Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1.Поточний випуcк: 1992 :   7-8
2.RUTHENICA, КиївПоточний випуcк: 2017 : Т.  14
3.UKRAINA LITHUANICA, КиївПоточний випуcк: 2017 : Т.  4
4.ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН, Київ   
5.ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ   
6.ЕЙДОС, Київ.Поточний випуcк: 2016-2017 : Вип.   9
7.З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, Київ.Поточний випуcк: 2017 : №   2
8.ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, КиївПоточний випуcк: 2015 : Чис.  13
9.ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, КиївПоточний випуcк: 2018 : Вип. 29
10.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. МАЛОВІДОМІ ІМЕНА, ПОДІЇ, ФАКТИ, КиївПоточний випуcк: 2011 : Вип.  37
11.КРАЄЗНАВСТВО, КиївПоточний випуcк: 2018 : №   4
12.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Історичні науки, КиївПоточний випуcк: 2018 : Вип.   4
13.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Правничі науки, КиївПоточний випуcк: 2014 : Вип.   1
14.МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ, КиївПоточний випуcк: 2018 : Вип. 27
15.МІСТО: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО. Е-ЖУРНАЛ УРБАНІСТИЧНИХ СТУДІЙ, КиївПоточний випуcк: 2018 : №  1 (5)
16.НАДЧОРНОМОР'Я, Київ   
17.ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 - 1921 РР., КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип. 12
18.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ., КиївПоточний випуcк: 2018 : Вип. 28
19.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ФАКТИ, СУДЖЕННЯ ПОШУКИ, КиївПоточний випуcк: 2015 : Вип.  23
20.РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, КиївПоточний випуcк: 2018 : Вип.  12
21.СОЦІУМ. АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ, КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип.  13-14
22.СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ, КиївПоточний випуcк: 2017 : Число  28
23.СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, Київ.Поточний випуcк: 2018 : Вип.  20
24.СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ, Суми   
25.УКРАЇНА XX СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА, КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип.  22
26.УКРАЇНА В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ, КиївПоточний випуcк: 2018 : Вип. 18
27.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ, КиївПоточний випуcк: 2019 : №   2
28.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК, КиївПоточний випуcк: 2018 : Вип. 20
29.УКРАЇНСЬКИЙ НУМІЗМАТИЧНИЙ ЩОРІЧНИК, Переяслав-ХмельницькийПоточний випуcк: 2017 :   1
30.УКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНИН, Черкаси   
31.ЧОРНОМОРСЬКА МИНУВШИНА, ОдесаПоточний випуcк: 2017 : Вип. 12
32.ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЛІТОПИС, МиколаївПоточний випуcк: 2016 : Вип. 11
33.ЗАПОРОЗЬКА СТАРОВИНА (1995-2007), КиївВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2007 : Вип.   4
34.КОЗАЦЬКА СПАДЩИНА (2005-2008), КиївВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2008 :   4
35.УКРАЇНА СОБОРНА (2004-2005), КиївВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2005 : Вип.   2, ч. 3
36.УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА (1991-2001), ЧеркасиВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2001 : Вип.   8