ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЙОСИФ II

  Бібліографічне посилання: Стеблій Ф.І. ЙОСИФ II [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Yosyf_II (останній перегляд: 22.01.2020)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЙОСИФ II

ЙОСИФ II (13.03.1741–20.02. 1790) – імператор "Священної римської імперії германської нації" (1765–90; до 1780 правив разом зі своєю матір'ю Марією-Терезією), австрійс. государ (1780–90). Представник освіченого абсолютизму. В новоприєднаних до Австрії Галичині (приєднана згідно з умовами 1-го поділу Польщі 1772; див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) й Буковині (приєднана 1774), як і в усій д-ві, провів низку реформ: централізував держ. управління, змінив правове становище міст, заохочував розвиток ремесел і торгівлі (політика протекціонізму), застосування нових методів господарювання в с. г-ві (насаджував нім. колонії як взірці господарювання). Скасував особисту залежність селян від дідичів (1782), обмежив панщину (1786), зробив невдалу спробу скасувати панщину й замінити її чиншем (1789), підпорядкував церкву д-ві (т. зв. йосифізм), запровадив свободу віросповідання (1781), ліквідував ч. монастирів (між ін. Манявський скит), з майна яких утворив т. зв. реліг. фонд, перевів на держ. кошт шкільну освіту, зрівняв укр. греко-катол. духовенство у правах з латинським і заснував греко-катол. духовні семінарії у Відні ("Барбареум" – 1774) та Львові (1784; див. Греко-католицька духовна семінарія у Львові), відновив у Львові ун-т (1784; нині Львівський національний університет) і заснував при ньому "Studium Ruthenum" (1787). (Див. Йосифинська метрика).

Реформи Й. II відповідали сусп. прогресові, але через централізаторсько-абсолютистські тенденції та бюрократичний спосіб їх проведення зіткнулися з опором різних соціальних верств, особливо дворянства. Тому Й. II та його наступники були змушені частково скасувати їх. Деякі з реформ мали позитивне значення для культ. розвитку українців у монархії Габсбургів.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Lepucki H. Działalność kolonizacyjna Marii Teresy i Jόsefa II w Galicji 1772-1790, Lwόw, 1938
 2. Fеytö E. Jоsef II: Kaiser und Revolutionär. Stuttgart, 1956
 3. Rozdolski R. Die grosse Steuer und Agrarreform Josefs II. Warszawa, 1961
 4. Крип'якевич І. Історія України. Львів, 1992
 5. Історія України: нове бачення. К., 1995.

Посилання:
 • БАРБАРЕУМ
 • БУКОВИНА
 • ЧИНШ
 • ДІДИЧІ
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ДВОРЯНСТВО
 • ГАЛИЧИНА
 • ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ У ЛЬВОВІ
 • ГАБСБУРГИ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МАНЯВСЬКИЙ СКИТ
 • МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ
 • МІСТО
 • ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
 • ПАНЩИНА
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПРОТЕКЦІОНІЗМ
 • STUDIUM RUTHENUM
 • СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ ГЕРМАНСЬКОЇ НАЦІЇ
 • ВІДЕНЬ
 • ЙОСИФИНСЬКА МЕТРИКА

 • Пов'язані терміни:
 • АБДУЛ-ГАМІД І
 • АБСОЛЮТИЗМ
 • АВСТРІЙСЬКА МОНАРХІЯ ТА АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БРИГІДКИ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ГАЛИЦЬКИЙ СТАНОВИЙ СЕЙМ
 • ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ У ЛЬВОВІ
 • ГАБСБУРГИ
 • КАТЕРИНА ІІ, КАТЕРИНА II ОЛЕКСІЇВНА ТА ЇЇ ПОЛІТИКА СТОСОВНО УКРАЇНИ
 • КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
 • ХУСТ, МІСТО ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
 • КОРОННИЙ КРАЙ
 • КУТИ
 • ЛЕОПОЛЬД ІІ ГАБСБУРГ
 • ЛІНЬ ШАРЛЬ-ЖОЗЕФ ДЕ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МАНЯВСЬКИЙ СКИТ
 • МАРІЯ-ТЕРЕЗІЯ
 • ОСВІЧЕНИЙ АБСОЛЮТИЗМ
 • ПЕРЕМИСЬКА ЄПАРХІЯ
 • ПОНЯТОВСЬКИЙ ЮЗЕФ-АНТОНІ
 • ПОТОЦЬКА СОФІЯ КОСТЯНТИНІВНА
 • РЄПНІН (РЕПНІН) МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • РОСІЯ
 • СОЛОТВИНО, СМТ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛ.
 • СТАВРОПІГІЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ У ЛЬВОВІ
 • СУПРАСЛЬСЬКИЙ БЛАГОВІЩЕНСЬКИЙ МОНАСТИР
 • СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ ГЕРМАНСЬКОЇ НАЦІЇ
 • ЙОСИФИНСЬКА МЕТРИКА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)