Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
1.RUTHENICA, КиївПоточний випуcк: 2016 : Т.  13
2.UKRAINA LITHUANICA, КиївПоточний випуcк: 2017 : Т.  4
3.ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН, Київ   
4.ГУРЖІЇВСЬКІ ІСТОРИЧНІ ЧИТАННЯ   
5.ЕЙДОС, Київ.Поточний випуcк: 2016-2017 : Вип.   9
6.З АРХІВІВ ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, Київ.Поточний випуcк: 2015 : №   2 (45)
7.ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, КиївПоточний випуcк: 2015 : Чис.  13
8.ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип. 26
9.КРАЄЗНАВСТВО, КиївПоточний випуcк: 2017 : №   1-2
10.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Історичні науки, КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип.   3
11.МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ Сер.  : Правничі науки, КиївПоточний випуcк: 2014 : Вип.   1
12.МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ УКРАЇНИ: НАУКОВІ ПОШУКИ І ЗНАХІДКИ, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип. 25
13.МІСТО: ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА, СУСПІЛЬСТВО. Е-ЖУРНАЛ УРБАНІСТИЧНИХ СТУДІЙ, КиївПоточний випуcк: 2017 : №  3
14.ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917 - 1921 РР., КиївПоточний випуcк: 2015 : Вип. 11
15.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ., КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип. 26
16.ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: ФАКТИ, СУДЖЕННЯ ПОШУКИ, КиївПоточний випуcк: 2015 : Вип.  23
17.РЕГІОНАЛЬНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип.  10
18.СОЦІУМ. АЛЬМАНАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІСТОРІЇ, КиївПоточний випуcк: 2015 : Вип.  11
19.СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ТА МЕТОДИКИ, КиївПоточний випуcк: 2017 : Число  28
20.СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ, Київ.Поточний випуcк: 2016 : Вип.  18
21.СУМСЬКИЙ ІСТОРИКО-АРХІВНИЙ ЖУРНАЛ, Суми   
22.УКРАЇНА XX СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА, КиївПоточний випуcк: 2016 : Вип.  21
23.УКРАЇНА В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ, КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип. 17
24.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ, КиївПоточний випуcк: 2017 : №   4
25.УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК, КиївПоточний випуcк: 2017 : Вип. 19
26.УКРАЇНСЬКИЙ СЕЛЯНИН, Черкаси   
27.ЧОРНОМОРСЬКА МИНУВШИНА, ОдесаПоточний випуcк: 2016 : Вип. 11
28.ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЛІТОПИС, МиколаївПоточний випуcк: 2014 : Вип. 10
29.ЗАПОРОЗЬКА СТАРОВИНА (1995-2007), КиївВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2007 : Вип.   4
30.ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. МАЛОВІДОМІ ІМЕНА, ПОДІЇ, ФАКТИ (1996-2011), КиївВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2011 : Вип.  37
31.КОЗАЦЬКА СПАДЩИНА (2005-2008), КиївВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2008 :   4
32.УКРАЇНА СОБОРНА (2004-2005), КиївВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2005 : Вип.   2, ч. 3
33.УКРАЇНСЬКА КОЗАЦЬКА ДЕРЖАВА (1991-2001), ЧеркасиВипуск видання припинено
Останній випуcк: 2001 : Вип.   8