ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЗАПИСКИ ЧИНА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО"

  Бібліографічне посилання: Капраль М.М., Ясь О.В. "ЗАПИСКИ ЧИНА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zapysky_chyna_Sv_Vasyliya_Velykogo (останній перегляд: 17.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАПИСКИ ЧИНА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО

"ЗАПИСКИ ЧИНА СВ. ВАСИЛІЯ ВЕЛИКОГО" ("ЗЧСВВ"; "Analecta Ordinis S.Basilii Magni") – неперіодичне наук. вид. чернецького чину св. Василія Великого (ЧСВВ; див. Василіани). Виходило 1924–39 за ред. о. І.Скрутеня та о. Р.Лукана в містах Жовква та Львів. До 1939 вийшло 6 т. Поновлене 1949 в Римі (Італія) як друга серія за ред. отців А.-Г.Великого та І.Назарка. Впродовж 1949–79 вийшло 50 т. у 2-х секціях: 1) монографії – 40 т.; 2) звіти, розвідки, огляди, біографічні та бібліографічні матеріали з історії та діяльності ЧСВВ – 10 т. У 3-й секції протягом 1949–81 опубл. 55 т. збірок документів та матеріалів архівів Ватикану, в яких висвітлюється історія України: "Documenta Pontificum Romanorum Historiam Ucrainae illustrantia" (Документи римських архієреїв, які висвітлюють історію України: в 2-х т. Рим, 1953–54), "Audientiae Sanctissimi de Rebus Ucrainae et Bielarusiae" (Рішення папські в часи аудієнції в справах України і Білорусі: в 2-х т. Рим, 1963–64), "Supplicationes Ecclesiae Sanctissimi de Rebus Ucrainae et Bielarusiae" (Прохання з'єднаної Церкви України та Білорусі: в 3-х т. Рим, 1960–65), "Віо- et Hagiographica: S.Josaphat Hieromartur. Documenta Romana Beatificationis et Cаnonizationis" (Святий священномученик Йосафат. Документи беатифікації та канонізації: в 3-х т. Рим, 1952–67), "Аcta S.Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusiae spectantiа" (Акти священної Конгрегації поширення віри, які належать католицькій Церкві в Україні та Білорусі: в 5-ти т. Рим, 1953–55), "Litterae S.Congregationis de Propaganda Fide Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusiae spectantes" (Листи священної Конгрегації поширення віри, які належать католицькій Церкві в Україні та Білорусі: в 7-ми т. Рим, 1954–57), "Congregationes Particulares Ecclesiam Catholicam Ucrainae et Bielarusiae spectantes" (Окремі конгрегації католицької Церкви в Україні та Білорусі: в 2-х т. Рим, 1956–57), "Documenta Unionis Berestensis eiusque Auctorum (1590–1600)" (Дoкyмeнти Берестейської унії та її авторів (1590–1600). Рим, 1970), "Epistolae Metropolitarum Kioviensium Саtholicorum" (Листи київських католицьких митрополитів: в 9-ти т. Рим, 1956–80), "Litterae Episcoporum Historiam Ucrainae illustrantia" (Листи єпископів, що висвітлюють історію України: в 5-ти т. Рим, 1972–81), "Litterae Nuntiorum Apostolicorum Historiam Ucrainae illustrantia" (Листи апостольських нунціїв, що висвітлюють історію України: в 14-ти т. Рим, 1959–77), "Litterae Basilianorum in terris Ucrainae et Bielarussiae" (Листи василіан з України та Білорусі: в 2-х т. Рим, 1979). У 3-й секції 2-ї серії опубл. бл. 20 тис. документів, які хронологічно охоплюють 16–19 ст. У "ЗЧСВВ" публікували свої розвідки та монографії отці О.Баран, М.Ваврик, М.Войнар, Р.Головацький, Г.Кінах, Б.Курилас, М.Марусин, І.Нагаєвський, І.Патрило, А.Пекар, М.Соловій, І.Хома, а також Л.Винар, О.Оглоблин, Н.Полонська-Василенко, Л.Соневицький, В.Щербаківський та ін. укр. історики.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Заїкин В. З сучасної української церковної історіографії. "Записки Чина св. Василія Великого", Жовква, 1927, т. 2, № 3–4
 2. Борщак І. о. Йосафат Іван Скрутень (1894–1951). "Україна" (Париж), 1951, № 6
 3. Ваврик М. Бібліографічний огляд історії Василіанського Чина за 1935–1950. "Записки Чина св. Василія Великого" (Рим, секція II), 1958, т. 3, № 1/2
 4. Назарко І. Український історичний осередок в Римі. "Український історик", 1964, № 4
 5. Оглоблин О. Українська церковна історіографія. Там само, 1969, № 4
 6. Ваврик М. Бібліографічний огляд історії Василіанського Чина за 1950–1970 рр. Рим, 1971
 7. Великий А. До генези "другої серії" Записок ЧСВВ. "Записки Чина св. Василія Великого" (Рим, секція II), 1974, т. 9, № 1/4
 8. Патрило І. Життя і творчість о. Атанасія Григорія Великого, ЧСВВ (1918–1982). "Записки Чина св. Василія Великого" (Рим, секція II), 1985, т. 12
 9. Плохій С.М. Від Якова Суші до Атанасія Великого: (Огляд видань римських джерел з історії української церкви). "Український археографічний щорічник: Нова серія" (К.), 1993, вип. 2, т. 5
 10. Пріцак О. о. Атанасій Великий, ЧСВВ – археограф. В кн.: Історія української археографії: Персоналії, вип. 1. К., 1993.

Посилання:
 • ЛЬВІВ
 • НАЗАРКО ІРИНЕЙ
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ПОЛОНСЬКА-ВАСИЛЕНКО НАТАЛІЯ ДМИТРІВНА
 • ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
 • СОНЕВИЦЬКИЙ ЛЕОНІД МИХАЙЛОВИЧ
 • ВАСИЛІАНИ
 • ВАТИКАН
 • ВЕЛИКИЙ АТАНАСІЙ ГРИГОР
 • ВИНАР ЛЮБОМИР РОМАН
 • ЖОВКВА

 • Пов'язані терміни:
 • ГОРДИНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ АНТОНОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНІКИ
 • НАЗАРКО ІРИНЕЙ
 • СКРУТЕНЬ ІВАН-ЙОСАФАТ
 • ВАСИЛІАНИ
 • ВЕЛИКИЙ АТАНАСІЙ ГРИГОР


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)