ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

"ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"

  Бібліографічне посилання: Горбик В.О. "ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ" [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zvid_pamyatok_ist_ta_kult_Ukr (останній перегляд: 19.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

"ЗВІД ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ" – держ. проект з підготовки і випуску у світ багатотомного енциклопедичного вид. про нерухомі пам'ятки археології, історії, арх-ри та містобудування, монументального мист-ва. За рішенням РМ УРСР робота над ним розпочалася 3 верес. 1982 (триває й досі). Нині в усіх областях України, АР Крим, містах Київ і Севастополь працюють спец. редколегії та авторські колективи, які готують окремі томи "Зводу…" Поряд із написанням текстів статей, добором ілюстративного й виготовленням картографічного матеріалу здійснюється пошукова н.-д. робота щодо виявлення нових і описання вже відомих пам'яток історії та к-ри. Роботу з підготовки матеріалів до томів "Зводу…" направляють Гол. редколегія (її очолює акад. НАН України В.Смолій) та Гол. редакційна рада (її очолює акад. НАН України В.Литвин). Наук.-методичну допомогу виконавцям програми надають Інститут історії України НАН України, Інститут археології НАН України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Рильського НАН України, архіт. установи. Координацію зусиль авторських колективів здійснює Від. історико-краєзнавчих досліджень Ін-ту історії України НАН України.

Після здобуття Україною держ. незалежності концепцію "З. п. і. та к. У." було розроблено заново. Нині вона ґрунтується на загальновизнаних західноєвроп. істор. традицією принципах висвітлення нац. культ. спадщини.

Під час підготовки "Зводу…" значна увага приділяється: а) пам'яткам, які засвідчують процес розселення на тер. України найдавнішої людини, існування тут першої землеробської трипільської культури, походження давніх слов'ян, виникнення й становлення Київської Русі; б) пам'яткам, що пов'язані з нац.-визвол. змаганнями укр. народу, його прагненням до незалежності й державності; в) пам'яткам вир-ва і техніки, які відображають усі етапи екон. й наук.-тех. розвитку України (це, зокрема, вітряки, ремісничі майстерні, перші залізниці, ф-ки, з-ди, шахти, з яких починався розвиток тих чи ін. галузей); г) пам'яткам освіти, науки і к-ри (це насамперед найвідоміші навч. заклади в Україні, такі, як Києво-Могилянська академія, Острозька академія); д) пам'яткам, пов'язаним з діяльністю Української Центральної Ради, Української Держави, Директорії Української Народної Республіки; е) пам'яткам про невинно репресованих у роки рад. періоду в історії України, зокрема про тих, хто загинув під час голоду 1921–1923 років в УСРР, голодомору 1932–1933 років в УСРР, голоду 1946–1947 років в УРСР; є) пам'яткам про Другу світову війну (вони складають найчисленнішу групу пам'яток "Зводу…"). Вже завершені і видані 1-ша й 2-га ч. 1-ї кн. т. "Київ".

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР: Справочник–каталог, т. 1–4. К., 1983
 2. Памятники истории и культуры Украинской ССР: Каталог–справочник. К., 1987
 3. Методичні рекомендації по підготовці матеріалів Зводу пам'яток історії та культури України. К., 1993
 4. Типові статті для Зводу пам'яток історії та культури України. К., 1994
 5. Історико–культурна спадщина України: проблеми дослідження та збереження. К., 1998
 6. Актуальні питання виявлення і дослідження пам'яток історії та культури (на матеріалах Зводу пам'яток історії та культури України). К., 1999
 7. Київ: Енциклопедичне видання, кн. 1, ч. 1. К., 1999
 8. Київ: Енциклопедичне видання, кн. 1, ч. 2. К., 2004.

Посилання:
 • ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА 1939–1945
 • ДИРЕКТОРІЯ, ДИРЕКТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ
 • ГОЛОД 1921–1923 РОКІВ В УСРР
 • ГОЛОД 1946–1947 РОКІВ В УРСР
 • ГОЛОДОМОР 1932–1933 РОКІВ В УСРР
 • ІНСТИТУТ МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА, ФОЛЬКЛОРИСТИКИ ТА ЕТНОЛОГІЇ ІМЕНІ М.РИЛЬСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • КИЇВ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • ЛИТВИН ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
 • ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ
 • СЕВАСТОПОЛЬ, МІСТО АРК
 • СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ
 • ТРИПІЛЬСЬКА КУЛЬТУРА
 • УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА
 • УКРАЇНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАДА

 • Пов'язані терміни:
 • ФЕДОРОВА ЛАРИСА ДАНИЛІВНА
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КРАЄЗНАВСТВО, КРАЄЗНАВСТВО ТА КРАЄНАВСТВО ІСТОРИЧНЕ
 • НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ
 • ОХОРОНА ПАМ'ЯТОК ІСТОРІЇ ТА КУЛЬТУРИ
 • ТРОНЬКО ПЕТРО ТИМОФІЙОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)