ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

  Бібліографічне посилання: Реєнт О.П. ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917 [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zhovtnevy_perevorot_1917 (останній перегляд: 07.12.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917

ЖОВТНЕВИЙ ПЕРЕВОРОТ У ПЕТРОГРАДІ 1917. Державний переворот у Росії 1917 та його відлуння в Україні. Відбувся 7 листоп. (25 жовт.) 1917. У ході перевороту Тимчасовий уряд, що перебував у столиці д-ви Петрограді (нині м. Санкт-Петербург), – було заарештовано, а центр. владу перебрали на себе лідери більшовиків. У зверненні "До громадян Росії" Військ.-революц. к-т (штаб повстання) декларував демократ. мир (див. Перша світова війна), скасування поміщицького землеволодіння, встановлення робітн. контролю над вир-вом, утворення Рад. уряду. Другий Всеросійський з'їзд Рад 1917, який відбувся 7–9 листоп. (25–27 жовт.), ухвалив рішення про перехід влади до рад (див. Ради робітничих депутатів, Ради солдатських депутатів в Україні 1917, Ради селянських депутатів), прийняв Декрет про мир 1917 і Декрет про землю 1917, сформував новий уряд – Раду нар. комісарів на чолі з В.Леніним, обрав Всерос. ЦВК. Україну на з'їзді репрезентувало 140 делегатів.

15(02) листоп. РНК Рад. Росії прийняла Декларацію прав народів Росії 1917, у якій було викладено осн. положення нац. політики рад. влади: рівність та суверенність народів Росії, право на вільне самовизначення аж до відокремлення й утворення незалежних д-в.

Звістка про ці події швидко досягла України. Однак лише в окремих містах Донбасу та Криворіжжя влада перейшла до рад.

У Києві надвечір 7 листоп. (25 жовт.) представниками різних партій було створено Крайовий к-т оборони революції, що підпорядковувався Українській Центральній Раді. 9 листоп. (27 жовт.) представники київ. рад фабрично-заводських к-тів та профспілок обрали військ. революц. к-т у складі І.Крейсберга, Л.Пятакова, Я.Гамарника, Г.Пятакова та ін. Ревком не схвалив позицію УЦР. Того ж дня УЦР прийняла резолюцію про владу, в якій негативно поставилася до перевороту в Петрограді й проголосила перехід владних повноважень до всієї революц. демократії, а не лише до рад. Це відштовхувало від УЦР більшовиків. Водночас штаб Київського військового округу (КВО), який очолював війська, вірні Тимчасовому урядові, не визнав Крайовий к-т оборони революції і більшовицький ревком, а 10 листоп. (28 жовт.) Крайовий к-т було заарештовано. Того ж дня його функції перебрав на себе Генеральний секретаріат Української Центральної Ради 1917–1918. Більшовицьке повстання в Києві, розпочате новим ревкомом (А.Іванов, В.Затонський та ін.), проти військ КВО закінчилося тим, що представницька узгоджувальна комісія постановила вивести війська, викликані командуванням КВО, і демократизувати його штаб. Юнкери й донські козаки під командуванням ген. Квецинського залишили Київ. Командування КВО прийняв підполк. Павленко. Відновлений більшовицький ревком не претендував на владу. 12 листоп. (30 жовт.) УЦР заслухала доповідь М.Грушевського про проект Конституції України. Передбачалося встановлення федеративних зв'язків України з Рад. Росією. Компетенція Ген. секретаріату поширювалася на Катериносл., Харків., Херсон., Таврійську (без Криму), Холмську, частково Курську та Воронезьку губернії. На об'єднаному засіданні рад робітн. і солдатських депутатів Києва УЦР було визнано крайовою владою. УЦР в цей час була найвпливовішою політ. силою в Україні. Навколо неї гуртувалися революц.-демократ. сили, які репрезентували інтереси укр., рос., єврейс. та ін. нас.

