНОМУ БУДІВНИЦТВУ

ВСЕСОЮЗНА АСОЦIАЦIЯ РОБIТНИКІВ НАУКИ I ТЕХНIКИ ДЛЯ СПРИЯННЯ СОЦIАЛIСТИЧНОМУ БУДIВНИЦТВУ В СРСР(ВАРНIТСО). Ств. у жовт. 1927. Офіційно ініціаторами були відомі діячі вітчизн. науки і техніки: патологоанатом О.Абрикосов, гідробудівник I.Александров, біохіміки О.Бах, Б.Збарський, О.Опарін, О.Палладін, біологи М.Гамалія, М.Завадський, М.Кольцов, фізико-хімік М.Курнаков, учений в галузі гірничої справи О.Скочинський та ін. Мета орг-ції: об'єднання діячів науки і техніки для свідомої участі у соціаліст. буд-ві, подолання аполітичності й нейтралізму в середовищі інтелігенції, засвоєння марксистсько-ленінських постулатів. У лют. 1928 Раднарком СРСР затвердив статут ВАРНIТСО. У берез. 1928 організаційно оформлено Укр. т-во робітників науки і техніки для сприяння соціаліст. буд-ву (УТОРНIТСО). Організатори і перші чл. т-ва: Д.Багалій, М.Барабашов, Д.Граве, Л.Громашевський, С.Гречиков, В.Маковський, Б.Ніколаї, Є.Опоков, М.Пакуль, О.Палладін, К.Семінський, О.Соколовський, М.I.Яворський. УТОРНIТСО займалося пропагандою наук. знань, організацією тех. допомоги підпр-вам і с. госп-ву, політико-освіт. роботою. При виборах у ВУАН була обов'язкова рекомендація УТОРНIТСО. Асоц. мала свій друкований орган – ж. "Фронт науки и техники".

На поч. 1930-х рр. ВАРНIТСО стала об'єктом цькувань і репресій. Зазнало чисток УТОРНIТСО. В серед. 1930-х рр. стало очевидним, що т-во вже не потрібне правлячому комуніст. режимові. В 2-й пол. 1930-х рр. з газетних і журнальних сторінок зникли назви ВАРНIТСО й УТОРНIТСО – орг-ція остаточно припинила свою діяльність.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Ткачова Л.I. Iнтелігенція Радянської України в період побудови основ соціалізму. К., 1985
 2. Касьянов Г.В., Ткачова Л.I. УТОРНIТСО: епізод політичного виховання інтелігенції. В кн.: Держава і українська інтелігенція. К., 1990.

Посилання:
 • АЛЕКСАНДРОВ ІВАН ГАВРИЛОВИЧ
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БАХ ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГАМАЛІЯ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • ГРАВЕ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ГРОМАШЕВСЬКИЙ ЛЕВ ВАСИЛЬОВИЧ
 • МАКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЄГОРОВИЧ
 • ПАКУЛЬ МИКОЛА МАКАРОВИЧ
 • ПАЛЛАДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЯВОРСЬКИЙ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ГАВРИЛІВ МИРОСЛАВ СТЕПАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)