ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
СМОЛІЙ В.А. - Повстання 1794 р. під керівництвом Т. Костюшка і Правобережна Україна (1974)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (1974, № 2)


СМОЛІЙ В.А.

Повстання 1794 р. під керівництвом Т. Костюшка і Правобережна УкраїнаЦитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
СМОЛІЙ В.А. Повстання 1794 р. під керівництвом Т. Костюшка і Правобережна Україна / СМОЛІЙ В.А. // Український історичний журнал. - 1974. - № 2. - С. 98–103.


Статті авторів на порталі:

 • СМОЛІЙ В.А.
  1. Ричка В.М. , Смолій В.А. В.Б.Антонович як історик українського козацтва // Український історичний журнал. - 1990. - № 9. - C. 109-115.
  2. Смолій В. А. , Боряк Г. В. "Енциклопедія історії України" та сучасна українська енциклопедистика // Український історичний журнал. - 2014. - № 4. - C. 4.
  3. Смолій В. А. , Реєнт О. П. Історик у дзеркалі епохи (до 100-річчя від дня народження І.О.Гуржія) // Український історичний журнал. - 2015. - № 5. - C. 164.
  4. Смолій В. А. , Реєнт О. П. Улюбленець Долі (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України, Героя України П.Т.Тронька) // Український історичний журнал. - 2015. - № 4. - C. 161.
  5. Смолій В. А. , Ричка В. М. В'ячеслав Липинський та його праця «Україна на переломі. 1657–1659» // Український історичний журнал. - 1992. - № 2. - C. 141-143.
  6. Смолій В. А. , Степанков В. С. Гетьман Петро Дорошенко // Український історичний журнал. - 1992. - № 7. - C. 84-102.
  7. Смолій В. А. , Удод О. А., Ясь Інститут історії України НАН України: віхи інституціональної та інтелектуальної історії // Український історичний журнал. - 2016. - № 5. - C. 4.
  8. Смолій В. А.  Богдан Хмельницький: особистість у контексті епохи // Український історичний журнал. - 1995. - № 4. - C. 3-14.
  9. Смолій В. А.  Віктор Даниленко: вчений і педагог. Слово про ювіляра // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2009. - 15. - C. 3-12.
  10. Смолій В. А.  Вступне слово // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 13. - C. 11-14.
  11. Смолій В. А.  Традиції визвольної війни 1648—1654 рр. в антифеодальній боротьбі на Україні (друга половина XVII—XVIII ст.) // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 13-23.
  12. Смолій В. А.  Українська козацька держава // Український історичний журнал. - 1991. - № 4. - C. 5-19.
  13. Смолій В. , Реєнт О. Улюбленець Долі // Краєзнавство. - 2015. - № 3-4. - C. 5.
  14. Смолій В. , Якубова Л. Донеччина й Луганщина: місце в модерному українському національному проекті // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 9.
  15. Смолій В.  Вступне слово // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 28. - C. 6.
  16. Смолій В.  Горбачовська "перебудова": український контекст (до 30-річчя проголошення курсу) // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 8.
  17. Смолій В.  Дослідник ранньомодерної історії України // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 15.
  18. Смолій В.  Станіславу Владиславовичу Кульчицькому - 70 // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 3-4.
  19. Смолій В.А. Ричка В.М.  Угоди гетьманського уряду України з Московською державою (1654-1764 рр.) очима правознавця // Український історичний журнал. - 1993. - № 6. - C. 93-96.
  20. Смолій В.А. , Гуржій О.І. Становлення української феодальної державності // Український історичний журнал. - 1990. - № 10. - C. 10-20.
  21. Смолій В.А. , Мазурик В.С. Устим Кармалюк - визначний керівник антикріпосницької боротьби селян України. ( До 200-річчя з дня народження ) // Український історичний журнал. - 1987. - № 3. - C. 135-139.
  22. СМОЛІЙ В.А. , РЕПРИНЦЕВ В.Ф. Міжреспубліканська наукова конференція молодих учених. [м. Київ]. (Відзначення 40-річчя возз'єднання західноукраїнських земель з Радянського Україною у складі Союзу РСР). // Український історичний журнал. - 1980. - № 1. - C. 157–158.
  23. Смолій В.А. , Ричка В.М., Стоян П.К. Серафим Володимирович Юшков: ( До 100-річчя з дня народження ) // Український історичний журнал. - 1988. - № 4. - C. 148-153.
  24. Смолій В.А. , Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть (1) // Український історичний журнал. - 1998. - № 1. - C. 3-24.
  25. Смолій В.А. , Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть (2) // Український історичний журнал. - 1998. - № 2. - C. 3-25.
  26. Смолій В.А. , Степанков В.С. Українська національна революція 1648-1676 рр. крізь призму століть (3) // Український історичний журнал. - 1998. - № 3. - C. 3-12.
