ЕНЦИКЛОПЕДІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ


Пошук
у тексті
статей
логіка:
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  Ї  Й  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Гасла
(пошук у заголовках)
логіка:

СТАРОКИЇВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ

  Бібліографічне посилання: Козюба В.К. СТАРОКИЇВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ [Електронний ресурс] . – Режим доступу: http://www.history.org.ua/?termin=starokyjivske_gorodyshche (останній перегляд: 22.02.2019)
СТАРОКИЇВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ

СТАРОКИЇВСЬКЕ ГОРОДИЩЕ — давнє укріплення, що існувало в дохристиян. період історії Києва в пн. частині Старокиївської гори. Займало майданчик площею 1,5 га, захищений з трьох сторін крутими схилами, а з пд.-сх. напольного боку — дерево-земляними укріпленнями у вигляді валу й рову довжиною до 190 м.

Перші, аматорські, розкопки на С.г. були проведені в 19 ст. О.Аннєнковим і А.Муравйовим. На поч. 20 ст. дослідження пам’ятки здійснювали В.Хвойка і Д.Мілєєв, у 1930-ті рр. — Т.Мовчанівський і М.Каргер, у 1960—80-ті рр. — П.Толочко, С.Кілієвич, В.Гончаров і В.Харламов. Під час цих робіт було виявлено й досліджено кілька жител 6 і 8—10 ст., ін. об’єкти ("капище", "палац княгині Ольги"), які пов’язувалися з функціонуванням С.г. Завдяки розкопкам Д.Мілєєва (1908—12), Т.Мовчанівського і М.Каргера (1936—39) вдалося визначити трасу рову.

Дискусійними залишаються час функціонування С.г., його призначення та характер укріплень. Більшість дослідників вважають, що городище припинило існування у зв’язку з початком буд-ва Десятинної церкви 989. Щодо часу спорудження городища серед науковців одностайності немає: за Т.Мовчанівським, М.Каргером, І.Іванцовим — це 8—9 ст.; у 1960—70-х рр. М.Брайчевський і П.Толочко перенесли цю подію на 6—7 ст. і пов’язали її із заснуванням Києва легендарним кн. Києм. 2007—10 експедиція Г.Івакіна здійснила нове дослідження рову С.г. На думку учасників експедиції, його треба датувати кінцем 9—10 ст.

У зв’язку з контраверсійними поглядами дослідників на час існування С.г., кількість і характер виявлених на ньому об’єктів є різні думки щодо його функцій: давнє містоутворююче ядро Києва; городище-святилище; городище-сховище; фортеця, яка захищала Замкову гору і Поділ з півдня.


Література:
 1. Каргер М.К. Древний Киев, т. 1. М.—Л., 1958
 2. Килиевич С.Р. Детинец Киева IX — первой половины XIII веков. К., 1982
 3. Толочко П.П. Древний Киев. К., 1983
 4. Зоценко В. Скандинавские древности и топография Киева «дружинного периода». В кн.: Ruthenica, т. 2. К., 2003
 5. Андрощук Ф. Скандинавские древности в социальной топографии древнего Киева. Там само, т. 3. К., 2004
 6. Козюба В.К. Городище на Старокиївській горі. В кн.: Стародавній Іскоростень і слов’янські гради. К., 2004
 7. Комар А. К дискуссии о происхождении и ранних фазах истории Киева. В кн.: Ruthenica, т. 4. К., 2005
 8. Козюба В.К. Головні підсумки дослідження Десятинної церкви у 2005—2009 рр. В кн.: Вікентій В’ячеславович Хвойка та його внесок у дослідження давньої історії України (до 160-річчя від дня народження). К., 2010

Посилання:
 • БРАЙЧЕВСЬКИЙ МИХАЙЛО ЮЛІАНОВИЧ
 • ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА
 • ГОРОДИЩЕ, МІСТО ЧЕРКАС. ОБЛ.
 • ІВАКІН ГЛІБ ЮРІЙОВИЧ
 • ІВАНЦОВ ІВАН ОВСІЙОВИЧ
 • КАРГЕР МИХАЙЛО КОСТЯНТИНОВИЧ
 • ХВОЙКА ВІКЕНТІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
 • КИЙ
 • КИЇВ
 • МІЛЄЄВ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ
 • МОВЧАНІВСЬКИЙ ТОДОСЬ МИКОЛАЙОВИЧ
 • МУРАВЙОВ АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
 • ПОДІЛ
 • СТАРОКИЇВСЬКА ГОРА
 • ТОЛОЧКО ПЕТРО ПЕТРОВИЧ
 • ЗАМКОВА ГОРА

 • Пов'язані терміни:
 • СТАРОКИЇВСЬКА ГОРА


 • (тексти та зображення доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)