ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zapysky_ukr_nauk_tovarystva_v_Kyevi (останній перегляд: 17.09.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ

"ЗАПИСКИ УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА В КИЄВІ" ("ЗУНТК") – неперіодичне вид. Українського наукового товариства. Видавалося впродовж 1908–18 за ред. М.Грушевського. Вийшло 18 книг. Починаючи з 3-ї кн. – друкований орган істор. та філол. секцій т-ва. Ін. секції випускали власні вид. Під час Першої світової війни видання "ЗУНТК" перенесено до Москви. Через цензурні утиски змінено назву. Протягом 1915–16 у Москві вийшло 2 випуски під назвою "Український науковий збірник" (кн. 16–17). У вид. вміщували свої ст. В.Антонович, М.Біляшівський, М.Василенко, М.Возняк, Б.Грінченко, І.Каманін, О.Левицький, В.Модзалевський, І.Огієнко, В.Перетц, І.Франко, В.Щербаківський та ін. вчені. Публікувалися розвідки й матеріали з різних періодів історії України, етнографії, фольклористики, історії сусп.-політ. думки, мист-ва, лінгвістики, статистики. 1924–30 підзаголовок "ЗУНТК" друкувався на титулі кількох вид. Істор. секції ВУАН за ред. М.Грушевського.

Бібліогр.: Попередні книги "Записок". "Науковий збірник за рік 1924: Історична секція ВУАН: ЗУНТК", 1925, т. 19.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Грушевський М.С. Українське наукове товариство в Києві і його наукове видавництво "Записки Українського наукового товариства в Києві", 1908, кн. 1
 2. Грушевський О.С. "Українське наукове товариство в Києві" та "Історична секція при Всеукраїнській академії наук". В рр. 1914–1923. "Україна", 1924, № 4
 3. Гермайзе О. Праця Київського Українського Наукового Товариства на тлі наукового життя Наддніпрянської України. Там само, 1929, № 32 (січ./лют.)
 4. Онопрієнко В.І., Щербань Т.О. Українське наукове товариство. "Вісник АН УРСР", 1990, № 11
 5. Щербань Т.О. Історичні дослідження в Українському науковому товаристві (1907–1921 рр.). "УІЖ", 1995, № 1
 6. Ляхоцький В. Українське наукове товариство в Києві. "Київська старовина", 1998, № 6
 7. Онопрієнко В.І. та ін. Українське наукове товариство: 1907–1921 роки. К., 1998
 8. Шевченко Л.В. Краєзнавча діяльність Українського наукового товариства. В кн.: Історія України: маловідомі імена, події, факти: Збірник статей, вип. 3. К., 1998
 9. Зайцева З. Заснування та деякі аспекти діяльності Українського наукового товариства в 1907–1914 рр. В кн.: Українська історична наука на порозі XXI століття: Міжнародний науковий конгрес: Доповіді і повідомлення (Чернівці, 16–18 травня 2000 р.), т. 1. Чернівці, 2001.

Посилання:
 • АНТОНОВИЧ ВОЛОДИМИР БОНІФАТІЙОВИЧ
 • БІЛЯШІВСЬКИЙ МИКОЛА ФЕДОТОВИЧ
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГРІНЧЕНКО БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КАМАНІН ІВАН МИХАЙЛОВИЧ
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ОРЕСТ ІВАНОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • МОСКВА
 • ОГІЄНКО ІВАН ІВАНОВИЧ
 • ПЕРЕТЦ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ЩЕРБАКІВСЬКИЙ ВАДИМ МИХАЙЛОВИЧ
 • УКРАЇНСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО У КИЄВІ
 • ВАСИЛЕНКО МИКОЛА ПРОКОПОВИЧ
 • ВОЗНЯК МИХАЙЛО СТЕПАНОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • МИХАЛЬЧУК КОСТЯНТИН ПЕТРОВИЧ
 • ПЕРЕТЦ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
 • ЗБІРНИКИ ІСТОРИЧНО–ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)