ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 3: Е-Й / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2005. - 672 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Zvid_zakoniv_Ros_imp (останній перегляд: 22.02.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 3: Е-Й ) в електронній біблотеці

ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ

ЗВІД ЗАКОНІВ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ, Свод законов Российской империи – збірник розміщених за тематичним принципом і систематизованих з метою усунення прогалин у чинному законодавстві нормативно-правових актів Російської імперії. Підготовлений 1826–30 спец. комісією, яку очолював рос. держ. діяч, кодифікатор права, граф М.Сперанський. 1-ше вид. опубліковане 1832, наступні два – 1842 і 1857. Звід почав діяти з 13 січ. 1835. Кожне видання Зводу складається з 15 т. Томи поділяються на книги, книги – на розділи, розділи – на глави, глави – на відділи: т. 1–3 містить осн. закони, держ. та губернські постанови; т. 4 – статути про рекрутські та земські повинності; т. 5–8 – статути про податки й мита; т. 9 – закони про стани та становий устрій; т. 10 – цивільні й межові закони; т. 11–12 – статути кредитних установ; т. 13–14 – статути благочиння; т. 15 – кримінальні закони. Після 1857 Звід не перевидавався в повному обсязі, виходили лише окремі томи. Після судової реформи 1864 1892 видано т. 16, до якого ввійшли суд. статути. Від кін. 19 ст. невеликими тиражами виходили вибрані неофіц. вид. "Зводу…", найповнішим з яких є 4-томне 1913. До Зводу не була внесена чимала кількість постанов мін-в нар. освіти та закордонних справ, управління в справах правосл. віросповідання, військ. й мор. відомств. У Лівобережній Україні та Правобережній Україні Звід набув чинності 1835 лише в частині, яка регулювала держ. та адм.-правові відносини. 1840 на Лівобережну Україну, а 1842 й на Правобережну Україну поширено чинність Зводу також у частині цивільного й кримінального права. Норми місц. права, які ввійшли до перевидання З.з.Р.і. 1842, застосовувалися тільки в Черніг. та Полтав. губерніях.

дата публікації: 2005 р.

Література:
 1. Корево Н. Об изданиях законов Российской империи 1830–1899. СПб., 1900
 2. Майков П.М. О Своде законов Российской империи. СПб., 1905
 3. Чулков И. Алфавитный указатель к "Своду законов Российской империи", изданных 1857–1904 гг. М., 1906
 4. Нюренберг А.М. Алфавитно–предметный указатель к "Своду законов Российской империи". М., 1911
 5. Ерошкин Н.П. Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России. М., 1960
 6. Дубровіна А.Б. Джерела права України в першій половині XIX ст. "Проблеми правознавства", 1966, вип. 4
 7. Ткач А.П. Історія кодифікації дореволюційного права України. К., 1968.

Посилання:
 • ЛІВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ЛІВОБЕРЕЖЖЯ
 • ПРАВОБЕРЕЖНА УКРАЇНА, ПРАВОБЕРЕЖЖЯ
 • РОСІЙСЬКА ІМПЕРІЯ
 • СТАНИ, УСТАЛЕНІ СОЦІАЛЬНІ ГРУПИ В СЕРЕДНЬОВІЧНИХ ТА РАННЬОМОДЕРНИХ СУСП-ВАХ
 • СУДОВА РЕФОРМА 1864

 • Пов'язані терміни:
 • БАЛУДЯНСЬКИЙ МИХАЙЛО АНДРІЙОВИЧ
 • БІБІКОВ ДМИТРО ГАВРИЛОВИЧ
 • ІМЕННИЙ УКАЗ
 • КОДИФІКАЦІЙНІ РОБОТИ В УКРАЇНІ 18–19 СТ.
 • КОНСТИТУЦІЙНИЙ ВИМІР УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ (ДО ПОЧАТКУ 1990-Х РОКІВ)
 • МИКОЛА І, МИКОЛА ПАВЛОВИЧ
 • ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
 • САМОДЕРЖАВСТВО
 • СОБОРНЕ УЛОЖЕННЯ 1649
 • СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
 • ЗЕМСЬКІ ПОВИННОСТІ
 • ЖУРАВСЬКИЙ ДМИТРО ПЕТРОВИЧ
 • ЗВІД МІСЦЕВИХ ЗАКОНІВ ЗАХІДНИХ ГУБЕРНІЙ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 1837
 • ЗВИЧАЄВЕ ПРАВО


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)