ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
ШЕВЧЕНКО Ф.П. - Рота ім.Тараса Шевченка в боях проти фашизму в Іспанії. (1937-1938 рр.). (1961)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (1961, № 1)


ШЕВЧЕНКО Ф.П.

Рота ім.Тараса Шевченка в боях проти фашизму в Іспанії. (1937-1938 рр.).Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
ШЕВЧЕНКО Ф.П. Рота ім.Тараса Шевченка в боях проти фашизму в Іспанії. (1937-1938 рр.). / ШЕВЧЕНКО Ф.П. // Український історичний журнал. - 1961. - № 1. - С. 101-114.


Статті авторів на порталі:

 • ШЕВЧЕНКО Ф.П.
  1. ГРИЦЕНКО І.А. , ШЕВЧЕНКО Ф.П. Прагнення населення Буковини до возз'єднання з Україною в складі Російської держави (кінець XVІІІ – початок ХX ст.) // Український історичний журнал. - 1983. - № 10. - C. 86–93.
  2. Дмитрієнко М. Ф. , Шевченко Ф. П. Революційна поезія — джерело з історії Великого Жовтня // Український історичний журнал. - 1989. - № 1. - C. 151-152.
  3. КОВАЛЕНКО Л.А. , ЛАПТИН П.Ф., ШЕВЧЕНКО Ф.П. Вопросы историографии в высшей школе: Всесоюз. конф. преподавателей историографии истории СССР и всеобщей истории ун-тов и пед. ин-тов, 31 янв. – 3 февр. 1973 г.: [Материалы]. – Смоленск: [В.И. ], 1975. – 488 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 5. - C. 142–145.
  4. КОВАЛЕНКО О.Б. , ШЕВЧЕНКО Ф.П. ЯНИН В.Л. Новгородская феодальная вотчина: Ист.-генеал. исслед. – М.: Наука, 1981. – 296 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 1. - C. 142–143.
  5. Комаренко Н.В. , Лихолат А.В., Шевченко Ф.П. Советский народ – новая историческая общность людей: становление и развитие. – М.: Наука, 1975. // Український історичний журнал. - 1975. - № 10. - C. 150–151.
  6. КРАВЕЦЬ М.М. , ШЕВЧЕНКО Ф.П. Освободительные движения народов Австрийской империи: Возникновение и развитие, конец ХVІІІ в. – 1849. – М.: Наука, 1980. – 609 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 6. - C. 145–147.
  7. КРАВЕЦЬ М.М. , ШЕВЧЕНКО Ф.П. Освободительные движения народов Австрийской империи: Период утверждения капитализма. – М.: Наука, 1981. – 464 с. // Український історичний журнал. - 1982. - № 6. - C. 145–147.
  8. МОСКВИЧ Л.Г. , ШЕВЧЕНКО Ф.Я. История Вильнюсского университета (1579–1979). – Вильнюс: Мокслас, 1979. – 373 с. // Український історичний журнал. - 1980. - № 9. - C. 156–157.
  9. ПАРАСУНЬКО О.А. , ПУТРО О.І., ШЕВЧЕНКО Ф.П. БУГАНОВ В.И. Крестьянские войны в России ХVІІ–ХVІІІ вв. – М.: Наука, 1976. – 221 с. // Український історичний журнал. - 1977. - № 9. - C. 143–146.
  10. Шевченко Ф. П.  Про суд історії (До 60-річчя заснування "Українського історичного журналу" та 50-ліття першої публікації статті Ф.Шевченка) (вступна стаття О.В.Яся) // Український історичний журнал. - 2017. - № 6. - C. 266.
  11. Шевченко Ф.ГІ.  СИРОТЮК М.Й. Український радянський історичний роман. Проблема історичної і художньої правди. К., 1962. // Український історичний журнал. - 1963. - № 1. - C. 143-146.
  12. Шевченко Ф.Н.  Українська РСР у період громадянської війни. 1917–1920 pp. Т. 2. – К.: Політвидав України, 1968. // Український історичний журнал. - 1969. - № 4. - C. 137–138.
