ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Милько В.І. ЮЗЕФОВИЧ Михайло Володимирович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Yuzefovych_M (останній перегляд: 19.05.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЮЗЕФОВИЧ МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЮЗЕФОВИЧ Михайло Володимирович (15.06.1802—21.05.1889) — держ., громад. і політ. діяч, публіцист, археограф, історик, поет. Н. в родовому маєтку с. Сотниківка (нині село Яготинського р-ну Київ. обл.). Предки походили з реєстрових козаків, які отримали шляхетство за службу польс. королю. Здобув домашню освіту, 1819 закінчив Шляхетний пансіонат при Моск. ун-ті з правом на чин 14-го класу. Військ. службу розпочав юнкером у Чугуївському уланському полку, яким командував його дядько Д.Юзефович, герой Війни 1812. 1822 отримав чин корнета. Із 1826 проходив службу на Кавказі, у чині поручика брав участь у російсько-турецькій війні 1828—1829 (відзначився при штурмі Карса та в битві при Байбурті; обидва міста в Туреччині). 1830 полк Ю. був переведений на гарнізонну службу та направлений для придушення польського повстання 1830—1831. 1836 пішов у відставку за станом здоров’я в чині майора. 1840 вступив на службу в Мін-во нар. освіти Рос. імперії, зайнявши посаду інспектора казенних уч-щ Київ. навч. округу. Брав участь в облаштуванні заг. учнівських квартир при г-зіях округу. 1843 отримав чин надвірного радника та був призначений в. о. помічника попечителя Київ. навч. округу (затверджений на посаді 1845). Паралельно із цим на поч. 1849 отримав повноваження нагляду за студентами Київ. ун-ту та інспектора студентів. Фактично здійснював осн. роль в управлінні округом у зв’язку з тим, що Д.Бібіков (1848—52) та кн. І.Васильчиков (1852—56) поєднували посади київ. військового, подільського і волин. генерал-губернатора та попечителя Київ. навч. округу. 1856 пішов у відставку за станом здоров’я в чині дійсного статського радника.

1843 брав участь у створенні Тимчасової комісії для розбору давніх актів при київ. військовому, подільському і волин. генерал-губернаторові (див. Київська археографічна комісія; дійсний член із 1844), яку очолював 1857—89. Завдяки особистим стосункам з вищими імперськими урядовцями сприяв збільшенню її фінансування. Під кер-вом Ю. було видано 18 томів "Архива Юго-Западной России" та низку ін. збірників документів (напр. "Памятники, изданные Временной комиссией для разбора древних актов", т. 4, К., 1859). Намагався підпорядкувати діяльність комісії політ. інтересам Рос. імперії, перш за все у відносинах з польс. та укр. рухами. Як голова комісії брав участь у 3-му Археол. з’їзді в Києві (серпень 1874).

За спогадами М.Костомарова, відіграв роль провокатора та зрадника в розгромі Кирило-Мефодіївського товариства в березні 1847, передавши жандармам "Книгу буття українського народу", яку мав сховати від обшуку.

Член ряду наук. т-в та комісій: Рос. відділення Копенгагенського т-ва пн. антикварів (із 1844), К-ту для відновлення Києво-Софійського кафедрального собору (із 1844), Імператорського Рос. геогр. т-ва (із 1852). У лютому 1851 — серпні 1857 — голова Комісії для стат. та природничо-істор. опису губерній Київ. навч. округу. 1865 призначений розпорядником Київ. міської публічної б-ки. 1869 обраний заст. голови Київ. відділу Моск. слов’ян. к-ту (див. Київське слов’янське благодійне товариство).

На поч. 1860-х рр. вступив у полеміку в пресі з М.Грабовським із приводу польс. питання, в якій відстоював необхідність обмеження прав поляків.

1872 активно сприяв відкриттю Південно-Західного відділу Російського географічного товариства (1873—76), дійсним членом якого був 1873—75. Із кінця 1874 виступив противником укр. нац. руху, вважається автором критичної секретної записки "О деятельности украинофилов в Киевской губернии". 28 березня 1875 вийшов зі складу Пд.-Зх. відділу Рос. геогр. т-ва та публічно виступив проти діячів Старої громади (із М.Драгомановим, крім іншого, мав особисті непорозуміння). 1876 ініціював закриття Пд.-Зх. відділу Рос. геогр. т-ва та газ. "Киевский телеграф". Підготував на ім’я рос. імп. Олександра II "Записку об угрозе украинского сепаратизма". Входив до складу Надзвичайної урядової комісії, яка прийняла Емський акт 1876, названий сучасниками "законом Юзефовича" ("lex Jusephovicia").

