ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Гуржій Олександр - "Іван носить плахту, а Настя - булаву"? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст. (2002)
 Соціум, 2002, 1

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2002, 1)


Гуржій Олександр

"Іван носить плахту, а Настя - булаву"? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Гуржій Олександр "Іван носить плахту, а Настя - булаву"? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст. / Гуржій Олександр // Соціум. - 2002. - 1. - С. 219-230. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/socium_2002_1_219


Статті авторів на порталі:

 • Гуржій Олександр
  1. Гордуновський О.М. , Гуржій О.І. Стан наукової розробки проблеми розвитку хлібної торгівлі на Півдні України в ХІХ ст. // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2007. - 13. - C. 113–120.
  2. Гуржій О. І. , Донік О. М. «Український історичний журнал»: півстоліття в науці // Український історичний журнал. - 2007. - № 6. - C. 6-18.
  3. Гуржій О. І. , Капітан Л.І. Д(о 90-річчя від дня народження Ф. П. Шевченка) Ф. П. Шевченко - головний редактор "Українського історичного журналу" // Український історичний журнал. - 2004. - № 4. - C. 103-116.
  4. Гуржій О. І.  Про особливості украінсько-російських взаємовідносин у середині XVII ст. (1654—1657 pp.) // Український історичний журнал. - 1992. - № 10. - C. 13-23.
  5. Гуржій О. І.  Проблема збереження територіальної цілісності Гетьманщини за царювання Петра І // Український історичний журнал. - 2015. - № 3. - C. 73.
  6. Гуржій О. , Капітан Л. З когорти репресованих бандуристів // Краєзнавство. - 2018. - № 3. - C. 235.
  7. Гуржій О.  Адміністративний устрій і управління міст України та Білорусі в другій половині XVIІ–XVIІІ ст. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2017. - Вип. 17. - C. 155.
  8. Гуржій О.  Іван Костянтинович Білодід // Україна XX століття: культура, ідеологія, політика. - 2016. - Вип. 21. - C. 290.
  9. Гуржій О.  Історик-адміністратор: Арнольд Шевелєв очима сучасника // Ейдос. - 2016-2017. - Вип. 9. - C. 209 .
  10. Гуржій О.  Кордони Гетьманщини у ХVІІІ ст. в картографічному та територіальному вимірах // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 139.
  11. Гуржій О.  Політика Катерини ІІ щодо Слобідської України у 1762–1767 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2018. - Вип. 18. - C. 274.
  12. Гуржій О.  Постать Миколи Костомарова в науковій діяльності І. О. Гуржія // Історіографічні дослідження в Україні. - 2018. - Вип. 28. - C. 81.
  13. ГУРЖІЙ О.І. , ІВАНОВА Т.Є. Вшанування доктора історичних наук К.І. Стецюк у зв'язку з її ювілеєм // Український історичний журнал. - 1986. - № 3. - C. 159–160.
  14. Гуржій О.І. , Капітан Л.І. “Український історичний журнал”: з історії виникнення та діяльності // Український історичний журнал. - 2001. - № 6. - C. 21-34.
  15. Гуржій О.І. , Катренко А.М. (1) ГУРБИК А. Аграрна реформа в Україні ХVІ ст. - К.: Ін-т історії України НАНУ, 1997. - 64 с. (2) Гурбик А.О. Еволюція соціально-територіальних спільнот в середньовічній Україні ( волость, дворище, село, сябринна, спілка). - К.: Ін-т історії України НАНУ // Український історичний журнал. - 1999. - № 4. - C. 127-131.
  16. Гуржій О.І. , Лазуренко В.М. До 75-річчя доктора історичних наук, професора М.І.Бушина // Український історичний журнал. - 2013. - № 2. - C. 232-234.
  17. Гуржій О.І. , Падалка С.С. А.А.Костиря. Історіографія, джерелознавство, бібліографія спецоперації СРСР в Афґаністані (1979-1989 рр.) // Український історичний журнал. - 2010. - № 1. - C. 220-223.
  18. Гуржій О.І. , Чухліб Т.В. В.Горобець. Еліта козацької України в пошуках політичної легітимації: стосунки з Москвою та Варшавою, 1654—1665 // Український історичний журнал. - 2002. - № 2. - C. 104-114.
  19. Гуржій О.І.  “Круглий стіл” з питань історії феодалізму на Україні. [ м.Кам'янець-Подільський ] // Український історичний журнал. - 1989. - № 9. - C. 157-158.
  20. Гуржій О.І.  В.Г.Сарбей та І.О.Гуржій: маловідомі факти взаємин // Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. - 2008. - 15. - C. 12-15.
  21. Гуржій О.І.  Гетьман Іван Скоропадський (1) // Український історичний журнал. - 1998. - № 6. - C. 77-90.
  22. Гуржій О.І.  Гетьман Іван Скоропадський (2) // Український історичний журнал. - 1999. - № 1. - C. 98-104.
  23. Гуржій О.І.  Гетьман Іван Скоропадський (3) // Український історичний журнал. - 1999. - № 2. - C. 141-153.
  24. Гуржій О.І.  Дискусія з канадським ученим. [ м. Київ, 1988 р.] // Український історичний журнал. - 1989. - № 5. - C. 157-158.
  25. Гуржій О.І.  До питання про кількість та етнічний склад населення України у другій половині ХVІІ ст. // Український історичний журнал. - 1993. - № 6. - C. 43-49.