  27. Смолій В.А. , Удод О.А., Ясь О.В. Історія інститутська, історія українська (ювілейні роздуми з академічної проблематики) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 4-28.
  28. Смолій В.А. , Щербак В.О. До 350-річчя початку селянсько-козацького повстання на Україні 1637-1638 рр. // Український історичний журнал. - 1987. - № 5. - C. 132-135.
  29. Смолій В.А.  200-річчя повстання селян у с. Турбаях // Український історичний журнал. - 1989. - № 6. - C. 124-129.
  30. СМОЛІЙ В.А.  Антифеодальні рухи на Правобережній Україні в другій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1975. - № 10. - C. 96–103.
  31. Смолій В.А.  Велика реформа 1861 р.: сучасне бачення // Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст. - 2011. - 18. - C. 4-6.
  32. СМОЛІЙ В.А.  Возз'єднання Правобережної України з українськими землями в складі Російської держави // Український історичний журнал. - 1974. - № 8. - C. 56–65.
  33. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2001. - 3. - C. 5-6.
  34. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2005. - 9. - C. 9-14.
  35. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 8–9.
  36. Смолій В.А.  Вступне слово // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 6-7.
  37. Смолій В.А.  ЖИТТЯ ЗДІЙСНЕНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ. ВІТАЛЬНЕ СЛОВО УЧАСНИКАМ КОНФЕРЕНЦІЇ НА ПОШАНУ ВОЛОДИМИРА ЯСТРЕБОВА // Спеціальні історичні дисципліни. - 2011. - 18. - C. 3-4.
  38. СМОЛІЙ В.А.  Зміцнення торговельно-економічних зв'язків Правобережної України з Росією в другій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1978. - № 9. - C. 52–60.
  39. СМОЛІЙ В.А.  Зустріч науковців Інституту історії АН УРСР з білоруським ученим [В.І. Мелешком] // Український історичний журнал. - 1976. - № 9. - C. 156.
  40. Смолій В.А.  КОВАЛЕНКО Л.А. Велика французька буржуазна революція і громадсько-політичні рухи на Україні в кінці ХVIII ст. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1973. // Український історичний журнал. - 1973. - № 11. - C. 152.
  41. СМОЛІЙ В.А.  МОХОВ Н.А. Дружба ковалась веками: (Молдавско-русско-украинские связи с древнейших времен до начала XIX в.). – Кишинев: Штиинца, 1980. – 280 с. // Український історичний журнал. - 1981. - № 8. - C. 151–152.
  42. СМОЛІЙ В.А.  Непохитний борець проти кріпосницького гніту: (До 190-річчя з дня народж. Устима Кармалюка) // Український історичний журнал. - 1977. - № 2. - C. 129–131.
  43. СМОЛІЙ В.А.  Основні проблеми дожовтневої історії Києва в радянській історіографії // Український історичний журнал. - 1982. - № 5. - C. 144–149.
  44. СМОЛІЙ В.А.  Основні тенденції класової боротьби на Україні доби пізнього феодалізму // Український історичний журнал. - 1983. - № 9. - C. 37–47.
  45. Смолій В.А.  Передмова // Український історичний журнал. - 2003. - № 5. - C. 3-4.
  46. СМОЛІЙ В.А.  Повстання 1794 р. під керівництвом Т. Костюшка і Правобережна Україна // Український історичний журнал. - 1974. - № 2. - C. 98–103.
  47. Смолій В.А.  Привітання до учасників "круглого столу" // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2003. - 6. - C. 6.
  48. Смолій В.А.  Суспільно-політичні і культурні зв”язки народів Росії та Італії / ВАРВАРЦЕВ Н.Н. Украина в российско-итальянских общественных и культурных связях. - К.: Наук.думка, 1986. - 207 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 2. - C. 156-157.
  49. СМОЛІЙ В.А.  Участь жителів Києва в антифеодальній та визвольній боротьбі українського народу (кінець ХVІ – перша половину ХVІІ ст.) // Український історичний журнал. - 1981. - № 10. - C. 62–72.
  50. СМОЛІЙ В.А.  Формування соціальної свідомості учасників народних рухів на Україні (друга половина ХVІІ – ХVІІІ ст.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 6. - C. 29–40.
  51. СМОЛІЙ В.А.  ХИЖНЯК З.І. Києво-Могилянська академія. – К.: Вища шк. Вид-во при Київ. ун-ті, 1981. – 234 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 9. - C. 137–139.
  52. Смолій Валерій  Володимир Іванович Вернадський — вчений, організатор науки, політик, публіцист // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 6-11.
  53. Смолій Валерій  Вступне слово // Регіональна історія України. - 2007. - 1. - C. 7-10.
  54. Смолій Валерій  І.О.Гуржій – вчений – і людина // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 5-22.
  55. Смолій Валерій  Передмова // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2000. - 1. - C. 3-5.
  56. Смолій Валерій  Слово відповідального редактора // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 5.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)