ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА І СТАРОВИНИ (ВУКОПМИС)

  Бібліографічне посилання: Кот С.I. ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА І СТАРОВИНИ (ВУКОПМИС) [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vseukrainskyj_komitet_o (останній перегляд: 25.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМІТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВА І СТАРОВИНИ (ВУКОПМИС)

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОМIТЕТ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК МИСТЕЦТВ I СТАРОВИНИ (ВУКОПМIС) – держ. орган, ств. 3 лют. 1919 в Харкові при від. мист-в Наркомосу УСРР з метою здійснення обліку, реєстрації, охорони, вивчення та популяризації пам'яток. Від 2-ї пол. лют. – окрема установа в структурі Наркомосу. Працював у лют.–берез. 1919 в Харкові, в квіт.–лип. – в Києві. Відновив діяльність влітку 1920 в Харкові. Складався з музейної, етногр., археол., архіт.-монументальної та архів.-бібліографічної секцій. На місцях діяли губернські КОПМIСи (Волин., Київ., Одес., Подільський, Полтав., Харків., Черніг.) та секції при відділах нар. освіти (Катеринославська та Херсон. губ.), окремі повітові й міські к-ти.

У різний час в роботі ВУКОПМIСу брали участь Д.Багалій, В.О.Барвінський, М.Біляшівський, С.Гіляров, Ф.Ернст, Г.Лукомський, М.Макаренко, В.Модзалевський, I.Моргілевський, О.Новицький, Н.Полонська-Василенко, М.Сумцов, С.Таранушенко, О.Федоровський, Ф.Шміт та ін. К-т ініціював проведення 1-ї держ. реєстрації пам'яток мист-ва і старовини, видання декрету про націоналізацію істор. та худож. цінностей, заборону їх знесення чи знищення, перероблення, реквізицій та вивезення. Організовував наук. експедиції та обстеження пам'яток, археол. розкопки, ремонтно-реставраційні роботи архіт. споруд, спец. курси, лекції та екскурсії для населення. Важливим напрямом діяльності було обстеження покинутих садиб, будинків, квартир, монастирів і церков з метою виявлення й охорони культ. цінностей. Сприяв створенню мережі держ. музеїв в Україні, системи архів. установ, розробленню проекту проведення архів. реформи. В квіт. 1921 ВУКОПМIС було поділено на Гол. архів. управління та Гол. управління в справах музеїв, охорони пам'яток мист-ва, старовини і природи (Головмузей), на яке покладалися функції к-ту. В груд. 1921 Головмузей припинив існування як самостійний орган і був підпорядкований Гол. управлінню в справах політико-просвітницької роботи Наркомосу УСРР.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Кот С.И. Первый на Украине (К образованию Всеукраинского комитета охраны памятников искусства и старины). В кн.: Историческое краеведение в СССР: вопросы теории и практики. К., 1991.

Посилання:
 • БАГАЛІЙ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • БАРВІНСЬКИЙ ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ЕРНСТ ФЕДІР ЛЮДВІҐОВИЧ
 • ГІЛЯРОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЛУКОМСЬКИЙ ГЕОРГІЙ КРИСКЕНТІЙОВИЧ
 • МАКАРЕНКО МИКОЛА ОМЕЛЯНОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • НОВИЦЬКИЙ ОЛЕКСА ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • ТАРАНУШЕНКО СТЕФАН АНДРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ЕРНСТ ФЕДІР ЛЮДВІҐОВИЧ
 • ГУБЕРНСЬКІ КОМІТЕТИ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК
 • КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК, НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
 • МОРГИЛЕВСЬКИЙ ІПОЛИТ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
 • МУЗЕЙ МИСТЕЦТВ ІМЕНІ БОГДАНА ТА ВАРВАРИ ХАНЕНКІВ
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • ШМІТ ФЕДІР ІВАНОВИЧ
 • ТАРАНУШЕНКО СТЕФАН АНДРІЙОВИЧ
 • ВЕРЕТЕННИКОВ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)