ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ 1975

  Бібліографічне посилання: Шемшученко Ю.С. ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ 1975 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zakljuchny_akt_narady_z_bezpeky_1975 (останній перегляд: 19.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ 1975

ЗАКЛЮЧНИЙ АКТ НАРАДИ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ 1975, Гельсінкський акт – міжнар. документ, що закріплював домовленості глав д-в і урядів 33 європ. країн, а також США і Канади з широкого кола як заг., так і конкретних питань міжнар. співробітництва. Підписаний 1 серп. 1975 у м. Гельсінкі (Фінляндія). Складається з преамбули і 5 розділів: 1. Питання про безпеку в Європі; 2. Співробітництво в галузі економіки, науки, техніки й навколишнього середовища; 3. Питання про безпеку і співробітництво в Середземномор'ї; 4. Співробітництво в гуманітарній та ін. галузях; 5. Наступні кроки після наради. Серцевиною акта є Декларація принципів взаємовідносин між д-вами. Учасники Наради з безпеки і співробітництва в Європі погодилися будувати свої взаємовідносини на основі таких гол. принципів: суверенності та поваги прав один одного; незастосування сили чи погрози силою; непорушності кордонів і територіальної цілісності д-в; мирного врегулювання спорів; поваги до прав людини та її осн. свобод, включаючи свободу думки, совісті, релігії та переконань; рівноправності народів у питаннях визначення своєї долі; сумлінного виконання взятих на себе зобов'язань.

В акті зафіксовані домовленості про заходи зміцнення довіри між д-вами. Йдеться, зокрема, про згоду д-в-учасниць наради: повідомляти ін. д-ви про здійснювані ними військ. навчання; запрошувати спостерігачів від ін. д-в-учасниць на ці військ. навчання; повідомляти ін. д-ви-учасниці про великі передислокації своїх військ; сприяти обмінові за запрошеннями військ. персоналом та обмінові візитами військ. делегацій.

Д-ви-учасниці наради визнали за необхідне спрямувати свої зусилля на послаблення військ. протистояння та скорочення різних типів озброєнь. При цьому процес роззброєння й зміцнення безпеки повинен поширюватися на всі регіони світу.

В акті передбачено також заходи, спрямовані на розвиток взаємовигідного співробітництва в галузях економіки й торгівлі, науки і техніки, охорони навколишнього середовища. Дано, зокрема, рекомендації орг-ціям, підпр-вам і фірмам д-в-учасниць у разі виникнення комерційних спорів вдаватися до послуг арбітражу "на основі загальноприйнятого регламенту" й з урахуванням чинних міжурядових та ін. угод у цій сфері. Наголошувалося також на необхідності розширення співробітництва в таких гуманітарних галузях, як контакти між людьми, туризм, спорт, к-ра тощо. Окремо виділено питання про інформаційне співробітництво. Д-ви-учасниці погодилися співпрацювати у сфері інформації на основі коротко- й довгострокових угод, створити умови для вільного і широкого розповсюдження всіх форм інформації та обміну інформацією з ін. країнами тощо. В останньому розділі зафіксовано прагнення д-в-учасниць продовжити багатосторонній процес, започаткований нарадою, шляхом обміну інформацією про виконання положень акта і завдань, визначених нарадою, та організації з цією метою зустрічей між представниками країн-учасниць наради.

Нарада з безпеки і співробітництва в Європі набула статусу постійно діючої орг. структури. 1995 її було перейменовано на Організацію з безпеки і співробітництва в Європі.

На основі підписаного керівництвом СРСР Заключного акта Наради з безпеки і співробітництва в Європі представниками дисидентського руху в Україні (див. Дисидентські (опозиційні) рухи 1960–1980-х років в Україні) в листоп. 1976 було засновано Українську громадську групу сприяння виконанню Гельсінкських угод.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Во имя мира, безопасности и сотрудничества. К итогам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, состоявшегося в Хельсинки 30 июля – 1 августа 1975 г. М., 1975
 2. Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе. Заключительный акт. М., 1985
 3. Шреплер Х.–А. Международные организации. М., 1995.

Посилання:
 • ДИСИДЕНТСЬКІ (ОПОЗИЦІЙНІ) РУХИ 1960–1980-Х РОКІВ В УКРАЇНІ
 • НАРАДА З БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ (НБСЄ)
 • ОРГАНІЗАЦІЯ З БЕЗПЕКИ І СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ
 • СРСР, РАДЯНСЬКИЙ СОЮЗ
 • УКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ГРУПА СПРИЯННЯ ВИКОНАННЯ ГЕЛЬСІНК. УГОД

 • Пов'язані терміни:
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • НАРАДА З БЕЗПЕКИ ТА СПІВРОБІТНИЦТВА В ЄВРОПІ (НБСЄ)
 • ПРАВОЗАХИСНИЙ РУХ В УРСР В 1960–1980-ТІ РОКИ
 • РОСІЯ
 • СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)