ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

РИЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

  Бібліографічне посилання: Ковальчук О.О. РИЧКА Володимир Михайлович [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=rychka_volodymyr_mykhajjlovych (останній перегляд: 21.02.2019)
РИЧКА ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

РИЧКА Володимир Михайлович (н. 10.10.1955) – дослідник історії Київської Русі, укр. середньовіччя, історичної пам'яті Києво- руського минулого. Д-р істор. н. (1998), професор (2005); засл. діяч н. і т. України (2011). Н. в с. Чорнобай. Закінчив істор. ф-т Київ. ун-ту. Від 1979 працює в Ін-ті історії АН УРСР (нині Інститут історії України НАН України), де пройшов шлях від молодшого до гол. наук. співробітника. 1985 в Ін-ті історії АН УРСР захистив канд. дис. на тему: "Формування території Київської землі: IX – перша третина XII ст." (наук. керівник – д-р істор. н. М.Котляр), 1998 в Інституті філософії імені Г.Сковороди НАН України – докторську дис. на тему: "Церква в соціально-політичній структурі Київської Русі". Від 1988 – заст. гол. редактора "Українського історичного журналу". Із 2002 – співредактор альманаху середньовічної історії й археології Сх. Європи "Ruthenica".

Брав участь у роботі багатьох міжнар. наук. конгресів і симпозіумів (у Німеччині, Ірландії, Польщі, Італії, Ізраїлі, Великій Британії та ін.). Стажувався в Ін-ті історії Польс. АН (Варшава) за грантової підтримки Фундації Стефана Баторія (1994); Maison des Sciences l'Homme – Fondation Reconnue d'Utilite Publique у Парижі (Франція; 2003); в Ін-ті східноєвроп. історії Віденського ун-ту (Австрія; 2006).

Автор багатьох статей-досліджень та 8-ми монографій, присвячених різноманітним проблемам історії та к-ри Київ. Русі.

Член Нац. спілки журналістів України та багатьох наук. т-в.

Удостоєний Грамоти УПЦ "За заслуги перед Українською православною церквою" (2000) та Грамоти ВР України "За заслуги перед Українським народом" (2006).


Праці:
 1. Формирование территории Киевской земли (IX – первая треть XII в.). К., 1988
 2. Київська Русь: Проблема етнокультурного розвитку (конфесійний аспект). К., 1994
 3. Kijów w ukraińskiej demonologii. В кн.: Swiatowit, t. 40. Warszawa, 1995
 4. Київська Русь: Від язичництва до християнства. К., 1996 (у співавт.)
 5. Церква Київської Русі (соціальний та етнокультурний аспект). К., 1997
 6. Kiev nel dialogo di intercivilizzazione tra l'Oriente cristiano e l'Occidente cristiano (II meta del X – XI secolo). В кн.: L'eta di Kiev e la sua eredita nell' in contro con l'Occidente: Atti del Convegno Vicenza, 11–13 aprile 2002. Roma, 2003
 7. Княгиня Ольга. К., 2004
 8. "Київ – Другий Єрусалим" (з історії політичної думки та ідеології середньовічної Русі). К., 2005
 9. Києво-руські студії. Ніжин, 2005
 10. Княжий двір Києва. В кн.: Котляр М.Ф., Ричка В.М. Княжий двір Південної Русі Х–ХIII ст. К., 2008
 11. "Вся королівська рать" (влада Київської Русі). К., 2009
 12. Чи "в руку сон"?: Світ сновидінь та їх сприйняття у Давній Русі. "УІЖ", 2010, № 3
 13. "Киевские горы" как locum sacrum языческой и христианской Руси. В кн.: Sacrum pogańskie – Sacrum chrześcijańskie. Kontymiacja miejsc kultu we wczesnośredniowiecznej Europie Środkowej. Warszawa, 2010
 14. Древнерусское наcледие в украинской постсоветской историографии: мифологизации и интерпретации. В кн.: 20 лет СНГ: Историко-культурное наследие. Бишкек, 2011
 15. "Летопись Аскольда": О мнимостях источниковедения и казусах историографии. В кн.: Казус: Индивидуальное и уникальное в истории. 2007–2009, вып. 9. М., 2012
 16. Володимир Святий в історичній пам'яті. К., 2012.
Література:
 1. Вчені Інституту історії України: Біобібліографічний довідник, вип. 1. К., 1998
 2. Українські історики ХХ ст.: Біобібліографічний довідник, вип. 2, ч. 1. К.–Львів, 2003
 3. Інститут історії України НАН України: 1936–2006. К., 2006.

див. також ресурси Електронної бібліотеки “Україніка” (НБУВ)


Посилання:
 • ЧОРНОБАЙ, СМТ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛ.
 • ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.СКОВОРОДИ НАН УКРАЇНИ
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • КОТЛЯР МИКОЛА ФЕДОРОВИЧ
 • КИЇВСЬКА РУСЬ, СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ЯДРА ДЕРЖАВИ
 • УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
 • ВАРШАВА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)