ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ХИНЧЕВСЬКА-ГЕННЕЛЬ ТЕРЕЗА

  Бібліографічне посилання: Горобець В.М. ХИНЧЕВСЬКА-ГЕННЕЛЬ Тереза [Електронний ресурс] // Енциклопедія історії України: Т. 10: Т-Я / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. - К.: В-во "Наукова думка", 2013. - 688 с.: іл. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=khynchevska_gennel_tereza (останній перегляд: 17.12.2018)
Енциклопедія історії України ( Т. 10: Т-Я ) в електронній біблотеці

ХИНЧЕВСЬКА-ГЕННЕЛЬ ТЕРЕЗА

ХИНЧЕВСЬКА-ГЕННЕЛЬ (Chynczewska-Hennel) Тереза (н. 27.01. 1952) — польс. історик, доктор габілітований (1995), проф. гуманістичних наук (2009). Сфера наукових зацікавлень Х.-Г. охоплює проблеми польської і всесвітньої, передовсім української, історії Нового часу. Н. в м. Єленя Гура (нині місто Нижньосилезького воєводства, Польща). Наук. і викладацька діяльність Х.-Г. пов’язана перш за все із Білостоцьким і Варшавським ун-тами, Ін-том історії Польс. АН. Викладала також у Гарвардському ун-ті (США), Нац. ун-ті "Києво-Могилянська академія", Українському католицькому університеті в Римі (Італія). Зацікавлення укр. історією в Х.-Г. проявилося ще в роки навчання у Варшавському ун-ті, під час відвідування семінару проф. Б.Зєнтари. 1982 під кер-вом відомого польс. історика проф. З.Вуйцика захистила докторську дис., присвячену дослідженню свідомості укр. шляхти та козацтва в ранній Новий час. Кілька років по тому опублікувала монографію "Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku" (Warszawa, 1985). Предметом дослідження для габілітаційної роботи Х.-Г. стали проблеми представлення Речі Посполитої в джерелах іноз. походження, появи та побутування стереотипів у цій сфері свідомості. Підсумком проведеного дослідження стала монографія "Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemcόw" (Wrocław—Warszawa—Krakόw, 1993), що викликала жваву дискусію в середовищі польс. істориків, до якої долучилися й такі відомі фахівці, як С.Кот і Я.Тазбір. Останнім часом Х.-Г. плідно працює над дослідженням надзвичайно місткого документального спадку діяльності нунціїв Папи Римського в Речі Посполитій. Результатом опрацювань архіву Ватикану стали підготовлені під її редакцією 2 томи документів, а також 2 монографії, присвячені особі та діяльності посла Папської д-ви в Польщі 1636—43 М.Філонарді. Джерельні пошуки в архівах Венеції (Італія) спричинилися до підготовки до публікації Х.-Г. важливого джерела з історії Польщі та України — істор. твору посланця Венеціанської республіки до гетьмана Б.Хмельницького Альберто Віміни да Ченеда. Сталим є зацікавлення Х.-Г. проблематикою Берестейської церковної унії 1596 та міжконфесійних взаємин у Речі Посполитій. Окремі праці присвячені історії Києво-Могилянської академії. Українознавча проблематика розробляється й учнями Х.-Г., зокрема, докторська дис. М.Дроздовського була присвячена реліг. сфері в житті запороз. козацтва 1-ї пол. 17 ст., а К.Лоссон — ідеології Гетьманату в літературі козац. канцеляристів (1670—1720).

дата публікації: 2013 р.

Праці:
 1. Świadomość narodowa szlachty ukraińskiej i Kozaczyzny od schyłku XVI do połowy XVII wieku. Warszawa, 1985
 2. Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemcόw. Wrocław—Warszawa—Krakόw, 1993
 3. Rzeczpospolita XVII wieku w oczach cudzoziemcόw. Warszawa, 1994
 4. Między sobą: Szkice historyczne polsko-ukraińskie. Lublin, 2000 (співавтор і співредактор)
 5. Acta Nuntiaturae Polonae, tomus XXV, Marius Filonardi (1635—1643), vol. 1—2. Cracoviae, 2003—06 (упорядник)
 6. The Political, Social and National Thought of the Ukrainian Higher Clergy 1569—1700. «Harvard Ukrainian Studies», 2002—03, vol. 26, no. 1—4
 7. Апостольская столица и Речь Посполитая в первой половине XVII в.: папская дипломатия. В кн.: Украина и соседние государства в XVII веке: Материалы международной конференции. СПб., 2004
 8. The Idea of the Union of Hadjač — Fifty Years Later. В кн.: Mazepa and His Time: History, Culture. Society. Alessandria, 2004
 9. Nuntio Mario Filonardi and the Orthodox Church in his «Relatio Finale». «Journal of Ukrainian Studies», 2004, vol. 29, no. 1—2, Summer—Winter
 10. Akademia Kijowsko-Mohylańska w polskiej literaturze historycznej. «Київська академія», 2006, вип. 2—3
 11. Nuncjusz i krόl: Nuncjatura Maria Filonardiego w Rzeczypospolitej 1636—1643. Warszawa, 2006
 12. Najjaśniejsza o Najjaśniejszej: Rzeczpospolita w weneckiej literaturze historycznej XVII wieku. «Odrodzenie i Reformacja w Polsce» (Warszawa), 2006, t. 50
 13. 350-lecie Unii Hadziackiej (1658—2008). Warszawa, 2008 (співредактор)
 14. Polscy historycy o Ukrainie w okresie nowożytnym. В кн.: Od Zborowa do NATO (1649—2009): Studia z dziejόw stosunkόw polsko-ukraińskich od XVII do XXI wieku. Toruń, 2009
Література:
 1. Walczak W. та ін. Wstęp. В кн.: Od Kijowa do Rzymu: Z dziejόw stosunkow Rzeczypospolitej ze Stolicą Apostolską i Ukrainą. Bialystok, 2012

Посилання:
 • БЕРЕСТЕЙСЬКА ЦЕРКОВНА УНІЯ 1596 Р.
 • КАНЦЕЛЯРИСТ
 • ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ БОГДАН
 • КОТ СТАНІСЛАВ
 • КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ (КМА), КИЇВСЬКА БРАТСЬКА ШКОЛА, КИЇВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ, КИЇВСЬКА АКАДЕМІЯ, КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ, НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ
 • НУНЦІЙ
 • УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ЛЬВОВІ
 • ВАТИКАН
 • ВІМІНА ДА ЧЕНЕДА АЛЬБЕРТО

 • Пов'язані терміни:
 • ЯКОВЕНКО НАТАЛІЯ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)