ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВИБОРНІ КОЗАКИ

  Бібліографічне посилання: Гуржій О.I. ВИБОРНІ КОЗАКИ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vyborni_kozaky (останній перегляд: 19.11.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВИБОРНІ КОЗАКИ

ВИБОРНІ КОЗАКИ привілейована група військ. стану на Лівобережній Україні і Слобідській Україні 18 ст. 1698 уряд Мазепи видав розпорядження, за яким козаки Лівобереж. України, що не могли виконувати військ. службу внаслідок зубожіння, мали стати 0"помічниками" посполитим у забезпеченні продовольством козац. війська. Гетьман. універсал від 13(02) берез. 1701 наказував глухівському сотникові А.Турянському вчинити офіц. поділ козаків у 4-х сотнях Ніжинського полку на "виборне товариство" та 0"подлєйшеє товариство" з їх реєстрацією в компутах (списках). Належні до першого товариства зобов'язувалися до відбування військ. служби, решта позбавлялася давніх козац. привілеїв (тобто ставали оподатковуваною групою нас. нарівні з посполитими). Впровадження цього універсалу в ін. сотнях і полках Гетьманщини було припинено внаслідок спалаху масового протесту козац. бідноти. 1735 Правління гетьманського уряду видало розпорядження, підписане правителем Малоросії (з 1734) кн., сенатором О.Шаховським, а потім санкціоноване Сенатом, 0"Про поділ малоросійських козаків на виборних і підпомічників". в.к. звільнялися від виконання всіх 0"загальнонародних" повинностей і поборів.

Протягом 30–50-х рр. 18 ст. кількісне співвідношення між в.к. і підпомічниками залишалося майже незмінним і в більшості випадків становило 1:2–2,5, тобто на одного привілейованого припадало 2–3 бідних. Причому і серед привілейованих козаків спостерігалася майнова нерівність.

На поч. 80-х рр. 18 ст. реорганізовано ЗС Лівобережжя і поступово злито з рос. армією. Частина в.к. поповнила групи посполитих.

У Слобідській Україні відбувалися подібні процеси. Згідно з указом Петра I від 21 січ. 1700, до компутів в.к. записали не лише 0"добрих" людей, які мали коней і зброю, а й їхніх синів, братів і племінників. Указ унормував також статус підпомічників. У 5-ти слобідських полках в.к. налічувалося: 1701 – 3,5 тис.; 1733 – 4,2 тис.; 1743 – 5 тис. осіб. в.к. разом з їхніми синами і родичами чол. статі 1732 зафіксовано – 23,6 тис., а 1763 – 58 тис. осіб. На тер. Київського намісництва, Чернігівського намісництва та Новгород-Сіверського намісництва 1782 таких значилося 195,6 тис. з 415,7 тис. козаків. Усі в.к. мали відбувати службу у війську з власним спорядженням, зброєю, кіньми. Указ Катерини II від 28 лип. 1765 ліквідував слобідські козац. полки, перетворивши козаків на військових обивателів.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Распоряжение князя А.И.Шаховского о разделении малороссийских казаков на "выборных" и "подпомощников", 1735 г. "Киевская старина", 1902, № 2
 2. Дядиченко в.А. Нариси суспільно-політичного устрою Лівобережної України кінця XVII – початку XVIII ст. К., 1959
 3. Слюсарский А.Г. Социально-экономическое развитие Слобожанщины XVII– XVIII вв. Х., 1964
 4. Апанович О.М. Збройні сили України першої половини XVIII ст. К., 1969
 5. Путро О.I. Становище козацтва на Лівобережній Україні у другій половині XVIII ст. "УIЖ", 1969, № 1
 6. Гуржій О.I. Рядове козацтво і його місце в класово-становій структурі суспільства Лівобережної України першої половини XVIII ст. Там само, 1982, № 8.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ГЕТЬМАНЩИНА
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КОМПУТИ
 • КОМПУТЫ
 • КИЇВСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • НІЖИНСЬКИЙ ПОЛК
 • НОВГОРОД-СІВЕРСЬКЕ НАМІСНИЦТВО
 • ПЕТРО І, ПЕТРО I ОЛЕКСІЙОВИЧ, ПЕТРО ВЕЛИКИЙ
 • ПІДПОМІЧНИКИ
 • ПРАВЛІННЯ ГЕТЬМАНСЬКОГО УРЯДУ
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ВІЙСЬКОВІ ОБИВАТЕЛІ

 • Пов'язані терміни:
 • АННА ІВАНІВНА
 • ГОРОДОВІ КОЗАКИ
 • КОМПАНІЙЦІ
 • КОЗАЦЬКІ ВІЙСЬКА
 • КОЗАЦТВО УКРАЇНСЬКЕ
 • МАЗЕПА ІВАН СТЕПАНОВИЧ
 • ПІДПОМІЧНИКИ
 • СЕМИРІЧНА ВІЙНА 1756–1763


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)