ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ З'ЇЗДИ

  Бібліографічне посилання: Осташко Т.С. ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ З'ЇЗДИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vseukrainski_vchytelski (останній перегляд: 23.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ З'ЇЗДИ

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ВЧИТЕЛЬСЬКІ З'ЇЗДИ 1917 I з'їзд відбувся в Києві 5–6 квіт. у складі бл. 500 делегатів. Iніціатором скликання виступило Т-во шкільної освіти. З'їзд прийняв резолюції про повну українізацію нижчої освіти; обов'язкове запровадження укр. мови, літ., історії і географії в серед. шк.; заснування укр. кафедр у вищій шк.; заснування укр. публічних б-к; повернення в Україну мистецьких та істор. цінностей; створення нац. архівів і музеїв тощо. З'їзд звернувся до Української Центральної Ради з пропозицією утворити Всеукр. шкільну раду – орг-цію, яка б контролювала діяльність шкільних округ та кураторів, яких призначав Тимчасовий уряд, обрав Центр. бюро Всеукр. учительської спілки – С.Русова (голова), О.Дорошкевич, Л.Білецький (секретар), А.Бакалінський, – на яке покладалися орг. функції.

II з'їзд відбувся в Києві 10–12 серп. – бл. 700 делегатів. Порядок денний складався з двох питань: українізація шк. і план єдиної шк. Резолюції з'їзду покладали виконання цих завдань на Ген. секретарство освіти. Визнавалось за необхідне запровадження з 1 верес. 1917 навчання у нижчій шк. тільки укр. мовою. При цьому враховувалися права нац. меншин на нац. освіту. З'їзд прийняв рішення про відкриття Укр. нар. ун-ту і Наук.-пед. акад. Спец. резолюція була прийнята у зв'язку з інструкцією Тимчасового уряду про виділення в юрисдикцію Ген. секретаріату лише 5 укр. губ. З'їзд висунув домагання "міцного й негайного сполучення всієї України в єдину державу". Одразу після II в.в.з. 13–14 серп. у Києві відбувся I Всеукр. професійний учительський з'їзд, скликаний Центр. бюро Всеукр. учительської спілки. Гол. метою його проведення було створення проф. орг-ції учителів нар. і серед. шк. за нац.-тер. принципом, хоча була вона відкрита для вчителів усіх національностей. На з'їзд прибув 141 делегат, що представляв 13 169 учителів. З'їзд розглянув осн. засади створення Всеукр. учительської спілки; питання, які торкалися правничого, екон., культ. і громад.-політ. становища вчителів.

дата публікації: 2003 р.

Література:
  1. Янів в. Студії та матеріали до новітньої української історії. Мюнхен, 1983.

Посилання:
  • КИЇВ
  • РУСОВА СОФІЯ ФЕДОРІВНА
  • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
  • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

  • Пов'язані терміни:
  • ТОВАРИСТВО ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ


  • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
    із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)