ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

  Бібліографічне посилання: Ткаченко В.Г. ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zaporizky_nac_univer (останній перегляд: 19.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ – вищий навч. заклад 4-го рівня акредитації. Заснований 1984 на базі Запоріз. держ. пед. ін-ту, який веде свій початок від заснованих 1921 3-річних пед. курсів. 1925 курси були реорганізовані в технікум, а у верес. 1930 відкрився ін-т нар. освіти (див. Інститути народної освіти) в складі 2-х секторів: соціального виховання та професійної освіти.

У трав. 1931 навч. заклад перейменований у пед. ін-т професійної освіти, який готував педагогів для робітничих факультетів, технікумів та ін. освіт. установ. 3 серп. 1933 ін-т отримав офіц. назву Запоріз. держ. пед. ін-т. До складу ін-ту входило 4 ф-ти – істор., мовно-літ., фіз.-мат. та природничий.

За 55 років існування пед. ін-т підготував 32 тис. учителів різних спеціальностей. Серед випускників навч. закладу – Герой Рад. Союзу І.Бабак, поети та прозаїки Олекса Запорізький, Яр Славутич, Михайло Шлома, Іван Манило-Дніпряк, міністр освіти України М.Фоменко, лауреат Держ. премії України ім. Т.Шевченка І.Щербак, народний депутат України С.Соболєв, заслужені вчителі України П.Андрійкина, Л.Гайдар, О.Кузьменко та багато ін.

29 груд. 1984 Мін-во вищої та середньої спец. освіти УРСР і Мін-во нар. освіти УРСР видали наказ про відкриття Запорізького держ. ун-ту на базі пед. ін-ту. Ун-т (до 2005) підготував 25 тис. висококваліфікованих спеціалістів.

24 груд. 2004 Указом Президента України Запоріз. держ. ун-т отримав статус нац. До структури ун-ту входять 16 ф-тів (біологічний; екон.; фіз.; істор.; юрид.; філол.; журналістики; соціальної педагогіки та психології; фіз. виховання; мат.; соціології та управління; іноз. філології; менеджменту; довузівської підготовки; післядипломної освіти; Крим. ф-т фіз. к-ри, спорту і туризму), більше 60 каф-р, Нікопольський ін-т, Запоріз. від-ня Науково-дослідного інституту козацтва, 2 навч.-консультаційні центри в містах Кривий Ріг і Мелітополь. 1995 ств. і працює багатогалузевий навч.-наук. центр "Запорізький університет", який об'єднує 2 коледжі, технікум, пед. уч-ще, Запоріз. мед. уч-ще Придніпровської залізниці та більше 10 шкіл міст і області.

Професорсько-викладацький склад ун-ту – бл. 550 викл., з яких більше 70 – професори, д-ри наук, бл. 250 – доценти, кандидати наук. Серед викладачів навч. закладу – лауреати Держ. премій України, академіки та чл.-кореспонденти фахових акад., засл. діячі н. і т. України, заслужені працівники вищої школи України. В ун-ті навчається понад 9 тис. студентів, серед них більше 5 тис. – на денній формі навчання. Є можливість продовжити навчання в аспірантурі й докторантурі. При ун-ті працюють 4 спеціалізовані вчені ради із захисту канд. дисертацій.

Підготовка спеціалістів та наук. дослідження проводяться в 6 навч. корпусах і спортивному комплексі. До складу ун-ту входять 2 студентські гуртожитки, профілакторій з відповідним мед. устаткуванням, спортивно-оздоровчий табір "Славутич" на узбережжі Азовського м. і біостанція-профілакторій на о-ві Хортиця. В ун-ті працюють студентська FM-радіостанція "Юніверс", телецентр, видається газ. "Запорізький університет" та студентський час. "Дзига". В університетській друкарні видається наук., навч., методична та ін. друкарська продукція.

Фонди наук. б-ки ун-ту налічують більше 800 тис. одиниць вітчизн. і зарубіжних видань, у т. ч. 7 тис. рідкісних та цінних. Б-ка має 3 абонементи, 8 читальних залів, 2 мережі Інтернету, електронний каталог.

В ун-ті працюють лабораторії комп'ютерної графіки та видавничих технологій, ренесансних студій, фольклористики й худож. перекладу, криміналістики, WEB- технологій і дистанційного навчання та ін. 14 наук. шкіл очолюють провідні вчені вузу.

З.н.у. – партнер багатьох міжнар. проектів, найбільш значними є програма "Темпус", наук. програма НАТО, нім. благодійний фонд "Марта та Курт Мелльгаард" тощо. З.н.у. активно співпрацює з навч. закладами, фірмами й орг-ціями Канади, США, Швеції, Німеччини, Китаю, РФ.

1 верес. 1971 в структурі Запоріз. держ. пед. ін-ту з'явився істор. ф-т. Перші дипломи вчителів історії і суспільствознавства 1975 отримали 45 випускників ф-ту. Нині ф-т здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями "Історія" й "Архівознавство".

На ф-ті діють 4 каф-ри: історії України, новітньої історії України, всесвітньої історії і джерелознавства, історіографії та спец. істор. дисциплін. Підготовку спеціалістів здійснює викладацький склад у кількості бл. 40 осіб, серед якого 4 д-ри наук, професори й бл. 30 канд. наук, доцентів. Колектив ф-ту підготував понад 2 тис. спеціалістів.

1992 на істор. ф-ті розпочала роботу спеціалізована вчена рада із захисту канд. дисертацій. За роки її існування представниками різних регіонів України було захищено більше 100 дис.

При істор. ф-ті працюють лабораторії: археол., історії Пд. України, істор. інформатики та інтерактивних технологій навчання гуманітарним дисциплінам. Діє Запоріз. від-ня НДІ козацтва, Запоріз. від-ня Інституту української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України.

На базі ф-ту видаються фахові зб.: "Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету", "Культурологічний вісник", "Старожитності степового Причорномор'я і Криму" та "Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України Запорізького національного університету: Південна Україна XVIII–XIX століття". Крім того, видаються постійні серії наук. літ.: "Джерела до історії Південної України", "Запорізька спадщина", "Старожитності Південної України".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Турченко Ф.Г. Історичному факультету – 25 років. В кн.: Запорізький державний університет. Наукові праці історичного факультету, вип. 2: 25–річчю історичного факультету присвячується. 1971–1996. Дніпропетровськ, 1997
 2. Орлянский С.Ф., Ткаченко В.Г. Материалы к истории Запорожского государственного университета, вып. 1. Запорожье, 1998
 3. Сучасна освіта в Україні, 2004: Запорізький державний університет. Запоріжжя, 2004.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТИ НАРОДНОЇ ОСВІТИ (ІНО)
 • ХОРТИЦЯ
 • КРИВИЙ РІГ
 • МЕЛІТОПОЛЬ
 • НАТО
 • НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ КОЗАЦТВА
 • РОБІТНИЧІ ФАКУЛЬТЕТИ
 • СЛАВУТИЧ ЯР (ЖУЧЕНКО Г. М.)

 • Пов'язані терміни:
 • ТУРЧЕНКО ФЕДІР ГРИГОРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)