  26. ГУРЖІЙ О.І.  До питання про феодальну ренту і повинності на Лівобережній Україні в першій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1984. - № 1. - C. 84–92.
  27. ГУРЖІЙ О.І.  Еволюція селянського класу-стану на Україні в системі феодальної суспільно-економічної формації. (Матеріали суспільно-політичних читань "Історія класів і соціальних груп Української РСР") // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 99–100.
  28. ГУРЖІЙ О.І.  Землеволодіння селян і рядових козаків на Лівобережній Україні у другій половині ХVІІ – 60-х роках ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1981. - № 5. - C. 72–82.
  29. Гуржій О.І.  Іван Богун: деякі міфи та реальність // Український історичний журнал. - 1998. - № 1. - C. 99-111.
  30. ГУРЖІЙ О.І.  Класи-стани та їх еволюція на Лівобережній Україні в період пізнього феодалізму // Український історичний журнал. - 1985. - № 3. - C. 71–80.
  31. Гуржій О.І.  Купецький стан на Лівобережній і Слобідській Україні в другій половині XVII - у XVIII ст.: проблеми становлення та розвитку // Український історичний журнал. - 2004. - № 3. - C. 3-21.
  32. Гуржій О.І.  М.С.Грушевський про соціальну структуру середньовічної України // Історія України: нові підходи в історіографії та археографії. - 1989. - 10. - C. 3-19.
  33. ГУРЖІЙ О.І.  Основні закономірності розвитку торгівлі і місцевих ринків на Україні у ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1986. - № 8. - C. 17–27.
  34. Гуржій О.І.  Право в українській козацькій державі (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.) // Право в українській козацькій державі (друга половина ХVІІ - ХVІІІ ст.). - 1993. - 7. - C. 1-48.
  35. Гуржій О.І.  Праця П.С. Єфіменка про П.І. Калнишевського: (До 300-річчя з дня народження ) // Український історичний журнал. - 1990. - № 12. - C. 121-122.
  36. Гуржій О.І.  Про особливості українсько-російських взаємовідносин в середині ХVІІІ ст. ( 1654-1657 рр. ) // Український історичний журнал. - 1992. - № 11. - C. 13-23.
  37. Гуржій О.І.  Проблеми соціально-економічного розвитку України періоду пізнього феодалізму в буржуазній і буржуазно-націоналістичній історіографії // Український історичний журнал. - 1988. - № 9. - C. 36-44.
  38. ГУРЖІЙ О.І.  Рядове козацтво і його місце в класово становій структурі суспільства Лівобережної України першої половини ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1982. - № 8. - C. 89–96.
  39. ГУРЖІЙ О.І.  Феодальне землеволодіння і джерела його зростання на Лівобережній Україні в першій половині ХVІІІ ст. // Український історичний журнал. - 1979. - № 11. - C. 87–94.
  40. Гуржій Олександр , Матях Валетина Новий ракурс у дослідженні міжнародно-правового статусу Української козацької держави (Рецензія на: Чухліб Т. Гетьмани і монархи. Українська держава в міжнародних відносинах 1648–1714 рр. – К., 2003. – 518 с.) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2003. - 3. - C. 421-426.
  41. Гуржій Олександр , Юсов Святослав Наукова діяльність К.Стецюк в Інституті історії України (До століття з дня народження історика та 70-річчя Інституту) // Історіографічні дослідження в Україні. - 2007. - 17. - C. 233-249.
  42. Гуржій Олександр  "Іван носить плахту, а Настя - булаву"? Суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIIІ ст. // Соціум. - 2002. - 1. - C. 219-230.
  43. Гуржій Олександр  Діяльність гетьмана І. Скоропадського в оцінці вітчизняних і зарубіжних істориків // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2000. - 1. - C. 386-396.
  44. Гуржій Олександр  Кілька слів про родину вченого // Спеціальні історичні дисципліни. - 1999. - 3. - C. 249-253.
  45. Гуржій Олександр  Наш Володимир Сосюра: «віра в світле майбутнє» (асоціативні нотатки на берегах прочитаного) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2013. - 18. - C. 362-374.
  46. Гуржій Олександр  Пошта Гетьманщини в другій половиш XVII-XVIII ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2002. - 6. - C. 167-181.
  47. Гуржій Олександр  Слово подяки // Спеціальні історичні дисципліни. - 1998. - 2. - C. 406-407.
  48. Гуржій Олександр  Як історики „реабілітовували” скульптора І. Гончара // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. - 2008. - 14. - C. 405-410.
  49. Смолій В.А. , Гуржій О.І. Становлення української феодальної державності // Український історичний журнал. - 1990. - № 10. - C. 10-20.
  50. Солдатенко В.Ф. , Гуржій О.І., Молчанов В.Б. О.П.Реєнт, О.В.Сердюк. Сільське господарство України і світовий продовольчий ринок (1861–1914 рр.) // Український історичний журнал. - 2011. - № 6. - C. 212-219.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)