  13. Шевченко Ф.О.  БАЛИЦЬКИЙ Г.В. Війна вночі. – К.: Молодь, 1969. // Український історичний журнал. - 1972. - № 2. - C. 158.
  14. ШЕВЧЕНКО Ф.П. і САРБЕЙ В.Г.  Радянська історична наука на службі будівництва комунізму. // Український історичний журнал. - 1965. - № 1. - C. 3-15.
  15. Шевченко Ф.П. , Шип Н.А. МАРГОЛИС Ю.Д., ТИШКИН Г.А. Отчизне на пользу, а россиянам на славу: Из истории университетского образования в Петербурге в ХVІІІ - нач. ХІХ в.- Л., 1988. - 230 с. // Український історичний журнал. - 1989. - № 10. - C. 147-148.
  16. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  „История Русов или Малой России” (До 120-річчя з часу видання твору). // Український історичний журнал. - 1966. - № 7. - C. 146-149.
  17. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  375-річчя селянської війни, очолюваної Іваном Золотниковим // Український історичний журнал. - 1981. - № 5. - C. 135–136.
  18. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  B.I. Ленін про роль народних мас в Історії // Український історичний журнал. - 1980. - № 3. - C. 34–44.
  19. Шевченко Ф.П.  KOLISZCZYZNA. – Krakow, 1968. // Український історичний журнал. - 1968. - № 12. - C. 136–138.
  20. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  PODHORODECKI L. Zapis daiejow Ukrainy. – Warszawa: Ksazka і Wiedza, 1976. – T.1. – 311 s.; T.2. – 358 s. // Український історичний журнал. - 1978. - № 5. - C. 146–150.
  21. Шевченко Ф.П.  Ukraina: Tarazniejezosc і przesziosc. – Krakow: Nakladem Uniwersytety Jagellonskiego, 1970. // Український історичний журнал. - 1971. - № 11. - C. 146–149.
  22. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Академік В.І. Пічета: (До 100-річчя з дня народж.) // Український історичний журнал. - 1978. - № 9. - C. 126–128.
  23. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Антифашистські виступи в німецькій окупаційній армії на Україні (1941-1944 рр.). // Український історичний журнал. - 1965. - № 5. - C. 78-84.
  24. Шевченко Ф.П.  Біля джерел соціалістичної співдружності / ШЕВЯКОВ А.А. Отношения между Советским Союзом и Румынией 1944-1949. - М.: Наука, 1985. - 319 с. // Український історичний журнал. - 1987. - № 1. - C. 142-143.
  25. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  В.І.Ленін про пізнання історичного процесу, // Український історичний журнал. - 1960. - № 2. - C. 19-32.
  26. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Видатний борець проти кріпосництва і царизму [Т.Г. Шевченко] // Український історичний журнал. - 1984. - № 3. - C. 45–55.
  27. Шевченко Ф.П.  Вспомогательные исторические дисциплины. Сб. 1–2. – Л.: Наука, 1968–1969. // Український історичний журнал. - 1970. - № 7. - C. 139–142.
  28. Шевченко Ф.П.  ВЫСОЦКИЙ С.А. Древнерусские надписи Софии Киевской ХІ–ХІV вв. Вып. I. – К.: Наук. думка, 1966. // Український історичний журнал. - 1967. - № 1. - C. 149–151.
  29. Шевченко Ф.П.  ДАНИЛОВА Е.И. Гематологическая типология и вопросы этногенеза украинского народа. – К.: Наук. думка, 1971. // Український історичний журнал. - 1972. - № 5. - C. 143–144.
  30. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Дискусія - неодмінна умова розвитку історичної науки. // Український історичний журнал. - 1965. - № 3. - C. 27-41.
  31. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  До питання про використання кінодокументів в історичній науці // Український історичний журнал. - 1976. - № 6. - C. 64–72.
  32. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Документи з історії Північної Буковини ХІV-ХVст. в сучасному румунському археографічному виданні. // Український історичний журнал. - 1958. - № 2. - C. 122-130.
  33. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Закарпатці - студенти Київської академії ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1965. - № 6. - C. 95-98.
