ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗАГАЛЬНИЙ ЗЕМСЬКИЙ ПРИВІЛЕЙ 1447

  Бібліографічне посилання: Русина О.В. ЗАГАЛЬНИЙ ЗЕМСЬКИЙ ПРИВІЛЕЙ 1447 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zagalny_zemsky_pryviley_1447 (останній перегляд: 19.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАГАЛЬНИЙ ЗЕМСЬКИЙ ПРИВІЛЕЙ 1447

ЗАГАЛЬНИЙ ЗЕМСЬКИЙ ПРИВІЛЕЙ 1447 – перший загальнодерж. привілей Великого князівства Литовського (ВКЛ), виданий його володарем Казимиром IV Ягеллончиком 2 трав. 1447 у м. Вільно (нині м. Вільнюс) перед від'їздом на коронацію до м. Краків (Польща; вел. кн. литов. Казимир IV Ягеллончик був обраний вальним сеймом королем польс.). Документ, що складався з 14 пунктів, гарантував Литов. д-ві політ. самостійність і непорушність кордонів, усталених за часів вел. кн. литов. Вітовта. Згідно з привілеєм право на отримання урядів (посад) і земель (у власність чи тимчасове держання) в межах ВКЛ поширювалося лише на його жителів. Водночас останні урівнювалися в правах із "прелатами, князями, панами, шляхтою, боярами і міщанами" Корони Польської. Серед ін. новацій, запроваджених привілеєм, досить вагомим було звільнення всіх приватновласницьких селян від держ. податків і панщини на користь вел. кн. литов. та фактичне вилучення їх з-під юрисдикції останнього, що означало підпорядкування в суд. відношенні власникам, чиї права були значно розширені. З.з.п. став важливим етапом у конституюванні шляхетського стану (див. Шляхта) та зближенні норм устрою ВКЛ й Корони Польської.

Дж.: Акты, относящиеся к истории Западной России, т. 1 (1340–1506). СПб., 1846; Kamieniecki W. Spoleczeństwo litewskie w XV wieku. Warszawa, 1847; Любавский М.К. Очерк истории Литовско–Русского государства до Люблинской унии включительно. М., 1910; Законодательные акты Великого княжества Литовского XV–XVI вв. Л., 1936.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). К., 1993.

Посилання:
 • КАЗИМИР ІV ЯГЕЛЛОНЧИК
 • КОРОНА, КРОНА
 • ПАНЩИНА
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • ВАЛЬНИЙ СЕЙМ
 • ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ
 • ВІЛЬНЮС
 • ВІТОВТ (ВІТАУТАС)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)