ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zapysky_naukovogo_tov_im_Shevchenka (останній перегляд: 20.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА

"ЗАПИСКИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА" – періодичне, згодом – неперіодичне вид. Наукового товариства імені Шевченка. Виходило у Львові впродовж 1892–1937 (т. 1–155), а від 1948 (з 156-го т.) – на еміграції. Поновлено в Україні 1990 (з 221-го т.). 1892–96 "ЗНТШ" – орган трьох секцій НТШ: істор.-філософічної (див. Історично-філософічна секція Наукового товариства імені Шевченка), філол. і мат.-природописно-лікарської, від 1897 – перших двох секцій. 1892–94 "Записки…" виходили як річники (редактори Ю.Цілевич, О.Барвінський), 1895 – 4 рази на рік, 1896–1913 – 6 разів на рік (ред. М.Грушевський). Після Першої світової війни видавалися не періодично. Від 1924 виходять у вигляді 2-х вид.: праць істор.-філософічної секції (ред. І.Крип'якевич) та праць філол. секції (редактори К.Студинський, Я.Гординський, В.Сімович). До 1937 мали усталену структуру: кілька великих статей, часто з продовженням, розділи наук. хроніки, Miscellanea, критики, бібліографії та рецензій. Останні два розділи містили огляди часописів і видань Росії, Польщі, Угорщини, Німеччини та ін. країн і до 1914 складали майже третину обсягу видання. На еміграції "ЗНТШ" видавалися у формі: 1) тематичних зб. статей – "В трьохсотліття Хмельниччини" (ред. Б.Крупницький, т. 156); "Корона Данила Романовича" (ред. о. А.-Г.Великий, т. 164); "На пошану українських вчених, знищених большевицькою Москвою" (ред. М.Овчаренко, т. 173); "Т.Шевченко" (редактори В.Стецюк, Б.Кравців, т. 176); "І.Франко" (ред. В.Стецюк, т. 183–184); "М.Грушевський" (редактори М.Стахів, М.Чировський, т. 194) та ін.; 2) зб. доповідей конференцій, присвячених: 100-річчю НТШ (т. 187, 192); 60-літтю відновлення укр. державності 1917–77 (т. 191) та ін.; 3) зб. на пошану укр. учених – З.Кузелі (ред. В.Янів, т. 169), Р.Смаль-Стоцького (редактори В.Лев, М.Стахів, т. 177), кардинала Й.Сліпого (ред. В.Янів, т. 181), О.Шульгіна (ред. В.Янів, т. 186), М.Чубатого (т. 205); 4) монографій: Л.Окіншевича "Значне військове товариство в Україні-Гетьманщині 17–18 ст." (т. 157), А.Яковліва "Український кодекс 1743 р." (т. 159), В.Прокоповича "Печать малороссийская" (т. 163), О.Оглоблина "Гетьман Іван Мазепа та його доба" (т. 170), Б.Винара "Українська промисловість" (т. 175), М.Чубатого "Княжа Русь-Україна та виникнення трьох східнослов'янських націй" (т. 178), С.Гольдельмана "Жидівська національна автономія в Україні, 1917–1920" (т. 182), Я.Пастернака "Ранні слов'яни в історичних, археологічних та лінгвістичних дослідженнях" (т. 189). Упродовж 1990-х – поч. 2000-х рр. вийшли "ЗНТШ" на пошану В.Лева (т. 211), Г.Лужницького (т. 212), праці істор.-філософічної секції (т. 222, 225, 233, 238), філол. секції (т. 224, 239), музикознавчої комісії (т. 226, 232), секції мистецтвознавства (т. 227), археол. комісії (т. 235), театрознавчої комісії (т. 237), комісії арх-ри та містобудування (т. 241), секції етнографії і фольклористики (т. 242), комісії образотворчого та ужиткового мист-ва (т. 236), тематична зб., присвячена спеціальним історичним дисциплінам (т. 231), покажчик змісту час. "Літературно-науковий вістник" (т. 213) та ін.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Покажчик до "Записок наукового товариства ім. Шевченка": т. I–XX. Роки I–VI. Львів, 1898
 2. Бойко М. "Записки наукового товариства ім. Шевченка": покажчик 1892–1982 рр. Блумінгтон, 1984
 3. Видання наукового товариства імені Шевченка 1945–1980–ті: Бібліографічний покажчик. К., 1990
 4. Періодичні та серійні видання Наукового товариства ім. Шевченка у Львові (1885–1939): Анотований покажчик. Львів, 1990
 5. Бібліографія "Записок наукового товариства ім. Шевченка". Томи 1–240. 1892–2000. Львів, 2003.

