ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ СРР ПРО ЗЕМЛЮ 1920

  Бібліографічне посилання: Кульчицький С.В. ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ СРР ПРО ЗЕМЛЮ 1920 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zakon_USRR_pro_zemkya_1920 (останній перегляд: 24.07.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ СРР ПРО ЗЕМЛЮ 1920

ЗАКОН УКРАЇНСЬКОЇ СРР ПРО ЗЕМЛЮ 1920. Затверджений Всеукрревкомом 5 лют. 1920. Цим законом було офіційно призупинено політику примусового насадження в УСРР радгоспів і комун, яка на практиці зазнала повного провалу. Закон був розроблений відповідно до ухваленої в листоп. 1919 пленумом ЦК РКП(б) резолюції "Про радянську владу на Україні". Саму резолюцію написав В.Ленін після осмислення невдач рад. влади в справі комунізації українського села. В ній аграрно-сел. політиці КП(б)У він надав ін. спрямування, ніж те, що було визначено ухваленою в берез. 1919 програмою РКП(б). Резолюція була винесена на розгляд 8-ї конф. РКП(б) і після ухвалення набула значення загальнопарт. документа. Резолюція вимагала негайно здійснити в Україні заходи щодо:

– "повної ліквідації відновленого Денікіним поміщицького землеволодіння з передачею земель безземельним та малоземельним селянам;

– будування радгоспів тільки в строго необхідних розмірах, зважаючи на життєві інтереси навколишнього селянства;

– полишення справи об'єднання в комуни та артілі на вільне вирішення самих селян, із суворим покаранням місцевих властей за всякі спроби внести сюди основу примусу".

На 8-й конф. РКП(б) між В.Леніним і головою РНК УСРР Х.Раковським спалахнула дискусія з приводу оцінки земельної політики більшовиків в Україні, здійснюваної до початку денікінської окупації (див. Денікіна режим в Україні 1919–1920). Х.Раковський визнавав тільки "деякі мимовільні помилки" укр. комуніст. парт.-рад. кер-ва в радгоспному буд-ві й наполягав на збереженні рад. госп-в у землезабезпечених повітах. "Радгоспи на селі, – заявив він, – будуть базою нашого комуністичного будівництва". Підсумовуючи в заключному слові дискусію, В.Ленін наголосив: "З приводу промови т. Раковського доводиться сказати, що коли він заявив, що радянські господарства повинні бути основою нашого комуністичного будівництва, то це неправильно. Ні в якому разі так ставити справу ми не можемо. Ми повинні визнати, що тільки дуже невелику частину культурних господарств ми повинні дати під радянські господарства, інакше ми блоку з дрібним селянством не матимемо, а нам цей блок необхідний".

Закон УСРР про землю розроблявся керівниками КП(б)У за участю В.Леніна. Затверджений Всеукрревкомом, цей закон прямо забороняв органам рад. влади відводити землю під радгоспи "без цілковитої переконаності в доцільності їх створення". В кожному випадку, коли виникало питання про створення радгоспу, воно повинно було вивчатися за участю представників місц. селян. Закон визначав також принципи передачі земель безземельним і малоземельним селянам. Гол. був принцип зрівняльного розподілу. Під такий розподіл підлягала не тільки поміщицька земля, в багатоземельних сел. госп-вах (із площею понад 15 десятин) ч. землі також відрізалася, навіть якщо ці госп-ва не використовували найманої праці. Розподіл здійснювався за певною нормою в розрахунку на їдця. Норми зрівняльного поділу визначалися повітовими земельними відділами відповідно до місц. умов. Коли в тій чи ін. місцевості "нетрудових" земель (тобто поміщицьких або сел., на яких застосовувалася наймана праця) для наділення безземельних та малоземельних селян за встановленою нормою бракувало, то землю брали з держ. фонду, якщо він існував, або від радгоспів та цукрових заводів.

Внаслідок реалізації нового закону про землю кількість радгоспів в Україні скоротилася порівняно з 1919 з 1685 до 571. У розпорядженні цукрових з-дів залишилася тільки 1/3 землі, відведеної їм 1919.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Волковинський В.М., Кульчицький С.В. Християн Раковський. Політичний портрет. К., 1990
 2. Кульчицький С. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919–1928). К., 1996.

Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ДЕНІКІНА РЕЖИМ В УКРАЇНІ 1919–1920
 • ДЕСЯТИНА
 • КОМУНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 1919
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • РАКОВСЬКИЙ ХРИСТИЯН ГЕОРГІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЗЕМЕЛЬНА ВЛАСНІСТЬ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)