1870—89 очолював к-т зі спорудження в Києві пам’ятника Б.Хмельницькому.

Друкувався в таких періодичних виданнях, як "Вестник Юго-Западной и Западной России" (із 1864 — "Вестник Западной России"), "День", "Киевлянин", "Киевский телеграф", "Московские губернские ведомости", "Основа", "Le Nord". Автор низки праць на суспільно-політ. теми, критичних заміток та роздумів, збірки віршів. У своїх роботах підтримував самодержавство як основоположний фактор єдності й неподільності Рос. імперії та застерігав від практичного застосування ліберальних ідей і підходів у держ. управлінні без їх адаптації до місц. традицій.

П. у м. Київ, був похований на Аскольдовій могилі.

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Общие соображения о народных у нас школах. «Вестник Юго-Западной и Западной России», 1862
 2. Возможен ли мир с нами польской шляхты Вильно, 1864
 3. Богдан Хмельницкий в русской истории. «Вестник Западной России», 1870, кн. 7
 4. Еврейский у нас вопрос. К., 1871
 5. На прощанье: Стихотворения (1876—77 гг.). К., 1878
 6. Некоторые соображения о лучшей организации деятельности археографических комиссий. В кн.: Труды 3-го Археологического съезда. К., 1878
 7. Памяти Пушкина. М., 1880
 8. Наша либеральная интеллигенция. К., 1882
 9. Несколько слов об исторической задаче России. К, 1895
Література:
 1. Роммер Ф. По поводу одной книги. «Исторический вестник», 1894, № 5
 2. Савченко Ф. Заборона українства 1876 р.: до історії громадських рухів на Україні 1860—1870 рр. Х.—К., 1930
 3. Шандра В. Административная деятельность Д.Г. Бибикова и М.В. Юзефовича по развитию архивного дела на Украине. В кн.: Международная научная конференция «Историки и архивисты: сотрудничество в сохранении и познании прошлого в интересах настоящего и будущего». М., 1987
 4. Її ж. «Ода» Юзефовичу. В кн.: Син України: Володимир Боніфатійович Антонович, т. 2. К., 1997
 5. Її ж. Роль М.В. Юзефовича у діяльності Київської археографічної комісії. В кн.: Матеріали ювілейної конференції, присвяченої 150-річчю Київської археографічної комісії. К., 1997
 6. Її ж. Юзефович Михайло Володимирович. В кн.: Українські архівісти: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1999
 7. Милько В.І. М. Юзефович та український національний рух 1873—1876 рр.: історична реконструкція відносин. В кн.: Наддніпрянська Україна: Історичні процеси, події, постаті, вип. 7. Дніпропетровськ, 2009

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • АРХИВ ЮГО-ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • АСКОЛЬДОВА МОГИЛА
 • БІБІКОВ ДМИТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ДРАГОМАНОВ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ
 • ЕМСЬКИЙ АКТ 1876
 • ГРАБОВСЬКИЙ МІХАЛ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ АБО ЗАКОН БОЖИЙ
 • КОСТОМАРОВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • КИЕВЛЯНИН
 • КИЕВСКИЙ ТЕЛЕГРАФ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • КИЇВСЬКЕ СЛОВ'ЯНСЬКЕ БЛАГОДІЙНЕ ТОВАРИСТВО
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, УКРАЇНО-СЛОВ'ЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОСНОВА - ГАЗЕТА
 • ПАМЯТНИКИ, ИЗДАННЫЕ ВРЕМЕННОЙ КОМИССИЕЙ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХ АКТОВ
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1830–1831
 • РЕЄСТРОВІ КОЗАКИ
 • РОСІЙСЬКО-ТУРЕЦЬКА ВІЙНА 1828–1829
 • САМОДЕРЖАВСТВО
 • ВАСИЛЬЧИКОВ ІЛАРІОН ІЛАРІОНОВИЧ
 • ВЕСТНИК ЮГО-ЗАПАДНОЙ И ЗАПАДНОЙ РОССИИ
 • ВІЙНА 1812 Р.

 • Пов'язані терміни:
 • ЧУБИНСЬКИЙ ПАВЛО ПЛАТОНОВИЧ
 • ЕМСЬКИЙ АКТ 1876
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КУЛІШ ПАНТЕЛЕЙМОН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА АРХЕОГРАФІЧНА КОМІСІЯ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ПЕТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • РОСІЙСЬКОГО ГЕОГРАФІЧНОГО ТОВАРИСТВА ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ВІДДІЛ
 • РУССКИЙ АРХИВ
 • ВАЛУЄВСЬКИЙ ЦИРКУЛЯР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)