Посилання:
 • БАРВІНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ
 • ЧУБАТИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • ЧИРОВСЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ
 • ГОЛЬДЕЛЬМАН СОЛОМОН ІЗРАЇЛЕВИЧ
 • ГОРДИНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ АНТОНОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КУЗЕЛЯ ЗЕНОН
 • ЛІТЕРАТУРНО-НАУКОВИЙ ВІСТНИК
 • ЛЬВІВ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ОГЛОБЛИН ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
 • ОКІНШЕВИЧ ЛЕВ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ПАСТЕРНАК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПРОКОПОВИЧ В'ЯЧЕСЛАВ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ШУЛЬГИН ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ
 • СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ (СІД)
 • СІМОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • СЛІПИЙ ЙОСИП ІВАНОВИЧ
 • СМАЛЬ-СТОЦЬКИЙ РОМАН СТЕПАНОВИЧ
 • СТАХІВ МАТВІЙ ІВАНОВИЧ
 • СТУДИНСЬКИЙ КИРИЛО ЙОСИПОВИЧ
 • ВЕЛИКИЙ АТАНАСІЙ ГРИГОР
 • ЯКОВЛІВ АНДРІЙ ІВАНОВИЧ
 • ЯНІВ ВОЛОДИМИР-МИХАЙЛО ОСИПОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БІБЛІОГРАФІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
 • ДОМАНИЦЬКИЙ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ДОМБРОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДЕР
 • ДУРДУКІВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ
 • ДЖИДЖОРА ІВАН
 • ЄНСЕН (JENSEN) АЛЬФРЕД
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГОРДИНСЬКИЙ ЯРОСЛАВ АНТОНОВИЧ
 • ГРЕБЕНЯК ВОЛОДИМИР
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • ІСТОРИЧНА НАУКА В УКРАЇНІ В 19 СТОЛІТТІ
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • ІСТОРИЧНА БІБЛІОГРАФІЯ УКРАЇНІКИ
 • КЛИМКЕВИЧ РОМАН
 • КОРАБЛЬОВ ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • КОСТРУБА ТЕОФІЛ
 • КОСТЮК ГРИГОРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КРАВЧЕНКО ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КРУПНИЦЬКИЙ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • КРУШЕЛЬНИЦЬКА ЛАРИСА ІВАНІВНА
 • КУПЧИНСЬКИЙ ОЛЕГ АНТОНОВИЧ
 • КУЗЕЛЯ ЗЕНОН
 • ЛОТОЦЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ГНАТОВИЧ
 • МАКОВЕЙ ОСИП СТЕПАНОВИЧ
 • МАРКЕВИЧ ОЛЕКСІЙ ІВАНОВИЧ
 • МІЖНАРОДНІ КОНГРЕСИ ІСТОРИКІВ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • НІДЕРЛЕ ЛЮБОР
 • НОМИС
 • ОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ОЛЯНЧИН ДОМЕТ ГЕРАСИМОВИЧ
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • РІДНА СПРАВА – ВІСТИ З ДУМИ
 • РОЗСТРІЛЯНЕ ВІДРОДЖЕННЯ
 • РИЛЬСЬКИЙ ТАДЕЙ РОЗЕСЛАВОВИЧ
 • ШИРОЦЬКИЙ КОСТЯНТИН ВІТАЛІЙОВИЧ
 • СІМОВИЧ ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ
 • ТЕРЛЕЦЬКИЙ ОМЕЛЯН АНТОНОВИЧ
 • ТОМАШІВСЬКИЙ СТЕПАН ТЕОДОРОВИЧ
 • ЦЕЛЕВИЧ ЮЛІАН АНДРІЙОВИЧ
 • ЗАЛІЗНЯК МИКОЛА КІНДРАТОВИЧ
 • ЖАТКОВИЧ ЮРІЙ-КАЛЬМАН
 • ЖУКОВИЧ ПЛАТОН МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗУБРИЦЬКИЙ МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)