ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ГОРЛЕНКО Василь Петрович [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 2: Г-Д / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2004. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=Gorlenko_V (останній перегляд: 19.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 2: Г-Д ) в електронній біблотеці

ГОРЛЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ

ГОРЛЕНКО Василь Петрович (псевдонім – Черкасин В.Г.; 13(01).01.1853–25(12).04.1907) – літературознавець, мистецтвознавець, критик, фольклорист та публіцист. Н. в с. Ярошівка Прилуцького пов. Полтавської губ. (нині с. Українське Талалаївського р-ну Черніг. обл.; за ін. даними, с. Яроші Шишацького р-ну Полтав. обл.; нині знято з облікових даних). За походженням – з прилуцького козац. старшинського роду (див. Горленки). Навч. в Ніжин. ліцеї. Закінчив Сорбонну (Париж). Збирав етногр. та архів. матеріали, співробітничав із час. "Киевская старина". Автор численних оглядів з укр. літ., історико-літ. нарисів про Т.Шевченка, І.Котляревського, Г.Квітку-Основ'яненка, І.Нечуя-Левицького, Панаса Мирного, І.Франка та ін., статей на істор. та етногр. теми, розвідок про укр. митців доби класицизму (В.Боровиковського, Д.Левицького). За політ. поглядами належав до представників старого малорос. дворянства консервативного спрямування. Залишив велику й різноманітну епістолярну спадщину. П. у м. Санкт-Петербург. Похований у с. Ярошівка.

дата публікації: 2004 р.

Праці:
 1. Бандурист Иван Крюковский. "Киевская старина", 1882, № 12
 2. Из бумаг И.П.Котляревского (письма к нему). Там само, 1883, № 5
 3. Кобзари и лирники. Там само, № 1, 12
 4. Киев в 1799 г. Там само, 1885, № 3
 5. Две поездки с Н.И.Костомаровым. Там само, 1886, № 1
 6. В.Л.Боровиковский (Биографический очерк). Там само, 1891, № 6
 7. Записки Иоасафа Горленка, епископа Белгородского и старинные заметки о роде Горленков. "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца", 1892, кн. 6
 8. Из истории южно-русского общества начала XIX в.: (Письма В.И.Чарныша, А.И.Чепы, В.Г.Полетики и заметки к ним). "Киевская старина", 1893, № 1
 9. Южнорусские очерки и портреты. К., 1898
 10. Украинские были. К., 1899
 11. Отблески: Заметки по словесности и искусству. СПб., 1908.
Література:
 1. В.П. Горленко (Некролог). "Исторический вестник", 1907, № 6
 2. Рудинська Є. Листи Василя Горленка до Панаса Мирного. 1883–1905. К., 1928
 3. Степович А. З листування В.П.Горленка. "Записки Історично-філологічного відділу ВУАН", 1929, кн. 23
 4. Василь Горленко (1853–1907). "Тризуб", 1933, № 47
 5. Дорошенко Д. Василь Горленко. Париж, 1934
 6. Гамалій О. В.Горленко (У 35-ті роковини смерті). "Краківські Вісті", 1943, 12 січ.
 7. Борщак І. Василь Кричевський і Василь Горленко. "Україна", 1952, № 8
 8. Українські письменники: Біобібліографічний словник, т. 2. К., 1963
 9. Маленький В. Житейські і творчі стежки Василя Горленка. "Наука і культура. Україна", 1988, вип. 22
 10. Шевчук В. Доля й недоля Василя Горленка. В кн.: Шевчук В.
 11. Забіяка І.М. У чеканні спадкоємців: Про взаємини між В.Горленком і Кулішами. "Вітчизна", 1991, № 8
 12. Білокінь С. Борг перед Василем Горленком. "Слово і час", 1993, № 1
 13. Забіяка І.М. Горленки і Скоропадські. Кілька штрихів до проблеми взаємостосунків між українськими дворянськими родами. "Сіверянський літопис", 1997, № 3
 14. Його ж. До питання про авторство "Історії русів": Еволюція гіпотези В.Горленка. В кн.: Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, т. 2. К., 1997
 15. Його ж. Епістолярна спадщина В.П. Горленка як історико-культурологічне джерело: Дис. ... канд. істор. н. К., 1998.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БОРОВИКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ЛУКИЧ
 • ДВОРЯНСТВО
 • ФРАНКО ІВАН ЯКОВИЧ
 • ГОРЛЕНКИ
 • КОТЛЯРЕВСЬКИЙ ІВАН ПЕТРОВИЧ
 • КВІТКА-ОСНОВ'ЯНЕНКО ГРИГОРІЙ ФЕДОРОВИЧ
 • КИЕВСКАЯ СТАРИНА
 • ЛЕВИЦЬКИЙ ДМИТРО ГРИГОРОВИЧ
 • НЕЧУЙ-ЛЕВИЦЬКИЙ ІВАН СЕМЕНОВИЧ
 • ПАНАС МИРНИЙ
 • САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 • ШЕВЧЕНКО ТАРАС ГРИГОРОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • БАЙ АМУР-ОГЮСТ-ЛУЇ-ЖОЗЕФ-БЕРТЕЛЬО ДЕ
 • ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ МУЗЕЙ ІМЕНІ В.ТАРНОВСЬКОГО
 • ЧТЕНИЯ В ИСТОРИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ НЕСТОРА-ЛЕТОПИСЦА
 • ДУМИ
 • ГЕНЕАЛОГІЯ ІСТОРИЧНА
 • ІСТОРІЯ РУСІВ, ИСТОРІЯ РУСОВЪ
 • КАЧАНІВКА
 • КРАВЧЕНКО-КРЮКОВСЬКИЙ ІВАН ГРИГОРОВИЧ
 • КРИЧЕВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ
 • ЛЕБЕДИНЦЕВ ФЕОФАН (ТЕОФАН) ГАВРИЛОВИЧ
 • ЛІРНИЦТВО, ЛІРА, ЛІРНИКИ, ЛІРНИЦЬКА МОВА, ЛІРНИЦТВО ЯК ЯВИЩЕ УКРАЇНСЬКОЇ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ.
 • ПОЛТАВСЬКА ВЧЕНА АРХІВНА КОМІСІЯ
 • ПОЛТАВСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ПРИ ВУАН
 • ПОЛТАВСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ
 • ШЕВЧЕНКА ТАРАСА НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ, НАЦІОНАЛЬНИЙ МУЗЕЙ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
 • СТОРОЖЕНКО МИКОЛА ВОЛОДИМИРОВИЧ
 • ТАРНОВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ
 • ТРУД - ГАЗЕТА (1881)
 • ЗБІРНИКИ ІСТОРИЧНО–ФІЛОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛУ ВУАН


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)