20(07) листоп. було проголошено III Універсал УЦР (див. Універсали Української Центральної Ради), який декларував утворення Української Народної Республіки, запроваджував демократ. свободи, окреслював держ. кордони та принципи укр.-рос. зв'язків на засадах федерації. Це був визначний істор. акт, що знаменував відродження нац. державності.

Жовтневі події в Петрограді привели до політ. дезінтеграції колиш. Російської імперії. Білорус. рада виступила проти більшовицького перевороту, підтримавши К-т порятунку батьківщини й революції. На Кавказі виник уряд Гірської республіки, а в груд. – Тимчасовий Гірсько-Дагестанський уряд. У той час було проголошено автономію Сибіру (загальносибірським з'їздом у м. Томськ) та Алаш-Ординську автономію (загальноказах. з'їздом). У листоп. татар. Нац. збори проголосили держ. утворення – Урало-Волзькі штати. Крайові уряди виникли також на Кубані, Дону, в Криму.

Тоді ж відбулися вибори до Всеросійських Установчих зборів, які готувалися ще Тимчасовим урядом. Результати голосування в Україні засвідчили незаперечну перевагу політ. сил УЦР: 77 % голосів здобула Українська соціал-демократична робітнича партія, а 10 % – більшовики (у 2,5 раза менше, ніж у цілому по Росії). У зросійщених містах РСДРП(б) дістала більшу підтримку (у Катеринославі, нині м. Дніпропетровськ, – 26,4 %, Одесі – 28,6 %, Харкові – 27,8 %, а в гарнізонах цих міст відповідно – 53,4, 19,6, 44,9 %).

Після проголошення III Універсалу УЦР активізувалася підготовка до виборів в Українські Установчі збори. УЦР затвердила Головну в справах виборів до Укр. Установчих зборів комісію, а також Закон про вибори.

Водночас діячі УЦР спрямовували свої зусилля на творення нової федерації народів у складі демократ. Росії, яку мали складати Молдова, Крим, Кубань, Всевелике Військо Донське, Башкортостан, Сибір і Кавказ.

УЦР фактично ігнорувала декрети РНК Рад. Росії. Всупереч ленінському гаслу самочинного припинення війни солдатами й офіцерами, 22(09) листоп. Ген. секретаріат прийняв рішення про необхідність припинення війни і початок переговорів. До того часу наказувалося тримати фронт.

6 груд. (23 листоп.) було ухвалено об'єднати Південно-Західний фронт і Румунський фронт в один – Український фронт, і того ж дня було укладено перемир'я. Ген. секретар з військ. справ С.Петлюра наказав усім укр. частинам прибути в Україну і стати під командування Укр. фронту. РНК Рад. Росії усіляко перешкоджала цьому.

Ці дії більшовицького уряду викликали відповідну реакцію УЦР. 13 груд. (30 листоп.) з Києва було видалено розпропаговані більшовиками військ. частини. У відповідь Раднарком надіслав УЦР ультиматум, в якому вона не визнавалася легітимною, а її дії кваліфікувалися як контрреволюц. 18(05) груд. укр. уряд у свою чергу надіслав відповідь Раднаркому, відкинувши звинувачення і вказавши на непослідовність рос. лідерів.

17(04) груд. 1917 у Києві розпочав роботу з'їзд представників селянства, робітників, військових. Більшовики, опинившись у меншості, переїхали до Харкова, де на своєму з'їзді 24–25(11–12) груд. (див. Перший Всеукраїнський з'їзд рад 1917) проголосили встановлення рад. влади в Україні, що спричинило першу війну між УНР і РСФРР (див. Війна Радянської України за підтримки РСФРР проти УНР 1917–1918).

дата публікації: 2005 р.

Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ДЕКЛАРАЦІЯ ПРАВ НАРОДІВ РОСІЇ 1917
 • ДЕКРЕТ ПРО МИР 1917
 • ДЕКРЕТ ПРО ЗЕМЛЮ 1917
 • ДНІПРОПЕТРОВСЬК
 • ДРУГИЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ГАМАРНИК ЯН БОРИСОВИЧ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІВАНОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ХАРКІВ
 • КУБАНЬ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ ОКРУГ
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • ОДЕСА
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ПЕТЛЮРА СИМОН ВАСИЛЬОВИЧ
 • ПЯТАКОВ ГЕОРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ
 • ПЯТАКОВ ЛЕОНІД
 • ПІВДЕННО-ЗАХІДНИЙ ФРОНТ
 • РАДИ НАРОДНИХ ДЕПУТАТІВ
 • РАДИ СЕЛЯНСЬКИХ ДЕПУТАТІВ
 • РАДИ СОЛДАТСЬКИХ ДЕТУТАТІВ В УКРАЇНІ (1917)
 • РАДИ РОБІТНИЧИХ ДЕПУТАТІВ (1905)
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • РУМУНСЬКИЙ ФРОНТ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • УКРАЇНСЬКА НАРОДНА РЕСПУБЛІКА
 • УКРАЇНСЬКА СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНА РОБІТНИЧА ПАРТІЯ УСДРП
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА
 • УКРАЇНСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ФРОНТ (1917)
 • УНІВЕРСАЛИ УЦР
 • ВІЙНИ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ ПРОТИ УНР 1917-1918 РР.
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ВСЕВЕЛИКЕ ВІЙСЬКО ДОНСЬКЕ
 • ЗАТОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • АБРАМОВИЧ ДМИТРО ІВАНОВИЧ
 • АГРАРНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ РЕВОЛЮЦІЇ
 • АКСЕЛЬРОД ПАВЛО (ПІНХУС) БОРИСОВИЧ
 • АКУЛОВ ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • АЛЕКСЄЄВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • АНАРХО-СИНДИКАЛІЗМ
 • АНГЛО-ФРАНЦУЗСЬКА УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ СФЕР ВПЛИВУ 23 ГРУДНЯ 1917
 • АНТАНТА
 • АНТОНОВ-ОВСІЄНКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • АРМІЙСЬКІ КОМІТЕТИ
 • АВЕРЧЕНКО АРКАДІЙ ТИМОФІЙОВИЧ
 • АВТОНОМІЗАЦІЯ РАДЯНСЬКИХ ДЕРЖАВ
 • БАЙОВ ОЛЕКСІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ ДИТЯЧА НА ПОЧАТКУ 20 СТ.
 • БРУСИЛОВ ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • БУНІН ІВАН ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • ЧУБАР ВЛАС ЯКОВИЧ
 • ДЕРЖАВНА ДУМА РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ
 • ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ СРСР
 • ДЕЙЧ ЛЕВ ГРИГОРОВИЧ
 • ДМИТРІЄВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ДРУГИЙ ВСЕРОСІЙСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ДУХОВЕНСТВО
 • ДВОРЯНСЬКІ БАНКИ
 • ДИБЕНКО ПАВЛО ЮХИМОВИЧ
 • ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРІАТУ
 • ДИМАНШТЕЙН СЕМЕН МАРКОВИЧ
 • ДИРЕКТИВНЕ ПЛАНУВАННЯ В СРСР
 • ДЗАНОТТІ-Б'ЯНКО
 • ДЗЕРЖИНСЬКИЙ ФЕЛІКС ЕДМУНДОВИЧ
 • ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ АРХІВНИЙ ФОНД УСРР/УРСР (ЄДАФ УСРР/УРСР)
 • ЄФРЕМОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • ЄГОРОВ ОЛЕКСАНДР ІЛЛІЧ
