ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ЯКУБОВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА

  Бібліографічне посилання: Юркова О.В. ЯКУБОВА Лариса Дмитрівна [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл.. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=jakubova_larysa_dmytrivna (останній перегляд: 22.08.2019)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ЯКУБОВА ЛАРИСА ДМИТРІВНА

ЯКУБОВА Лариса Дмитрівна (у дівоцтві — Насєдкіна; н. 21.07. 1967) — історик, спеціаліст із теорії та практики нац. політики, історії етнонац. розвитку України, етнічних меншин, етнічного фактору у структурі держ. управління на теренах УСРР/УРСР та королів. Румунії. Д-р істор. н. (2007). Н. в м. Донецьк. Закінчила істор. ф-т Донец. ун-ту (1989), аспірантуру (1992) і докторантуру (2003) Інституту історії України НАН України. Канд. дис. на тему: "Соціально-економічне, політичне і культурне життя грецького населення України: 1917 р. — початок 30-х рр. ХХ ст." (1993); докторська дис. на тему: "Етнічні меншини УСРР і влада: динаміка соціально-економічних, політичних і культурних перетворень у контексті коренізації (1921—1935 рр.)" (2007). Із 1992 працює в Ін-ті історії України НАН України, з 2007 — провідний наук. співробітник відділу історії України 20—30-х рр. 20 ст.

Я. здійснила концептуальне осмислення історії етнічних меншин України впродовж найбільш етнічно орієнтованого періоду внутр. політики більшовиків; відтворила специфіку етногосп., етнополіт. та етнокульт. життя етнічних громад УСРР в контексті заг. екон., політ. та культ. історії України міжвоєнного періоду.

Автор бл. 80-ти праць.

Відзначена грамотою Президії НАН України (2006), подякою Президії НАН України (2011) та грамотою ВР України (2011).

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Етнічні меншини УСРР у 20-і — першій половині 30-х років ХХ ст.: історіографія та джерела дослідження. К., 2006
 2. Етнічні меншини в суспільно-політичному та культурному житті УСРР. К., 2006
 3. Історія повсякденності в її етнічному вимірі: спогади грека-комуніста. К., 2008
 4. Повсякденне життя етнічних меншин радянської України у міжвоєнну добу. К., 2011
 5. Два обличчя політики коренізації (1924—1938 рр.). В кн.: Національне питання в Україні ХХ — початку ХХI ст.: Історичні нариси. К., 2012
 6. Старе Королівство, Буковина та Бессарабія — шлях у нікуди: 1918—1940 рр. Там само
 7. Українські землі в складі Російської та Австро-Угорської імперій (ХIХ ст.). Там само
 8. Повсякдення етнічних громад України (30-ті роки ХХ ст.). В кн.: Українське радянське суспільство 30-х рр. ХХ ст.: Нариси повсякденного життя. К., 2012
Література:
 1. Даниленко В., Єфіменко Г. Проблеми національних меншин початку радянської доби: новий ракурс. «Історичний журнал», 2006, № 5
 2. Інститут історії України НАН України: 1936—2006. К., 2006

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • БІЛЬШОВИКИ
 • ДОНЕЦЬК
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)