ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗЕМЛЯ, ЯК ТЕРМІН

  Бібліографічне посилання: Верменич Я.В. ЗЕМЛЯ, як термін [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zemlya_termin (останній перегляд: 27.06.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗЕМЛЯ, ЯК ТЕРМІН

ЗЕМЛЯ, як термін. В історичній науці термін "земля" вживається для означення: а) тер., що безпосередньо залучена до сфери життєдіяльності тієї чи ін. людської спільноти (племені, союзу племен) і ототожнюється із цією спільнотою; б) адм.-тер. або держ. одиниці. Стосовно давніх укр. тер. термін "земля" з уточненням "скіфська" вперше був ужитий Геродотом.

У Київській Русі термін "земля" вживався на означення: 1) всієї д-ви (спочатку, однак, цей термін вживався лише щодо Середньої Наддніпрянщини (див. Руська земля) і лише згодом поширився на всю держ. тер. Київ. Русі); 2) місц. племінних утворень (напр., древлянська З.; див. Древляни); 3) земель-князівств (із введенням такого земельного поділу на давніх українських теренах дослідники пов'язують завершення процесу політ. консолідації східнослов'ян. племен навколо Києва).

Від 11 ст. землі Київ. Русі почали поділятися на волості. Цей процес дроблення тривав упродовж 12 – поч. 13 ст. – аж до монголо-татарської навали. Існуюча на Русі територіально-адм. організація виявилася досить стійкою.

Навіть уже в роки підвладності укр. теренів Речі Посполитій їх поділ на воєводства не витіснив старого земельного поділу. Після утворення на Русі воєводств Холмщина так і лишилася із титулом "земля" (у складі Руського воєводства). За конституцією 1590, ч. королівщин була виділена в окрему категорію земель. Однак з часом термін "земля" втратив зв'язок із тим чи ін. реальним територіально-соціальним утворенням.

Спроби відродити його в реальній адм.-тер. іпостасі належать до часів української революції 1917–1921. В основу розроблюваного Українською Центральною Радою проекту нового районування тер. Української Народної Республіки було покладено ідею М.Грушевського про З. як традиційну для України форму сусп.-територіальної організації. Всього планувалося виділити 30 земель. Назви деяких з них прямо виводилися із назв земель Давньої Русі – Деревська земля, Болохівська земля, Поросся, Поляни або Русь, Сіверщина. Зберігалися істор. назви: Волинь, Поділля, Брацлавщина, Запорожжя тощо. Новий Закон про територіально-адм. поділ УНР був ухвалений 2 берез. 1918 і закріплений у Конституції Української Народної Республіки 1918, прийнятій 29 квіт. Але оскільки день прийняття Конституції виявився останнім днем існування УЦР, новий адм.-тер. поділ тер. УНР на землі лишився на папері.

У сучасних дискусіях із приводу реформування адм.-тер. поділу України теж іноді висуваються пропозиції про ліквідацію обласного поділу і введення земельного.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества XI–XII вв. М., 1982
 2. Дністрянський М.С. Кордони України: Територіально–адміністративний устрій. Львів, 1992
 3. Толочко П.П. Київська Русь. К., 1996
 4. Брайчевський М. Вибрані твори. Нью–Йорк–К., 1999
 5. Адміністративно–територіальний устрій України: Історія та сучасність. К., 2002.

Посилання:
 • ДРЕВЛЯНИ
 • ГЕРОДОТ ТА ЙОГО ІСТОРІЇ ПРО СКІФІЮ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРИЧНА НАУКА
 • ХОЛМЩИНА
 • КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ 1918
 • КОРОЛІВЩИНИ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • МОНГОЛО-ТАТАРСЬКА НАВАЛА
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • РУСЬКА ЗЕМЛЯ
 • РУСЬКЕ ВОЄВОДСТВО
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
 • УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ (1917-1920)
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • ВОЄВОДСТВО
 • ВОЛОСТЬ

 • Пов'язані терміни:
 • УКРАЇНА, ДЕРЖАВА: ФОРМУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ ТА ІСТОРІЯ АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УСТРОЮ
 • ХОРУНЖИЙ ЗЕМСЬКИЙ
 • КНЯЗІВСТВО, ТЕРМІН
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛОВЧИЙ
 • ЛЬВІВ
 • МІСТО
 • МОНАРХІЯ
 • МИТНА СИСТЕМА
 • НАРОДНИЦЬКИЙ НАПРЯМ В ІСТОРІОГРАФІЇ
 • НАУКОВІ НАПРЯМИ, ШКОЛИ, ТЕЧІЇ, ГУРТКИ
 • ПЛЕМ'Я
 • ПОБОЖЖЯ
 • ПОСПОЛИТЕ РУШЕННЯ
 • ПОВІТ
 • ПИСАР, ПИСАРІ РУСЬКОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ
 • РІЧ ПОСПОЛИТА
 • СЕЙМИКИ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • УРЯДНИКИ КОРОНИ ПОЛЬСЬКОЇ, ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО ТА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ
 • ЗЕМСЬКІ УСТАВНІ ГРАМОТИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)