ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ"

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. "ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zherela_do_istorii_Ukrainy_Rusy (останній перегляд: 21.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ

"ЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ УКРАЇНИ-РУСИ" ("ЖДІУ-Р") – серійне багатотомне вид. літописних, юрид., літ., стат. пам'яток та документальних матеріалів з історії церкви, освіти та к-ри 16–18 ст., яке видавалося Археогр. комісією Наукового товариства імені Шевченка у Львові протягом 1895–1924. Томи "ЖДІУ-Р" друкувалися за редакцією та з коментарями М.Грушевського (т. 1–3, 7; за його заг. редакцією – т. 8, 12), С.Томашівського (т. 4–6, 16), М.Кордуби (т. 12), В.Модзалевського (т. 22) та І.Крип'якевича (т. 8). Виходили нерегулярно. З запланованих до видання томів видруковано тільки частину (т. 1–8, 12, 16, 22). "ЖДІУ-Р" складаються з 5 осн. джерельних комплексів: 1) люстрацій (описів) 1564–66 Галицької землі, Перемишльської землі (т. 1–2), Сяноцької землі (т. 2), Холмської землі, Белзької землі та Львів. землі (т. 3) та люстрацій 1570 (т. 7); 2) документальних матеріалів, літописних пам'яток та розвідок з історії Галичини кін. 40 – поч. 70-х рр. 17 ст. (т. 4–6); 3) документів з історії укр. козаччини 1531–1631 (т. 8) та 1648–57 (т. 12); 4) донесень рим. нунціїв про Україну 1648–57 (т. 16); 5) щоденника (1735–40) генерального підскарбія Я.Марковича (т. 22). Останній том завершує публікацію "Щоденника" в 4-х томах, яку розпочав О.Лазаревський (Київ, 1893–97, т. 1–3). Деякі томи "ЖДІУ-Р" мають подвійну порядкову нумерацію: заг. серійну та окремих джерельних комплексів. Більшість документів та матеріалів, вміщених у "ЖДІУ-Р", були вперше введені до наук. обігу. Всі документи надруковано мовою оригіналів (лат., польс., італ., нім., рос.) зі збереженням мовних особливостей та правопису. Частину документів подано зі скороченням. Майже всі томи мають ґрунтовні вступні розвідки, іменний та геогр. покажчики, коментарі.

Бібліогр.: Періодичні та серійні видання Наукового товариства іМ. Шевченка у Львові (1885–1939): Анотований покажчик. Львів, 1990; Жарких М. Бібліографія Старої України (1240–1800 рр.), зошит 2. К., 1995.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Грушевский М. Львовское ученое общество имени Шевченка и его вклад в изучение Южной Руси. "Журнал Министерства народного просвещения", 1904, № 3
 2. Крип'якевич І. Джерела з історії Галичини періоду феодалізму (до 1772 р.): Огляд публікацій. К., 1962
 3. Бортняк Н. Степан Томашівський: початки наукової і громадської праці до 1911. "Україна в минулому", К.–Львів, 1992, вип.2
 4. Крупницький Б. Археографічна діяльність М.Грушевського. В кн.: Історія української археографії: Персоналії, вип.1. К., 1993
 5. Едиційна археографія в Україні у XIX–XX ст.: Плани, проекти, програми видань, вип. 1. К., 1993
 6. Джерелознавство історії України: ДовідниК. К., 1998
 7. Капраль М. Археографічна діяльність Михайла Грушевського у львівський період життя (1894–1914). В кн.: М.Грушевський і українська історична наука: Матеріали наукових конференцій, присвячених М.Грушевському (Львів, 24–25 жовт. 1994 р., Харків, 25 серп. 1996 р., Львів, 29 верес. 1996 р.). Львів, 1999.

Посилання:
 • БЕЛЗЬКА ЗЕМЛЯ
 • ГАЛИЧИНА
 • ГАЛИЦЬКА ЗЕМЛЯ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПІДСКАРБІЙ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КИЇВ
 • ЛАЗАРЕВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР МАТВІЙОВИЧ
 • ЛЬВІВ
 • МАРКОВИЧ ЯКІВ АНДРІЙОВИЧ
 • МОДЗАЛЕВСЬКИЙ ВАДИМ ЛЬВОВИЧ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ТОМАШІВСЬКИЙ СТЕПАН ТЕОДОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АРХЕОГРАФІЧНІ КОМІСІЇ УКРАЇНИ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІСТОРИЧНО-ФІЛОСОФІЧНА СЕКЦІЯ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА ІМЕНІ ШЕВЧЕНКА
 • КОРДУБА МИРОН МИХАЙЛОВИЧ
 • КРИП'ЯКЕВИЧ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ІМ. ШЕВЧЕНКА У ЛЬВОВІ
 • ПРАВИЛА ПУБЛІКАЦІЇ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ
 • СЛОВ’ЯНОЗНАВСТВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)