ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СОЦІУМ: АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

  Бібліографічне посилання: Горобець В.М. СОЦІУМ: АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=sotsium_almanakh_sotsialnoji_istoriji (останній перегляд: 20.02.2019)
СОЦІУМ: АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ

"СОЦІУМ: АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ" — спеціалізований наук. збірник Інституту історії України НАН України та сектору соціальної історії як окремого його структурного підрозділу, присвячений висвітленню проблем соціальної історії середньовіччя й раннього Нового часу. Гол. редактор — академік НАН України В.Смолій, відп. редактор — д-р істор. н., проф. В.Горобець.

Заснований 2002 з метою координації н.-д. діяльності вчених-гуманітаріїв, які працюють у сфері т. зв. нової соціальної історії, відкриття нових дослідницьких горизонтів й адаптації новітніх теоретико-методологічних розробок на ґрунті укр. історіописання. Упродовж 2002—10 побачили світ 9 випусків альманаху.

На сторінках альманаху, враховуючи потребу прискореного подолання у вітчизн. історіографії того шляху, який європ. історіографія долала майже півстоліття, представлені як дослідження, що відповідають профілю структурно-інституційної, так і культурно-антропологічної, соціальної, історії. Редакторська політика альманаху передбачає публікацію і багатожанрових за своїм змістовим наповненням випусків, в яких із номера в номер продовжуються постійні та вводяться нові рубрики (історія соціальних спільнот, істор. конфліктологія, історія приватного життя і повсякдення, історія уявлень й ідей, історія родини та гендерних взаємин тощо), і підготовку випусків вузько тематичних, присвячених з’ясуванню суті окремих важливих дослідницьких проблем (напр., соціальна стратифікація та соціальна мобільність у ранньомодерній Україні та Європі загалом; місце насильства в соціальній взаємодії різних соціумів та шляхи пошу-ку ними порозуміння; соціокультурне наповнення феномену конфлікту; особливості сприйняття понять "вірність" та "зрада" різними соціальними групами та верствами в різних історичних умовах і соціокульт. контекстах тощо).

За своїм характером альманах є міждисциплінарним: у ньому представлені дослідження не лише істориків, а й філософів, антропологів, мистецтвознавців, релігієзнавців, причому як з України, так і представників наук. шкіл із-за кордону — Польщі, Росії, США, Канади, Литви, Білорусі, Угорщини, Німеччини, Франції.

Електронна версія щорічника розміщена на веб-сайті Ін-ту історії України НАН України: http://www.history.org.ua.


Література:
 1. Смолій В. Від головного редактора. В кн.: Соціум: Альманах соціальної історії, вип. 1. К., 2002
 2. Горобець В. «Нова соціальна історія»: Можливі українські перспективи у світлі європейських досягнень і проблем. В кн.: Історія та історіографія в Європі, вип. 1—2. К., 2003
 3. Його ж. Наскільки новою є «нова соціальна історія» в українському прочитанні? В кн.: Соціум: Альманах соціальної історії, вип. 5. К., 2005

Посилання:
 • ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ
 • НОВА СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ
 • СМОЛІЙ ВАЛЕРІЙ АНДРІЙОВИЧ

 • Пов'язані терміни:
 • ЧУХЛІБ ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)