ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
СТОЛЯРЕНКО В.П. - Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню сільського господарства, ШКВАРЕЦЬ В.П. (1967)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (1967, № 8)


СТОЛЯРЕНКО В.П., ШКВАРЕЦЬ В.П.

Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню сільського господарстваЦитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
СТОЛЯРЕНКО В.П. Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню сільського господарства / СТОЛЯРЕНКО В.П., ШКВАРЕЦЬ В.П. // Український історичний журнал. - 1967. - № 8. - С. 19–27.


Статті авторів на порталі:

 • СТОЛЯРЕНКО В.П.
  1. Вовчик А. Ф. , Столяренко В. П. КОВАЛЕВСКИЙ Б.П. Укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период строительства коммунизма 1959–1970 гг.: (На материалах УРСР). – К.: Наук. думка, 1972. // Український історичний журнал. - 1973. - № 6. - C. 139–140.
  2. Петренко B.C. , Столяренко В.П. БАЧИНСЬКИЙ В.М. КПРС у боротьбі за підвищення добробуту трудящих: За матеріалами промислових підприємств України 1959–1966 pp. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1974. // Український історичний журнал. - 1974. - № 7. - C. 148–149.
  3. СТОЛЯРЕНКО В.П. і САС І.X.  Діяльність парторганізацій в період колективізації західноукраїнського села (1947-1950 рр.). // Український історичний журнал. - 1963. - № 5. - C. 71-79.
  4. Столяренко В.П. і Тараненко В.М.  КАСИМЕНКО О.К. Історія Української РСР. К.,І960. // Український історичний журнал. - 1961. - № 1. - C. 138-141.
  5. СТОЛЯРЕНКО В.П. і ШКВАРЕЦЬ В.П  Про розвиток колгоспної демократії після XX з’їзду КПРС. // Український історичний журнал. - 1966. - № 8. - C. 89-97.
  6. Столяренко В.П. , Беренштейн Л.Ю. 1968 САНЦЕВИЧ А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії. – К.: Наук. думка // Український історичний журнал. - 1967. - № 2. - C. 141–142.
  7. Столяренко В.П. , Беренштейн Л.Ю. Нариси історії Волинської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1968. // Український історичний журнал. - 1969. - № 2. - C. 141–142.
  8. Столяренко В.П. , Бортнічук М.Т., Овсяницький А.О. ЗВЄРЄВ С.М. Діяльність Комуністичної партії України по зміцненню і розвитку громадського господарства колгоспів (1951–1953 pp.). – К.: Вид-во Київ., ун-ту, 1969. // Український історичний журнал. - 1971. - № 7. - C. 137–138.
  9. Столяренко В.П. , Серіщев Я.М. СТЕЛЯ Б.І. Виховання нової людини – справа партійна: / З досвіду роботи парторганізацій по комуністичному вихованню працівників промисловості України (1956–1965 pp.). – К.:,Вид-во Київ. ун-ту, 1970. // Український історичний журнал. - 1971. - № 1. - C. 139–140.
  10. Столяренко В.П. , Тараненко В.М. Нариси історії Київської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1967. // Український історичний журнал. - 1967. - № 12. - C. 134–136.
  11. Столяренко В.П. , Уваров В.Д. КРИКУНЕНКО О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану (1929–1931 pp.). – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. // Український історичний журнал. - 1972. - № 3. - C. 137–139.
  12. СТОЛЯРЕНКО В.П. , ШКВАРЕЦЬ В.П. Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню сільського господарства // Український історичний журнал. - 1967. - № 8. - C. 19–27.
  13. Столяренко В.П.  Героїчна Хотинщина: Матеріали наук. сесії, присвяч. 50-річчю Хотинського повстання. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. // Український історичний журнал. - 1973. - № 3. - C. 148–149.
  14. СТОЛЯРЕНКО В.П.  Роль партійних організацій західних областей України у розвитку шефства міста над селом (1948-1950 рр.) // Український історичний журнал. - 1962. - № 1. - C. 40-48.

 • ШКВАРЕЦЬ В.П.
  1. Соломко Е.Т. , Шкварець В.П. Втілення ленінських ідей народовладдя в новій Радянській Конституції // Український історичний журнал. - 1978. - № 9. - C. 18–30.
  2. СТОЛЯРЕНКО В.П. , ШКВАРЕЦЬ В.П. Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню сільського господарства // Український історичний журнал. - 1967. - № 8. - C. 19–27.
  3. Федьков І. І. , Шкварець В. П. М. О. Багмет. Молодь і відродження національної самосвідомості // Український історичний журнал. - 1993. - № 1. - C. 152.
  4. Шитюк М. , Шкварець В. Наслідки колективізації на Миколаївщині. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2000. - 5. - C. 215-248.
  5. Шитюк Микола , Шкварець Валентин Каральні заходи проти представників національних меншин у південних областях України в 20-30-х роках XX ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 133-143.
  6. Шитюк Микола , Шкварець Валентин Комуністичний терор проти інтелігенції півдня України у 20 - 30-х роках XX ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 8. - C. 265-285.
  7. ШКВАРЕЦЬ В.П. , ЛАНОВИК Б.Д. Про формування робітничих кадрів у цукровій промисловості західних областей УРСР // Український історичний журнал. - 1970. - № 9. - C. 46–50.
  8. Шкварець В.П. , Лановик Б.Д. Соціальні перетворення у радянському селі: На прикладі сіл зах. обл. УРСР. – К.: Наук. думка, 1976. // Український історичний журнал. - 1976. - № 11. - C. 145–146.
  9. ШКВАРЕЦЬ В.П. , СОЛОМКО Е.Т. КПРС і розвиток та вдосконалення внутріколгоспної демократії // Український історичний журнал. - 1973. - № 8. - C. 51–59.
  10. ШКВАРЕЦЬ В.П. , СОЛОМКО Е.Т. Організаційне зміцнення колгоспних парторганізацій в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1975. - № 10. - C. 3–12.
  11. ШКВАРЕЦЬ В.П. , СОЛОМКО Е.Т. Розвиток суспільно-політичної активності селянства в умовах розвинутого соціалізму // Український історичний журнал. - 1977. - № 6. - C. 18–31.
  12. Шкварець В.П. , Шитюк М.М. О.I.Гуржій, Л.I.Капітан. “Український історичний журнал” та проблеми вітчизняної медієвістики в другій половині XX ст. // Український історичний журнал. - 2005. - № 4. - C. 216-218.
  13. ШКВАРЕЦЬ В.П.  Розвиток колгоспної демократії в сучасних умовах // Український історичний журнал. - 1986. - № 6. - C. 39–49.
  14. Шкварець В.П.  ШИТЮК М.М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки ХХ століття. - К.: Тетра, 2000. - 550 с. // Український історичний журнал. - 2001. - № 1. - C. 151-152.
  15. Шкварець Валентин , Шитюк Микола Терор проти громадян польського походження на півдні України у 20-30-ті роки XX ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 7. - C. 154-161.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)