ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН

  Бібліографічне посилання: Верменич Я.В. ЗАХІДНА УКРАЇНА, як термін [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zakhidna_Ukr_termin (останній перегляд: 19.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАХІДНА УКРАЇНА, ЯК ТЕРМІН

ЗАХІДНА УКРАЇНА, як термін. У різні часи укр. історії цим терміном означали певну сукупність укр. земель, а також Західноукраїнську Народну Республіку. По завершенні в 17 ст. поділів України по Дніпру Західною називали ту її ч., яка не була підвладною Рос. д-ві. Це були землі Галичини, Поділля, Волині, Побужжя, Закарпатської України. Після 2-го та 3-го поділів Польщі 1793 і 1795 (див. Поділи Польщі 1772, 1793, 1795) ця назва закріплюється переважно за землями, які входили до складу Австрії (від 1867 – Австро-Угорщина). "Західна Україна" – це також спрощена, здебільшого публіцистична, назва ЗУНР. Після того, як за Ризьким мирним договором між РСФРР і УСРР та Польщею 1921 зх. ч. України відійшла до Польщі, термін міцно закріпився саме за цією ч. України. В 1920-х рр. тер. З.У. складали землі, які офіційно в
2-й Речі Посполитій називалися Сх. кресами – Галичина ("Східна Малопольща"), Зх. Волинь, Холмщина і Підляшшя, Зх. Полісся. До З.У. входили воєводства: Станіславівське, Терноп., Волин., Львів. (без 8 зх. повітів), Поліське (без Косовського і половини Пружанського повітів), Холмщина Люблінського воєводства та половина Більського пов. Білостоцького воєводства. Таке "черезсмужжя" польс. владою було створене навмисно, з політ. міркувань: польс. уряд категорично не сприймав прагнення українців мати, принаймні в Галичині, окремі адм. одиниці.

Водночас поляки всіляко намагалися зберегти певне відчуження, котре існувало між нас. Галичини, яке переважно сповідувало греко-катол. віру (див. Українська греко-католицька церква), і мешканцями укр. земель, які раніше перебували в межах кордонів Російської імперії й сповідували православ'я.

У більш широкому розумінні термін "Західна Україна" стосовно укр. земель у період між двома світ. війнами вживався щодо тих земель, які були під владою Польщі, Румунії і Чехословаччини, а це, окрім уже перерахованих тер., що були в межах кордонів Польщі, також землі Буковини Північної й Закарпаття (див. Сен-Жерменський мирний договір 1919, Тріанонський мирний договір 1920). Після включення західноукр. земель до складу УРСР (див. Возз'єднання українських земель в єдиній державі) назва "Західна Україна" закріпилася за областями, що утворювалися впродовж 1939–46 (крім Ізмаїльської області).

Щодо теренів сучасної України термін "Західна Україна" вживається в 2-х значеннях. Здебільшого так називають лише 3 галицькі області – Львівську область, Івано-Франківську область, Тернопільську область. Але досить часто ним послуговуються і для означення тер. 7 областей – 3-х галицьких, а також Волинської області, Рівненської області, Чернівецької області і Закарпатської області.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Шимонович І. Західна Україна. Територія і населення. Статистична розвідка. Львів, 1926
 2. Грушевский М.С. Очерк истории украинского народа. К., 1990
 3. Заставний Ф.Д. Українські етнічні землі. Львів, 1993
 4. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921–1939 рр.): Україна крізь віки, т. 11. К., 1999.

Посилання:
 • АВСТРО-УГОРЩИНА
 • БУКОВИНА ПІВНІЧНА
 • ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
 • ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
 • ГАЛИЧИНА
 • ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ІЗМАЇЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ХОЛМЩИНА
 • ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ПІДЛЯШШЯ
 • ПОБОЖЖЯ
 • ПОДІЛЬСЬКА ЗЕМЛЯ
 • ПОДІЛИ ПОЛЬЩІ 1772, 1793, 1795
 • ПОЛІССЯ, ПРИП'ЯТСЬКЕ ПОЛІССЯ
 • ПРАВОСЛАВ'Я
 • РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РИЗЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР МІЖ РСФРР І УСРР ТА ПОЛЬЩЕЮ 1921, РИЗЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР МІЖ РСФРР, БІЛОРУСЬКОЮ СРР І УСРР ТА ПОЛЬЩЕЮ 1921
 • СЕН-ЖЕРМЕНСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1919
 • ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ТРІАНОНСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР
 • УКРАЇНСЬКА ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА
 • ВОЛИНЬ
 • ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ВОЗЗ'ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ В ЄДИНІЙ ДЕРЖАВІ
 • ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА (ЗУНР)

