ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЗНАННЯ", ТОВАРИСТВО "ЗНАННЯ" УКРАЇНИ

  Бібліографічне посилання: Ковпак Л.В. "ЗНАННЯ", Товариство "Знання" України [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Znannya_tovarystvo (останній перегляд: 19.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗНАННЯ, ТОВАРИСТВО ЗНАННЯ УКРАЇНИ

"ЗНАННЯ", Товариство "Знання" України (від 16 січ. 1947 – "Товариство для поширення політичних і наукових знань Української РСР", від черв. 1963 до листоп. 1990 – т-во "Знання" УРСР) – добровільна громад. просвітницька орг-ція. Від часу створення орг-ція була складовою ч. Всесоюзного т-ва "Знание". В листоп. 1990 1-й Установчий з'їзд т-ва "Знання" України затвердив новий статут, за яким діяльність т-ва спрямовується на задоволення інформаційних та освіт. потреб нас., розвиток вітчизн. наук. думки, демократизацію і відкритість укр. сусп-ва.

Вищим керівним органом т-ва є з'їзд, який скликається раз на 5 років. Між з'їздами роботою керує правління, яке обирається на всеукр. з'їздах і міститься в Києві.

Т-во має первинні орг-ції в усіх областях, містах Київ та Севастополь. Вони об'єднують майже 50 тис. громад. лекторів з числа провідних науковців, педагогів, діячів літ. і мист-ва, працівників пром-сті й сільс. госп-ва. Їхню практичну діяльність організовують 540 штатних працівників т-ва.

У складі апарату правління діють кілька наук.-просвітницьких центрів: "Кадри", "Українознавство", "Економіка. Наука. Техніка", "Міжнародна політика", "Інформаційні технології", "Політичний менеджмент", "Центр перекладів та вивчення мов", "Здоров'я" й ін., які систематично проводять наук.-практичні конф., семінари, курси перепідготовки спеціалістів з різних галузей знань.

У складі т-ва: Укр. будинок екон. і наук.-тех. знань, Укр. центр духовної к-ри, Київ., Донец., Харків. і Херсон. планетарії.

Т-во здійснює видавничу діяльність. У 1990-ті рр. створено інформаційно-видавничий центр, який випускає книги й брошури. 2000 за ініціативи і безпосередньої участі т-ва засноване вид-во "Знання". Має друковані органи: журнали "Наука і суспільство" (видається з 1924), "Трибуна лектора" (з 1965), щорічник "Наука і культура". В 1990-ті рр. вийшли у світ підготовлені Укр. центром духовної к-ри літ. серії: "Духовні скарби України" (50 т.), "Український історичний роман" (30 т.), "Українська соціологічна думка" (15 т.), "Історія релігії в Україні" (10 т.).

Просвітницьку діяльність т-во проводить у творчій співдружності з Мін-вом освіти і науки, НАН України, Акад. пед. наук, Аграрною акад., Акад. правових наук, Акад. мед. наук, мін-вами закордонних справ, юстиції, оборони, охорони здоров'я, низкою громад. орг-цій України.

У різні роки т-во очолювали академіки О.Палладін, В.Комісаренко, Ф.Овчаренко, І.Ляшко, В.Шинкарук, члени-кореспонденти М.Сиваченко та І.Кондиленко, проф. Л.Кухаренко. Від 1999 президент т-ва – акад. НАН України, президент Акад. пед. наук В.Кремень.

Т-во має наук. міжнар. зв'язки, є чл. Міжнар. асоц. просвітницьких т-в, до якої входять просвітницькі орг-ції багатьох д-в, зокрема Фінляндії, Чехії, Словаччини, Болгарії, Італії, Японії. України

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Поточний архів Товариства "Знання" України. 2000, лип.

Посилання:
 • КРЕМЕНЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • КИЇВ
 • ПАЛЛАДІН ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО АРК
 • ШИНКАРУК ВОЛОДИМИР ІЛАРІОНОВИЧ
 • СИВАЧЕНКО МИКОЛА ЄФРЕМОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ІСТОРІЯ ПРЕСИ В УКРАЇНІ
 • КРЕМЕНЬ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • СЕРГІЄНКО ГРИГОРІЙ ЯКОВИЧ
 • ШИНКАРУК ВОЛОДИМИР ІЛАРІОНОВИЧ
 • СТЕЦЮК КАТЕРИНА ІСАКІВНА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)