  34. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Закарпатці у партизанських з'єднаннях на Україні (194І-1944 рр.). // Український історичний журнал. - 1963. - № 3. - C. 95-99.
  35. Шевченко Ф.П.  Исторические связи народов СССР и Румынии в ХV - начале ХVІІІ в. Документы и материалы в трех томах. т. І. 1408-1632. М., 1965. // Український історичний журнал. - 1965. - № 10. - C. 150-153.
  36. Шевченко Ф.П.  Исторические связи народов СССР и Румынии в ХV – начале ХVІІІ в.: Документы и материалы. Т. 2. 1633–1673 гг. – М.: Наука, 1968. // Український історичний журнал. - 1969. - № 10. - C. 153–154.
  37. Шевченко Ф.П.  Исторические связи народов СССР и Румынии в ХV – начале ХVІІІ в.: Документы и материалы. Т. 3, 1673–1711. – М.: Наука, 1970. // Український історичний журнал. - 1971. - № 8. - C. 141–143.
  38. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Історична наука і сучасність в світлі рішень XXI з’їзду КПРС. // Український історичний журнал. - 1959. - № 3. - C. 3-13.
  39. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Історичне минуле в оцінці Б. Хмельницького: (До 375-річчя від дня народження Б. Хмельницького) // Український історичний журнал. - 1970. - № 12. - C. 126–132.
  40. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Історичне минуле у сприйнятті Богдана Хмельницького // Український історичний журнал. - 1982. - № 2. - C. 90–100.
  41. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Історичне минуле України в творчості декабрист і в // Український історичний журнал. - 1975. - № 12. - C. 85–93.
  42. Шевченко Ф.П.  Історичний епос східних слов’ян. К., 1958. // Український історичний журнал. - 1960. - № 1. - C. 126-128.
  43. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Київ у житті та діяльності Богдана Хмельницького // Український історичний журнал. - 1981. - № 2. - C. 35–48.
  44. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Київ у перший piк після возз'єднання України з Росiєю // Український історичний журнал. - 1980. - № 2. - C. 54–64.
  45. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  КОВАЛЬСКИЙ В.П. Источниковедение истории Украины (ХVI – первая половина ХVІІ века) (Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск. Ч.1. 1977. – 94 с.; Ч.2. 1978. – 113 с.; Ч.3. 1978. – 94 с. // Український історичний журнал. - 1979. - № 8. - C. 152–153.
  46. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  КОВАЛЬСКИЙ Н.П., МЫЦЫК Ю.А. Анализ архивных источников по истории Украины ХVІ–ХVП вв. /Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 84 с. // Український історичний журнал. - 1986. - № 3. - C. 150–151.
  47. Шевченко Ф.П.  КОРОЛЮК В.Д. Западные славяне и Киевская Русь в Х-ХІ вв. М., 1964. // Український історичний журнал. - 1966. - № 4. - C. 150-152.
  48. Шевченко Ф.П.  КОСТЕЛНИК В. Под червену заставу. – Нави Сад: Руске слово, 1971. // Український історичний журнал. - 1971. - № 9. - C. 150–151.
  49. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Курсом коммунистического созидания: Социально-экономическое, политическое и духовное развитие Украинской ССР в условиях зрелого социализма. – К.: Наук. думка, 1983. – 280 с. // Український історичний журнал. - 1984. - № 5. - C. 139–140.
  50. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Ленінське вчення про закономірності історичного процесу // Український історичний журнал. - 1985. - № 4. - C. 25–84.
  51. Шевченко Ф.П.  МАРЧЕНКО МЛ. Історія української культури з найдавніших часів до середини ХVІІ ст. К., І961. // Український історичний журнал. - 1962. - № 4. - C. 133-135.
  52. Шевченко Ф.П.  МАЦЬКІВ Т. Гетьман Іван Мазепа в західноєвропейських джерелах 1687-1709. - Мюнхен, 1988. - 286 с. // Український історичний журнал. - 1993. - № 3. - C. 115-121.