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: МІФОЛОГІЧНІ ВІРУВАННЯ
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: МУЗИЧНИЙ ФОЛЬКЛОР
 • АКТ ЗЛУКИ (1919)
 • АРМІЯ КРАЙОВА
 • БУЧАЦЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1672 Р.
 • ЧЕРВОНА КАЛИНА, ВИДАВНИЦТВО
 • ЧЕРВОНА РУСЬ
 • ДАШАВА
 • ДЕМОГРАФІЧНІ ВТРАТИ УКРАЇНИ В ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 20 СТ.
 • ДОЛЕНҐА-ХОДАКОВСЬКИЙ ЗОРІАН
 • ДИТЯЧІ ТА ПІДЛІТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ СКАУТІВ І ПІОНЕРІВ В УКРАЇНІ
 • ЕКСПОРТ РЕВОЛЮЦІЇ
 • ЄВРЕЇ В УКРАЇНІ
 • ФІЛЬВАРОК
 • ФРОНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ
 • ГАЛАН ЯРОСЛАВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ГАЛИЦЬКИЙ РЕВОЛЮЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 1920 (ГАЛРЕВКОМ)
 • ГАЗЕТА
 • ГУРТОК ДІЯЧІВ УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА (ГДУМ)
 • ГЕНЕРАЛЬНЕ КОНСУЛЬСТВО СРСР У ЛЬВОВІ
 • ГОРНО
 • ГУЦУЛИ
 • ІДЕНТИЧНІСТЬ ЕТНІЧНА
 • ІДЗІКОВСЬКІ
 • ІКОНОТВОРЧІСТЬ ТА УКРАЇНСЬКЕ ІКОНОМАЛЯРСТВО
 • ІНДУСТРІАЛІЗАЦІЯ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ, РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ, СРСР, ЛІВОБЕРЕЖНІЙ ТА ПІВДЕННІЙ УКРАЇНІ, УРСР
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ УКРАЇНСЬКА
 • ІСЛАМ
 • ІСТОРИЧНІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРИЧНА КАРТОГРАФІЯ
 • ІСТОРИЧНІ УКРАЇНСЬКІ ПІСНІ
 • ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ РЕГІОН
 • ІВАНЕНКО ГРИГОРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ІВАНО-ФРАНКОВЕ
 • КАМЕНЯРІ
 • КАНАДА
 • КАТОЛИЦЬКА АКЦІЯ
 • КЕНГІРСЬКЕ ПОВСТАННЯ В'ЯЗНІВ ГУЛАГУ 1954
 • ХОЛОДНИЙ ПЕТРО ІВАНОВИЧ
 • ХОМИШИН ГРИГОРІЙ
 • ХРУЩОВ МИКИТА СЕРГІЙОВИЧ
 • КЛЕРИКАЛІЗМ
 • КОЛОМИЙСЬКИЙ МУЗЕЙ НАРОДНОГО МИСТЕЦТВА ГУЦУЛЬЩИНИ ТА ПОКУТТЯ ІМЕНІ ОТЦЯ ЙОСАФАТА КОБРИНСЬКОГО
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОНЦЕНТРАЦІЙНІ ТАБОРИ БІЛЬШОВИЦЬКОГО ТА НАЦИСТСЬКОГО ТОТАЛІТАРНИХ РЕЖИМІВ НА ТЕРИТОРІЇ УСРР–УРСР
 • КООПЕРАТИВНИЙ РУХ В УКРАЇНІ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОВПАК СИДІР АРТЕМОВИЧ
 • КОЖАН ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • КОЗЛАНЮК ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ
 • КРАЄЗНАВСТВО, КРАЄЗНАВСТВО ТА КРАЄНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ
 • КРІЛИК ЙОСИП ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРИМСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1945, ЯЛТИНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 1945
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА
 • КУБІЙОВИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • КУДРЯ ДАНИЛО ЄВМЕНОВИЧ
 • КУЛИК ГРИГОРІЙ ІВАНОВИЧ
 • КУЗЬМА РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ЛЕМКІВЩИНА
 • ЛЕВИЦЬКИЙ КОСТЬ АНТОНОВИЧ
 • ЛІРВАК З-НАД СЯНА
 • ЛІСКЕ ФРАНЦІШЕК-КСАВЕРИ
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛОЗИНСЬКИЙ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЬВІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В.СТЕФАНИКА НАН УКРАЇНИ (ЛННБУ)
 • ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 • ЛЬВІВСЬКЕ БРАТСТВО, СВЯТО-УСПЕНСЬКЕ СТАВРОПІГІЙСЬКЕ БРАТСТВО У ЛЬВОВІ, ЛЬВІВСЬКА СТАВРОПІГІЯ
 • ЛЬВІВСЬКО-CАНДОМИРСЬКА НАСТУПАЛЬНА ОПЕРАЦІЯ 1944
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • ЛИСИЙ ВОЛОДИМИР ДАНИЛОВИЧ
