ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ Петро Андрійович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zayonchkovsky_P (останній перегляд: 26.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ ПЕТРО АНДРІЙОВИЧ

ЗАЙОНЧКОВСЬКИЙ Петро Андрійович (01.10(18.09).1904–30.09. 1983) – історик. Д-р істор. н. (1950), проф. (1951). Почесний чл. Асоц. амер. істориків (1967), дійсний чл. Брит. акад. (1973). Н. в м. Уральськ (нині місто в Казахстані) в родині військ. лікаря. Навч. в 1-му Моск. (1914–18) та Київ. кадетських (1918) корпусах. Працював на залізниці й маш.-буд. з-ді. Закінчив екстерном істор. ф-т Моск. ін-ту історії, філософії та літ. (1937). Працював у Держ. публічній б-ці ім. Леніна (1944–52). 1940 захистив канд. дис. з історії Кирило-Мефодіївського товариства під кер-вом Ю.Готьє. 1950 захистив докторську дис. з історії військ. реформ 60–70-х рр. 19 ст. у Російській імперії. Автор 9 монографій (8 опубл.) та численних студій із соціально-політ. та військ. історії Росії 19–20 ст. Опублікував щоденники рос. держ. діячів П.Валуєва, Д.Мілютина, О.Половцова. За наук. редакцією та під
кер-вом З. підготовлено й видано кілька універсальних довідників з історії Рос. імперії, зокрема "История дореволюционной России в дневниках и воспоминаниях" (М., 1976–89), "Справочники по истории дореволюционной России" (М., 1978). Досліджував історію Кирило-Мефодіївського товариства. 1959 опубл. монографію "Кирилло-Мефодиевское общество", в якій помістив як додаток "Книгу буття українського народу" під іншою назвою – "Закон Божий".

дата публікації: 2005 р.

Праці:
 1. К вопросу о библиотеке П.И. Пестеля. "Историк–марксист", 1941, № 4
 2. Кирилло–Мефодиевское общество. "Труды Историко–Архивного института: кафедра истории СССР", 1947, т. 3
 3. Военные реформы 1860–1870–х годов в России. М., 1952
 4. Подготовка и принятие закона 24 ноября 1866 г. о государственных крестьянах. "История СССР", 1958, № 4
 5. Кирилло–Мефодиевское общество (1846–1847). М., 1959
 6. Попытка созыва земского собора и падение министерства Н.П. Игнатьева. "История СССР", 1960, № 5
 7. Кризис самодержавия на рубеже 1870–1880–х годов. М., 1964
 8. Отмена крепостного права в России. М., 1968
 9. Российское самодержавие в конце XIX столетия (Политическая реакция 80–х – начала 90–х годов). М., 1970
 10. Сословный состав офицерского корпуса на рубеже XIX–XX веков. "История СССР", 1973, № 1
 11. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX столетий. М., 1973
 12. Высшая бюрократия накануне Крымской войны. "История СССР", 1974, № 4
 13. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в. М., 1978.
Література:
 1. Міяковський В. Книга про Кирило–Методіївське братство. "Сучасність", 1963, № 3
 2. Петр Андреевич Зайончковский (К 70–летию со дня рождения). Биобиблиография. М., 1974
 3. Мироненко С.В. П.А. Зайончковский – археограф и библиограф. В кн.: Археографический ежегодник за 1979 г. М., 1981
 4. Мироненко С.В., Шевырев А.П. Памяти учителя. "Вестник Московского университета: Серия 8. История", 1984, № 6
 5. Ананьич Б.В. История России второй половины XIX века в трудах П.А. Зайончковского (К 80–летию со дня рождения). "История СССР", 1984, № 5
 6. Захарова Л.Г. П.А. Зайончковский – ученый и учитель. "Вопросы истории", 1994, № 5
 7. Айрапетов О.Р. и др. К 90–летию профессора П.А. Зайончковского. "Вестник Московского университета. Серия 8. История", 1995, № 3
 8. П.А. Зайончковский (1904–1983 гг.): Статьи, публикации и воспоминания о нем. М., 1998
 9. Портреты историков: Время и судьбы, т. 1. М.–Иерусалим, 2000.

Посилання:
 • ГОТЬЄ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • КНИГА БУТТЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ АБО ЗАКОН БОЖИЙ
 • КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ ТОВАРИСТВО, УКРАЇНО-СЛОВ'ЯНСЬКЕ ТОВАРИСТВО, КИРИЛО-МЕФОДІЇВСЬКЕ БРАТСТВО
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ВАЛУЄВ ПЕТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)