ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Столяренко В.П. - Нариси історії Київської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1967., Тараненко В.М. (1967)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (1967, № 12)


Столяренко В.П., Тараненко В.М.

Нариси історії Київської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1967.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Столяренко В.П. Нариси історії Київської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1967. / Столяренко В.П., Тараненко В.М. // Український історичний журнал. - 1967. - № 12. - С. 134–136.


Статті авторів на порталі:

 • Столяренко В.П.
  1. Вовчик А. Ф. , Столяренко В. П. КОВАЛЕВСКИЙ Б.П. Укрепление союза рабочего класса и колхозного крестьянства в период строительства коммунизма 1959–1970 гг.: (На материалах УРСР). – К.: Наук. думка, 1972. // Український історичний журнал. - 1973. - № 6. - C. 139–140.
  2. Петренко B.C. , Столяренко В.П. БАЧИНСЬКИЙ В.М. КПРС у боротьбі за підвищення добробуту трудящих: За матеріалами промислових підприємств України 1959–1966 pp. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1974. // Український історичний журнал. - 1974. - № 7. - C. 148–149.
  3. СТОЛЯРЕНКО В.П. і САС І.X.  Діяльність парторганізацій в період колективізації західноукраїнського села (1947-1950 рр.). // Український історичний журнал. - 1963. - № 5. - C. 71-79.
  4. Столяренко В.П. і Тараненко В.М.  КАСИМЕНКО О.К. Історія Української РСР. К.,І960. // Український історичний журнал. - 1961. - № 1. - C. 138-141.
  5. СТОЛЯРЕНКО В.П. і ШКВАРЕЦЬ В.П  Про розвиток колгоспної демократії після XX з’їзду КПРС. // Український історичний журнал. - 1966. - № 8. - C. 89-97.
  6. Столяренко В.П. , Беренштейн Л.Ю. 1968 САНЦЕВИЧ А.В. Проблеми історії України післявоєнного періоду в радянській історіографії. – К.: Наук. думка // Український історичний журнал. - 1967. - № 2. - C. 141–142.
  7. Столяренко В.П. , Беренштейн Л.Ю. Нариси історії Волинської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1968. // Український історичний журнал. - 1969. - № 2. - C. 141–142.
  8. Столяренко В.П. , Бортнічук М.Т., Овсяницький А.О. ЗВЄРЄВ С.М. Діяльність Комуністичної партії України по зміцненню і розвитку громадського господарства колгоспів (1951–1953 pp.). – К.: Вид-во Київ., ун-ту, 1969. // Український історичний журнал. - 1971. - № 7. - C. 137–138.
  9. Столяренко В.П. , Серіщев Я.М. СТЕЛЯ Б.І. Виховання нової людини – справа партійна: / З досвіду роботи парторганізацій по комуністичному вихованню працівників промисловості України (1956–1965 pp.). – К.:,Вид-во Київ. ун-ту, 1970. // Український історичний журнал. - 1971. - № 1. - C. 139–140.
  10. Столяренко В.П. , Тараненко В.М. Нариси історії Київської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1967. // Український історичний журнал. - 1967. - № 12. - C. 134–136.
  11. Столяренко В.П. , Уваров В.Д. КРИКУНЕНКО О.М. Боротьба Комуністичної партії України за здійснення ленінського кооперативного плану (1929–1931 pp.). – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1970. // Український історичний журнал. - 1972. - № 3. - C. 137–139.
  12. СТОЛЯРЕНКО В.П. , ШКВАРЕЦЬ В.П. Історичний досвід КПРС по соціалістичному перетворенню сільського господарства // Український історичний журнал. - 1967. - № 8. - C. 19–27.
  13. Столяренко В.П.  Героїчна Хотинщина: Матеріали наук. сесії, присвяч. 50-річчю Хотинського повстання. – Львів: Вид-во Львів. ун-ту, 1972. // Український історичний журнал. - 1973. - № 3. - C. 148–149.
  14. СТОЛЯРЕНКО В.П.  Роль партійних організацій західних областей України у розвитку шефства міста над селом (1948-1950 рр.) // Український історичний журнал. - 1962. - № 1. - C. 40-48.

 • Тараненко В.М.
  1. Столяренко В.П. , Тараненко В.М. Нариси історії Київської обласної партійної організації. – К.: Політвидав України, 1967. // Український історичний журнал. - 1967. - № 12. - C. 134–136.
  2. Тараненко В.М.  БУЦЬКО М.О., МАСНИЙ О.С. В ім'я перемоги. – К.: Вид-во Київ. ун-ту, 1967. // Український історичний журнал. - 1969. - № 1. - C. 146.
  3. ТАРАНЕНКО В.М.  Кафедра історії КПРС гуманітарних факультетів Київського університету: (До 50-річчя утворення СРСР) // Український історичний журнал. - 1972. - № 12. - C. 138–139.
  4. ТАРАНЕНКО В.М.  Участь трудящих України в освоєнні цілинних та перелогових земель. (1954-1956 рр.) // Український історичний журнал. - 1959. - № 6. - C. 46-55.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)