 • ЛИСЯК-РУДНИЦЬКИЙ ІВАН ПАВЛОВИЧ
 • ЛЮБЕШІВ
 • МАЧТЕТ ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • МАГНАТИ
 • МЕЛЬНИКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА
 • МЕМУАРИ
 • МЕШИК ПАВЛО ЯКОВИЧ
 • МІСТО
 • МОЛОДІЖНИЙ РУХ
 • МОЛОТОВ (СКРЯБІН) В'ЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
 • МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • МОСТИСЬКА
 • МУЗИЧНЕ ТОВАРИСТВО ІМЕНІ М.ЛЕОНТОВИЧА
 • МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
 • НАГРУДНІ ЗНАКИ
 • НАРОДНІ ЗБОРИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНІ МЕНШИНИ УКРАЇНИ
 • НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ У ЛЬВОВІ ІМЕНІ АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НІМЕЧЧИНА
 • НІМЕЦЬКО-ПОЛЬСЬКА ВІЙНА 1939
 • НІМЦІ В УКРАЇНІ
 • НЮРНБЕРЗЬКИЙ ПРОЦЕС 1945–1946
 • НОРМАЛІЗАЦІЯ
 • НОВИЙ ЧАС
 • ОБЛАСТЬ
 • ОЧАКІВСЬКО-СІЛІСТРІЙСЬКИЙ ЕЙЯЛЕТ
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • ОКРУГА
 • ОНУФРІЇВСЬКИЙ ЛАВРІВСЬКИЙ МОНАСТИР
 • ОРГАНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ
 • ОСЬМАК КИРИЛО ІВАНОВИЧ
 • ОТИНІЯ
 • ПАКТ МОЛОТОВА-РІББЕНТРОПА 1939
 • ПАРАФІЯ
 • ПАРЦЕЛЯЦІЯ
 • ПАВЛИК ОСТАП ЯКОВИЧ
 • ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПІДПІЛЛЯ ЛЕГЕНДОВАНЕ
 • ПІДПІЛЛЯ НАЦІОНАЛІСТИЧНЕ В УКРАЇНІ
 • ПІДВОЛОЧИСЬК
 • ПІВНІЧНА ВІЙНА 1700–1721, ВЕЛИКА ПІВНІЧНА ВІЙНА, ТРЕТЯ ПІВНІЧНА ВІЙНА
 • П'ЯТИДЕСЯТНИЦТВО
 • ПЛАСТ, УКРАЇНСЬКИЙ ПЛАСТОВИЙ УЛАД
 • ПОХІДНІ ГРУПИ ОУН
 • ПОЛІТИЧНІ В'ЯЗНІ
 • ПОЛЯКИ В УКРАЇНІ
 • ПОЛЬСЬКО-РАДЯНСЬКА ВІЙНА 1939
 • ПРАПОР ДЕРЖАВНИЙ УКРАЇНИ
 • ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ
 • ПРОЦЕС 59-ТИ 1941
 • ПРИКОРДОННА БИТВА 1941
 • ПИЛЯВЕЦЬКА БИТВА 1648
 • РАДЯНСЬКА АРМІЯ
 • РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКІ ДОГОВОРИ 1939
 • РЕФОРМАТСЬКІ ЦЕРКВИ
 • РОГАТИН
 • РОМИ
 • РОСІЯ
 • РОЗДОЛЬСЬКИЙ РОМАН
 • РОЖНЯТІВ
 • РУДНИЦЬКА МІЛЕНА
 • РУДНИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • РУКОПИСНА КНИГА
 • РУСЬКА МОВА
 • СЕН-ЖЕРМЕНСЬКИЙ МИРНИЙ ДОГОВІР 1919
 • СЕНИК ОМЕЛЯН
 • ШАРВАРОК
 • ШУМЛЯНСЬКИЙ ЙОСИП
 • ШУМУК ДАНИЛО ЛАВРЕНТІЙОВИЧ
 • СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА КООПЕРАЦІЯ
 • СІМОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • СЛУЖБА БЕЗПЕКИ ОУН
 • СМЕРШ
 • СОЮЗ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ МОЛОДІ
 • СОХОЦЬКИЙ ІСИДОР ЙОСИФОВИЧ
 • СПОЖИВЧА КООПЕРАЦІЯ УКРАЇНИ
 • СТАЛІН ЙОСИФ ВІССАРІОНОВИЧ
 • СТАРОБІЛЬСЬКИЙ ТАБІР ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНИХ
 • СТАРОСОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • СТАРОУКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРНА МОВА
 • СТЕРЧО ПЕТРО
 • СТРОКАЧ ТИМОФІЙ АМВРОСІЙОВИЧ
 • СУДОПЛАТОВ ПАВЛО АНАТОЛІЙОВИЧ
 • СВОБОДА - ГАЗЕТА, США
 • ТАРАН ПАВЛО АНДРІЙОВИЧ
 • ТЕРНОПІЛЬ
 • ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ
 • ЦЕНЗУРА В УКРАЇНІ
 • ТИМЧАСОВІ УПРАВЛІННЯ
 • ВАВРИСЕВИЧ МИКОЛА
 • ВЕРДУМ УЛЬРІХ ФОН
 • ВЕРЛАН
 • ЯРИЖКА
 • З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА, ЗАКАРПАТТЯ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ В УСРР 1920–1930-Х РОКІВ
 • ЗАЛОЗЕЦЬКИЙ–САС ВОЛОДИМИР РОМАНОВИЧ
 • ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА НАРОДНО–РЕВОЛЮЦІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ (ЗУНРО)


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)