Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1.RUTHENICA, Київ
2.ЕЙДОС, К.
3.З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, К.
4.ЗАПОРОЗЬКА СТАРОВИНА, Київ
5.ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, Київ
6.ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, Київ
7.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. МАЛОВІДОМІ ІМЕНА, ПОДІЇ, ФАКТИ, Київ
8.КОЗАЦЬКА СПАДЩИНА, Київ
9.КРАЄЗНАВСТВО, Київ
10.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Історичні науки, Київ
11.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Правничі науки, Київ
12.МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ, Київ
13.НАДЧОРНОМОР'Я, Київ
14.ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 - 1921 РР., Київ
15.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ., Київ
16.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ФАКТИ, СУДЖЕННЯ ПОШУКИ, Київ
17.РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, Київ
18.СОЦІУМ. АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ, Київ
19.СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ, Київ
20.СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, К.
21.УКРАЇНА XX СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА, Київ
22.УКРАЇНА В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ, Київ
23.УКРАЇНА СОБОРНА, Київ
24.УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА, Черкаси
25.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ, Київ
26.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК, Київ
27.ЧОРНОМОРСЬКА МИНУВШИНА, Одеса
28.ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЛІТОПИС, Миколаїв