ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Том (Україна - Українці) Кн. 1
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР АРНОЛЬДОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ясь О.В. ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Арнольдович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=potulnyckyjj_volodymyr_arnoldo (останній перегляд: 20.09.2019)
ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ ВОЛОДИМИР АРНОЛЬДОВИЧ

ПОТУЛЬНИЦЬКИЙ Володимир Арнольдович (н. 06.07.1958) – історик. Канд. філос. н. (1985), д-р істор. н. (1992), професор (2002). Н. в м. Львів. Закінчив істор.ф-т Львів. ун-ту (1980). Викладав історію у Львів. консерваторії (1980–89). Захистив канд. дис. з філософії на тему: "Політична культура творчої особистості" у Львів. ун-ті (1984; перезахист – ВАК СРСР, Москва, 1985). Від 1985 – учасник низки програм обміну науковців, зокрема в США, країнах Бл. Сходу та Сх. Європи. Від 1989 – у Києві. Докторант істор. ф-ту Київ. ун-ту (1989–92). Спеціалізувався на вивченні історії України, заг. історії та історії політ. думки. Захистив докторську дис. на тему: "Концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці (1918–1939)" в Київ. ун-ті (1992). Стажувався в Українському науковому інституті Гарвардського університету (1990–91, США), Празькомуін-ті Середньої і Сх. Європи (Чехословаччина, 1992), Віденському ін-ті східноєвроп. досліджень (Австрія, 1993), а 1999–2000 – у Віденському (Австрія), Єрусалимському (Ізраїль), Празькому (Чехія), Кельнському (Німеччина) та Хоккайдському (Японія) ун-тах. Від 1992 до теперішнього часу – провідний наук. співробітник в Інституті української археографії та джерелознавства імені М.Грушевського НАН України. Викладав історіософію у Львівському національному університеті (1999–2002).

Автор низки праць і навч. посібників із методології, теорії й історії світ. та укр. істор. науки, укр. й світ. політ. думки, історіософії як науки та історіософії укр. консерватизму, династичної історії і хронології України та ін., а також студій, присвячених Б.Пілсудському, О.Пріцаку, В.Старосольському, С.Шелухину та ін., оглядів україніки в Австрійс. нац. б-ці у Відні, архівів Японії та ін. Здобув низку міжнар. науково-дослідних грантів, зокрема стипендії А. фон Гумбольдта (1994), Мін-ва освіти й науки Японії (1997) та ін. Член Європ. асоціації істориків (Брюссель, 1994) й ін. міжнар. товариств.


Праці:
 1. Історія української політології (концепції державності в українській зарубіжній історико-політичній науці). К., 1992
 2. Теорія української політології: Курс лекцій. К., 1993
 3. Нариси з української політології (1819–1991): Навчальний посібник. К., 1994
 4. Deutsche Einflusse auf die Entwicklung des historischen Denkens in der Ukraine im. 19 Jahrhundert. "Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung", 1997, bd 46
 5. The Image of Russia and Russians in Ukrainian Political Thought (1860–1945). В кн.: Quest for Models of Coexistence: National and Ethnic Dimensions of Changes in the Slavic Eurasian World.Sapporo, 1998
 6. The Image ofUkraineand Ukrainians in Russian Political Thought (1860–1945). "Acta Slavica Japonica", 1998, t. 15
 7. Основні етапи розвитку української історичної думки в європейському контексті (1800–1991). В кн.: Схід–Захід: Історико-культурологічний збірник, вип. 2. Х., 1999
 8. Схеми і періодизації історії України в українській історіографії 19–20 ст.: Проблеми теорії та методології. В кн.: Спеціальні історичні дисципліни: Питання теорії та методики [число 5]: Історіографічні дослідження в Україні [вип. 10]: Об'єднаний випуск збірників наукових праць на пошану академіка В.А. Смолія, ч. 2. К., 2000
 9. Українська та світова історична наука: Рефлексії на межі століть. "УІЖ", 2000, № 1–4
 10. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії XVII–XX ст. К., 2002
 11. Сергій Шелухин. В кн.: Історіографічні дослідження в Україні, вип. 12. К., 2003
 12. Німці і німецьке питання в українській історико-політичній науці (1918–1939). В кн.: Український археографічний щорічник: Нова серія, т. 15, вип. 12. К., 2007
 13. Реконструкція соціальної ідентичності автора "Слова о полку Ігоревім" у контексті змалювання ним образу князя: Історіософський аналіз проблеми. Там само, т. 18, вип. 15. К., 2010 (у співавт.).
Література:
 1. Українські історики ХХ століття: Біобібліографічний довідник: Серія: "Українські історики", вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003
 2. Стриєм Т. "Історіософія" та "емпірія", або про інтелектуальні парадокси історика ідей: Потульницький В. Україна і всесвітня історія: Історіософія світової та української історії XVII–XX століть. К., 2002. В кн.: Україна модерна, ч. 9. К.–Львів, 2005.

Посилання:
 • ЧЕХОСЛОВАЧЧИНА
 • ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ АРХЕОГРАФІЇ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВА ІМЕНІ М.ГРУШЕВСЬКОГО НАН УКРАЇНИ
 • КОНСЕРВАТИЗМ: ПОЛІТИЧНА ДОКТРИНА І РЕАЛЬНА ПОЛІТИКА
 • КИЇВ
 • ЛЬВІВ
 • ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
 • МОСКВА
 • ПРІЦАК ОМЕЛЯН ЙОСИПОВИЧ
 • ШЕЛУХИН СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ
 • СТАРОСОЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР
 • УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ГАРВАРДСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)