 • ФАЛЬЦ-ФЕЙН ФРІДРІХ-ЯКОБ ЕДУАРДОВИЧ
 • ФІНЛЯНДІЯ
 • ФРУНЗЕ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ
 • ГЕЛЬФЕРИХЪ-САДЕ
 • ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАРІАТ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ГЕССЕН ЮЛІЙ ІСИДОРОВИЧ
 • ГОПНЕР СЕРАФИМА ІЛЛІВНА
 • ГРЕКОВ БОРИС ДМИТРОВИЧ
 • ГРЕНАДЕРСЬКОГО ПОЛКУ ПРОЦЕС У КИЄВІ 1917
 • ГРУШЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО СЕРГІЙОВИЧ
 • ІНОГОРОДЦІ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛИ
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛ КОМУНІСТИЧНИЙ, ТРЕТІЙ ІНТЕРНАЦІОНАЛ, КОМІНТЕРН
 • ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗМ
 • ИСТОРИЧЕСКИЕ ЗАПИСКИ
 • ІСТОРІЯ КИЄВА
 • ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
 • КАГАНОВИЧ ЛАЗАР МОЙСЕЙОВИЧ
 • КАЛЕДІН ОЛЕКСІЙ МАКСИМОВИЧ
 • КАЛІНІН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • КАМЄНЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
 • КАНАРСЬКИЙ СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КАТОРГА, КАТОРЖНІ РОБОТИ
 • КАЗАХСТАН, РЕСПУБЛІКА КАЗАХСТАН
 • КОНСТИТУЦІЙНО-ДЕМОКРАТИЧНА ПАРТІЯ (КАДЕТИ)
 • КЕРЕНСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ
 • ХВИЛЬОВИЙ МИКОЛА ГРИГОРОВИЧ
 • КОЛЛОНТАЙ ОЛЕКСАНДРА МИХАЙЛІВНА
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ ДОБИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ РАДЯНСЬКОЇ ДОБИ, КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ УКРАЇНИ
 • КОМІСАР, ТЕРМІН
 • КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА СИСТЕМА ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В СРСР: ТВОРЕННЯ, ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ, КРАХ
 • КОМУНІЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 1919
 • КОНДРАТЬЄВ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ
 • КОНІ АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КОНСТИТУЦІЙНА РЕФОРМА В СРСР 1936
 • КООПЕРАТИВНОГО СОЦІАЛІЗМУ КОНЦЕПЦІЯ
 • КОРДОНИ ДЕРЖАВНІ УКРАЇНИ, ПРИНЦИПИ ТА ІСТОРИЧНА ПРАКТИКА ЇХ ВИЗНАЧЕНЬ
 • КОРОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ГАЛАКТІОНОВИЧ
 • КОСІОР СТАНІСЛАВ ВІКЕНТІЙОВИЧ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ СЕРГІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • КОЦЮБИНСЬКИЙ ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
 • КРАЙОВИЙ КОМІТЕТ ПО ОХОРОНІ РЕВОЛЮЦІЇ В УКРАЇНІ
 • КРАСНОВ ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ
 • КРИЛЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ
 • КРОПОТКІН ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • КУКІЛЬ-ЯСНОПОЛЬСЬКИЙ ІВАН АНДРІЙОВИЧ
 • КУЛЯБКО-КОРЕЦЬКИЙ ВІКТОР
 • КУН БЕЛА
 • КИБАЛЬЧИЧ ВІКТОР ЛЬВОВИЧ
 • КИЕВСКАЯ МЫСЛЬ
 • ЛАСКАРЄВ ВОЛОДИМИР ДМИТРОВИЧ
 • ЛАЦИС (ЛАЦИС-СУДРАБС) МАРТИН (МАРТИНЬШ) ІВАНОВИЧ (ЯНОВИЧ)
 • ЛЕНІН ВОЛОДИМИР ІЛЛІЧ
 • ЛЕНІНСЬКА КОМУНІСТИЧНА СПІЛКА МОЛОДІ УКРАЇНИ
 • ЛИХОЛАТ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛИСЬКО ЗІНОВІЙ
 • ЛІТОПИС РЕВОЛЮЦІЇ
 • ЛОБОДА МИКОЛА ІВАНОВИЧ
 • ЛУНАЧАРСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ЛЮТНЕВА РЕВОЛЮЦІЯ 1917
 • МАНУЇЛЬСЬКИЙ ДМИТРО ЗАХАРОВИЧ
 • МАСОНСТВО, ФРАНКМАСОНСТВО
 • МАЙОРОВ МИХАЙЛО МУСІЙОВИЧ
 • МЕМОРІАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС
 • МЕНШОВИКИ
 • МЕНЖИНСЬКИЙ (MIENŻYNSKI, MĘŻYŃSKI) В'ЯЧЕСЛАВ (WIACZESŁAW) РУДОЛЬФОВИЧ
 • МЯКОТИН ВЕНЕДИКТ
 • МІНСЬК
 • МОКРОУСОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • МОНОПОЛІЯ ЗОВНІШНЬОЇ ТОРГІВЛІ
 • МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ
 • МОСКОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 • МУРАВЙОВ МИХАЙЛО АРТЕМОВИЧ
 • МУЗЕЙНА СПРАВА В УКРАЇНІ
 • НОЛЬДЕ БОРИС ЕМАНУЇЛОВИЧ
 • НОМЕНКЛАТУРА КОМПАРТІЙНО-РАДЯНСЬКА
 • НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
 • ОБЕРУЧЕВ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ
 • ОБЛАСТЬ ВІЙСЬКА ДОНСЬКОГО
 • ОДЕСА
 • ОРАТІВ
 • ОРДЖОНІКІДЗЕ ГРИГОРІЙ КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ПАРТІЯ ЛІВИХ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ (ПЛСР), ЛІВІ ЕСЕРИ
 • ПАРТІЯ СОЦІАЛІСТІВ-РЕВОЛЮЦІОНЕРІВ
 • ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА І УКРАЇНА. ПЕРША СВІТОВА ВІЙНА (ВЕЛИКА ВІЙНА)
 • ПЕРША ВІЙНА РАДЯНСЬКОЇ РОСІЇ ПРОТИ УНР 1917–1918
 • ПЕРШИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ З'ЇЗД РАД 1917
 • ПЕРВОМАЙСЬК
 • ПЛАТОНОВ СЕРГІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • ПОЧАЇВСЬКА СВЯТО-УСПЕНСЬКА ЛАВРА
 • ПОЛЬЩА
 • ПОСТИШЕВ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • ПРОФЕСІЙНІ СПІЛКИ В УКРАЇНІ
 • РАХМАНІНОВ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
 • РАНГОВО-ПОСАДОВА СИСТЕМА
 • РЕВОЛЮЦІЇ
 • РОСІЯ
 • РОСІЙСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ 1917–1918
 • РОСІЙСЬКЕ БІБЛІЙНЕ ТОВАРИСТВО
 • РОСТОВЦЕВ МИХАЇЛ ІВАНОВИЧ
 • РУМЧЕРОД
 • РИБАКОВ БОРИС ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • САМІЙЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
 • СЕЙДАМЕТ ДЖАФЕР (1889-1960)
 • СЕЛО
 • СКОРОПАДСЬКИЙ ПАВЛО ПЕТРОВИЧ
 • СКРИПНИК МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
 • СОРОКІН ПИТИРИМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
 • СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТІЯ
 • СТЕБНИЦЬКИЙ ПЕТРО ЯНУАРІЙОВИЧ
 • ТОТАЛІТАРИЗМ
 • ТРЕТІЙ УНІВЕРСАЛ УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ
 • ТРЕТІЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ З'ЇЗД
 • ТИМЧАСОВИЙ УРЯД
 • ВАСИЛЬЄВ-ЮЖИН МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ
 • ВРАНГЕЛЯ РЕЖИМ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
 • ВСЕНАРОДНІ ЗБОРИ УГОРСЬКИХ РУСИНІВ В ХУСТІ
 • ВСЕРОСІЙСЬКІ УСТАНОВЧІ ЗБОРИ
 • ВСЕРОСІЙСЬКИЙ ЗАГАЛЬНОКАЗАЧИЙ ФРОНТОВИЙ З'ЇЗД. 1917 Р.
 • ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІСТПАРТ
 • ВСЕВЕЛИКЕ ВІЙСЬКО ДОНСЬКЕ
 • ЗАКОН БОЖИЙ
 • ЗАСУЛИЧ ВІРА ІВАНІВНА
 • ЗАТОНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
 • З'ЇЗДИ АРХІВНИХ ПРАЦІВНИКІВ УСРР 1926 ТА 1931


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)