Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1.RUTHENICA, КиївПоточний випуcк: 2016 : Т.  13
2.ЕЙДОС, Київ.Поточний випуcк: 2011 : Вип.  Вип. 5
3.З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, Київ.Поточний випуcк: 2014 : №   2 (43)
4.ЗАПОРОЗЬКА СТАРОВИНА (1995-2007), КиївПоточний випуcк: 2007 : Вип.   4
5.ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, КиївПоточний випуcк: 1994 : Чис.  Вип. 3
6.ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип. 26
7.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. МАЛОВІДОМІ ІМЕНА, ПОДІЇ, ФАКТИ (1996-2011), КиївПоточний випуcк: 2011 : Вип.  37
8.КОЗАЦЬКА СПАДЩИНА (2005-2008), КиївПоточний випуcк: 2008 :   4
9.КРАЄЗНАВСТВО, КиївПоточний випуcк: 2016 : №   3-4
10.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Історичні науки, КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип.   3
11.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Правничі науки, КиївПоточний випуcк: 2014 : Вип.   1
12.МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип. 25
13.МІСТО: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО. Е-ЖУРНАЛ УРБАНІСТИЧНИХ СТУДІЙ, КиївПоточний випуcк: 2017 : №  2
14.НАДЧОРНОМОР'Я, КиївПоточний випуcк: 2008 : Вип.   1
15.ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 - 1921 РР., КиївПоточний випуcк: 2014 : Вип. 10
16.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ., КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип. 25
17.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ФАКТИ, СУДЖЕННЯ ПОШУКИ, КиївПоточний випуcк: 2002 : Вип.   6
18.РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип.  10
19.СОЦІУМ. АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ, КиївПоточний випуcк: 2015 : Вип.  11
20.СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ, КиївПоточний випуcк: 2015 : Число  26
21.СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, Київ.Поточний випуcк: 2016 : Вип.  18
22.УКРАЇНА XX СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип.  21
23.УКРАЇНА В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип. 16
24.УКРАЇНА СОБОРНА (2004-2005), КиївПоточний випуcк: 2005 : Вип.   2, ч. 3
25.УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА (1991-2001), ЧеркасиПоточний випуcк: 2001 : Вип.   8
26.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ, КиївПоточний випуcк: 2017 : №   1
27.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК, КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип. 19
28.ЧОРНОМОРСЬКА МИНУВШИНА, ОдесаПоточний випуcк: 2015 : Вип. 10
29.ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЛІТОПИС, МиколаївПоточний випуcк: 2014 : Вип. 10