  53. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  МЫЦЫК Ю.А. Записки иностранцев как источник по истории освободительной войны украинского народа 1648–1654 гг. / Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1985. – 84 с. // Український історичний журнал. - 1986. - № 3. - C. 150–151.
  54. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  МЫЦЫК Ю.М. Анализ источников по истории освободительной войны украинского народа 1648–1654 годов (Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1983. – 80 с. // Український історичний журнал. - 1986. - № 3. - C. 150–151.
  55. Шевченко Ф.П.  ПЕРШИНА З. Имени Январского восстания. Одесса,1963. // Український історичний журнал. - 1964. - № 3. - C. 129-130.
  56. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Питання спеціальних історичних дисциплін світлі ленінського вчення // Український історичний журнал. - 1970. - № 4. - C. 31–41.
  57. Шевченко Ф.П.  Питання текстології. Вип. 1. – К.: Наук. думка, 1963. // Український історичний журнал. - 1970. - № 10. - C. 141–142.
  58. Шевченко Ф.П.  ПОДГРАДСКАЯ Е.М. Торговые связи Молдавии со Львовом в ХVІ–ХVІІ веках. – Кишинев: Изд-во ЦК КП Молдавии, 1968. // Український історичний журнал. - 1969. - № 9. - C. 148–150.
  59. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Про міжнародне значення повстання 1768 р. на Правобережній Україні // Український історичний журнал. - 1968. - № 9. - C. 11–23.
  60. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Про створення "Вступу до Історичної науки". // Український історичний журнал. - 1959. - № 1. - C. 90-100.
  61. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Про структуру та список карт іс¬торичного атласа України. // Український історичний журнал. - 1966. - № 4. - C. 85-86.
  62. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Про суд історії // Український історичний журнал. - 1967. - № 2. - C. 45–54.
  63. Шевченко Ф.П.  Розповідають художньо-меморіальні дошки Києва. Путівник-довідник. К., 1966. // Український історичний журнал. - 1966. - № 12. - C. 140-142.
  64. Шевченко Ф.П.  Роль народных масс и личности в истории. М.,1957. // Український історичний журнал. - 1957. - № 1. - C. 152-156.
  65. Шевченко Ф.П.  Російські воєводи в Києві у другій половині ХVII ст. // Географічний фактор в історичному процесі. - 1990. - C. 110-119.
  66. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Рота ім.Тараса Шевченка в боях проти фашизму в Іспанії. (1937-1938 рр.). // Український історичний журнал. - 1961. - № 1. - C. 101-114.
  67. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Соціалістична революція та історична наука // Український історичний журнал. - 1968. - № 4. - C. 35–46.
  68. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Українському історичному журналу 10 років // Український історичний журнал. - 1967. - № 6. - C. 3–10.
  69. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Участь представників різних народностей у визвольній війні 1648–1654 pp. на Україні // Український історичний журнал. - 1978. - № 11. - C. 10–22.
  70. Шевченко Ф.П.  Формування сербського, угорського та молдавського гусарських полків на Україні XVIІI ст. // Історико-географічні дослідження в Україні. - 1988. - C. 67.
  71. Шевченко Ф.П.  ЦАПЕНКО І.П. Питання розвитку героїчного епосу східних слов’ян. К., 1959. // Український історичний журнал. - 1960. - № 1. - C. 126-128.
  72. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  Чому Михайло Грушевський повернувся на Радянську Україну? // Український історичний журнал. - 1966. - № 11. - C. 13-30.
  73. ШЕВЧЕНКО Ф.П.  ШАБЛИОВСКИЙ E.С. Чернышевский и Украина. – К.: Наук. думка, 1978. – 341 с. // Український історичний журнал. - 1978. - № 8. - C. 150–152.
  74. Шевченко Ф.П.  Шевченкознавство: Підсумки і проблеми. – К.: Наук. думка, 1975. // Український історичний журнал. - 1976. - № 10. - C. 153–156.
  75. ШЕВЧЕНКО ФП.  В.І.Ленін і Т.Г.Шевченко. // Український історичний журнал. - 1964. - № 2. - C. 3-18.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)