ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН

  Бібліографічне посилання: Зема В.Є. ВИШЕНСЬКИЙ Іван [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 1: А-В / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2003. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Vyshenskyj_I (останній перегляд: 15.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 1: А-В ) в електронній біблотеці

ВИШЕНСЬКИЙ ІВАН

ВИШЕНСЬКИЙ Іван (Іоанн) (бл. 1550 – після 1620) – чернець, письменник-полеміст. Походив з м. Судова Вишня. Деякий час жив і навч. в Луцьку, був близький до Острозького літ.-наук. гуртка. У 1580-х рр. переселився на Афон, де й провів значну частину свого життя. Ймовірно, 1604–05 приїжджав до України, відвідав багато монастирів. Послання в. існують лише в рукописних списках, жодне не було надруковане за життя або невдовзі після смерті автора. Рукописних кодексів, де фіксуються тексти афонського ченця, налічується бл. 13 (від кін. 16 до серед. 19 ст.), більшість з них переписувалися і зберігалися старовірами. Окремі тексти в рукописних зб. не підписані іменем в., але увійшли до сучасних археогр. вид. та наук. обігу як такі, що належать йому.

Тексти в. – переважно листи з Афону, адресовані кн. в.- К.Острозькому, кн. М.Вишневецькому (див.: Вишневецькі), церк. братствам. Серед тв. – три відповіді на полемічний трактат польс. єзуїта П.Скарги "Про єдність Божої Церкви" – "Короткослівна відповідь Петру Скарзі", "Зачапка мудрого латинника з глупим русином" та "Позорище мислене". В них використовується низка топосів правосл. полеміки, де пишності та розкоші лат. світу протиставляються бідність і смиренність сх. християнства, католикам закидається зміна догм, прийнятих на семи Соборах вселенських. Світогляд в. значною мірою формувався на Афоні під впливом ідей ісихазму. Iдеал в. – чернече життя як шлях до власного порятунку; на його думку, шляхом порятунку для всієї Русі є дотримання традиційних для православ'я обрядів.

У своїх тв. в. використовує кілька жанрів, зокрема казань та апокрифічних текстів, гомілетику. в. був також знайомий з текстами В.Суразького, Максима Грека. Десять писань були складені ним у зб. "Книжка". Вони, за ідеєю автора, могли виголошуватися в церквах, а отже, є одними з перших відомих прикладів укр. проповідей. У своїх трактатах в. наголошував на необхідності вживати для церк. служби лише церковнослов'ян. мову, але у проповідях радив використовувати "просту" мову. Така регламентація відповідала програмі катол. церкви, ухваленої на Тридентському соборі (1545–63). Однак в., на противагу катол. церкві, наполягав на збереженні традиційних форм навчання.

дата публікації: 2003 р.

Література:
 1. Шолом Ф.Я. Иван Вишенский и Максим Грек (Из истории русско-украинских литературных связей XVI– XVII вв.). "Славянская филология", 1958, вып. 3
 2. Франко I. Iван Вишенський і його твори. В кн.: Франко I. Зібрання творів, т. 30. К., 1981
 3. Мицько I. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576–1636). К., 1990
 4. Goldbl tt H.
 5. Його ж. Iv

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АФОН
 • БРАТСТВА
 • ГОМІЛЕТИКА ТА ПРОПОВІДНИЦТВО В УКРАЇНІ 9–18 СТ.
 • ІСИХАЗМ
 • ЛУЦЬК
 • МАКСИМ ГРЕК
 • ОСТРОЗЬКИЙ КОСТЯНТИН ІВАНОВИЧ
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • СКАРГА ПЕТРО
 • СОБОРИ ВСЕЛЕНСЬКІ
 • СУДОВА ВИШНЯ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СУРАЗЬКИЙ ВАСИЛЬ АНДРІЙОВИЧ
 • ВИШНЕВЕЦЬКІ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • БАРОКО
 • БІЛЕЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
 • ГОЛУБЄВ СТЕПАН ТИМОФІЙОВИЧ
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ
 • ІСИХАЗМ
 • ХРИСТИЯНСТВО НАРОДНЕ
 • КНЯГИНИЦЬКИЙ ІВАН
 • КРИМСЬКИЙ АГАТАНГЕЛ ЮХИМОВИЧ
 • КИРИЛИЧНА УКРАЇНСЬКА РУКОПИСНА ПИСЕМНІСТЬ 11–17 СТ.
 • МАКСИМ ГРЕК
 • МАНЯВСЬКИЙ СКИТ
 • ПЕТРО СКАРГА
 • ПОЛЕМІЧНА ЛІТЕРАТУРА
 • ШЕВЧУК ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СУДОВА ВИШНЯ, МІСТО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.
 • СУМЦОВ МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • ТРЕНОС. АБО ПЛАЧ СХІДНОЇ ЦЕРКВИ
 • ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ У ЛЬВОВІ
 • УНІВСЬКА СВЯТО-УСПЕНСЬКА ЛАВРА
 • ВЕЛИКА РУСЬ
 • ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ВІДРОДЖЕННЯ І УКРАЇНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)