ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК (ВУРПС)

  Бібліографічне посилання: Мовчан О.I. ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК (ВУРПС) [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vseukrainska_rada_p (останній перегляд: 19.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК (ВУРПС)

ВСЕУКРАЇНСЬКА РАДА ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК (ВУРПС) Ств. за проектом ВЦРПС на II Всеукр. з'їзді профспілок, що проходив 3–8 листоп. 1924. За пропозиціями ВЦРПС Укр. бюро ВЦРПС, яке до II Всеукр. з'їзду виконувало функції обласного профспілкового центру, перетворювалося у ВУРПС, а Українські бюро (уповноважених) ЦК галузевих спілок – у Всеукр. к-ти (ВУК) або центр. правління цих спілок. Відповідно респ. конф. профспілок замінювалися щорічними профспілковими з'їздами. Новоутворені респ. органи залишалися залежними від загальносоюзного профспілкового центру.

Майже одностайно делегати з'їзду (за парт. приналежністю серед них було: 87 % комуністів, 7,3 % канд. у чл. КП(б)У, 0,7 % комсомольців і 5 % безпарт.; за нац. – 35 % росіян, 32,6 % українців, 27,8 % євреїв і 4,6 % представників ін. національностей) проголосували за збереження принципу єдності профспілкового руху Рад. Союзу, згідно з яким "всі заходи з реорганізації профспілок України повинні проводитися у повній відповідності із завданнями єдиного класового профспілкового руху", й відхилили вимогу "укапістів" (див. Українська комуністична партія) про створення незалежного представництва профспілок у міжнар. об'єднанні революц. профспілок – Профінтерні. Незважаючи на заяву з'їзду про передачу кер-ва укр. професійним рухом у відання респ. органів, повноваження останніх, як і раніше, обмежувалися виконавчими функціями. Всеукр. з'їздові та ВУРПС приписувалося контролювати виконання ВУКами й місц. союзними органами постанов всесоюзних з'їздів і ВЦРПС, а в разі прийняття ними положень, що суперечать цим постановам, призупиняти дію таких положень. Діяльність самих респ. органів також обмежувалася підзвітністю ВЦРПС.

З'їзд обрав Всеукр. раду профспілок у складі 98 чл. і 33 канд. та ревізійну комісію у кількості 5 осіб. До президії ВУРПС було обрано 13 чл. і 6 канд. Голова ВУРПС – Ф. Угаров.

Рішення II Всеукр. з'їзду ухвалив VI Всесоюзний з'їзд профспілок (11–18 листоп. 1924), який прийняв постанову про проведення у Білорус. СРР, Киргизькій СРР та УСРР виборів у респ. профспілкові органи. Надалі реорганізація укр. профспілок відбивала зміни в адм. поділі. Після Ф.Угарова головами ВУРПС були: А.Радченко, I. Акулов, М. Чувирін, К. Сухомлин, А.Колибанов, К.Москалець, в.Клименко та інші.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Второй съезд профсоюзов Украины. 3–8 ноября 1924 г. Х., 1924
 2. Очерки истории профессиональных союзов Украинской ССР. К., 1983.

Посилання:
 • АКУЛОВ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЧУВИРІН МИХАЙЛО ЄВДОКИМОВИЧ
 • СУХОМЛИН КИРИЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • УГАРОВ ФЕДІР ЯКОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ (УКП)

 • Пов'язані терміни:
 • АКУЛОВ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ІСТПРОФИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)