ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864

  Бібліографічне посилання: Чехович В.А. ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zemska_reforma_1864 (останній перегляд: 21.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864

ЗЕМСЬКА РЕФОРМА 1864 – управлінська реформа в Російській імперії, що запроваджувала в губерніях і повітах місц. (земське) самоврядування. Для розробки проекту реформи 1859 було створено спец. комісію при мін-ві внутр. справ. 13(01) січ. 1864 імп. Олександр II затвердив Положення про губернські та повітові земські установи, згідно з яким створювалися виборні земські установи (див. Земства) – губернські й повітові земські збори (розпорядчі органи) та губернські й повітові земські управи (виконавчі органи).

В Україні органи земського самоврядування було запроваджено 1865–70 в 6 губерніях на тер. Лівобережної України, Слобідської України та на Пд. України – у Харківській губернії, Полтавській губернії, Чернігівській губернії, Херсонській губернії, Катеринославській губернії та Таврійській губернії. На тер. Правобережної України – у Київській губернії, Подільській губернії та Волинській губернії, де переважна більшість поміщиків належала до польс. шляхти й брала участь у польс. нац.-визвол. русі (див. Польське повстання 1863–1864), земські установи було запроваджено значно пізніше: тут тільки 1904 почали утворювати спрощені земські установи у формі губерніальних к-тів і лише з квіт. 1911 почало діяти положення про земські установи (щоправда, з деякими змінами, які стосувалися виборного цензу й обмежували права польс. шляхти на користь рос. поміщиків).

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Гармиза В.В. Подготовка земской реформы 1864 г. М., 1957
 2. Хрестоматія з історії держави і права України, т. 1. К., 1997.

Посилання:
 • ЧЕРНІГІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ГУБЕРНІЯ
 • КАТЕРИНОСЛАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХАРКІВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ХЕРСОНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • КИЇВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ПОДІЛЬСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОЛЬСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1863 –1864
 • ПОЛТАВСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ПОМІЩИКИ
 • ПОВІТ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • ШЛЯХТА, ШЛЯХЕТСТВО
 • СЛОБІДСЬКА УКРАЇНА
 • ТАВРІЙСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ
 • ЗЕМСЬКІ УПРАВИ
 • ЗЕМСТВА

 • Пов'язані терміни:
 • ГРОМАДЯНСЬКА ВІЙНА В УКРАЇНІ 1917–1921
 • ГУБЕРНАТОР
 • ГУБЕРНСЬКА КАНЦЕЛЯРІЯ
 • ГУБЕРНСЬКЕ ПРАВЛІННЯ
 • КОРФ МИКОЛА ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • КОВАЛЕВСЬКИЙ ЄВГРАФ ПЕТРОВИЧ
 • НОВОРОСІЙСЬКЕ І БЕССАРАБСЬКЕ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРСТВО
 • ОЛЕКСАНДР ІІ
 • ОЛЕКСАНДР ІІІ
 • ПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ
 • ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА
 • РОСІЯ
 • ЗЕМСЬКІ ШКОЛИ
 • ЗЕМСЬКІ УПРАВИ
 • ЗЕМСТВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)