ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Черкас Борис - Ольшаницька битва 1527 р. (2008)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2008, 8)


Черкас Борис

Ольшаницька битва 1527 р.Цитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Черкас Борис Ольшаницька битва 1527 р. / Черкас Борис // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2008. - 8. - С. 53-59. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/uacenter_2008_8_53


Статті авторів на порталі:

 • Черкас Борис
  1. Черкас Б. В.  VII Міжнародна наукова конференція в рамках проекту "Colloquia Russica” "Русь і світ кочівників (друга половина ІX–XVІ ст.)" // Український історичний журнал. - 2017. - № 5. - C. 214.
  2. Черкас Б.  Вільно, Краків, Кіркор у 1519-1520 рр. // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 47-53.
  3. Черкас Б.  Віцєбска-рыжскія акты. / Падрыхтаваў Алег Дзярновіч. – Выпуск i: дакументы гаспадарча-гандлевыя, XV – XVI ст. – Mінск, Аthenaeum, 2005. – 87 с. // Український історичний збірник. - 2005. - 8. - C. 548-550.
  4. Черкас Б.  Воєнна кампанія Великого князівства Литовського та Корони Польської 1524 р. на українських землях // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2002. - Вип. 2. - C. 200 .
  5. Черкас Б.  Крило Мувала і його кордони. Спроба реконструкції // Регіональна історія України. - 2016. - Вип. 10. - C. 127.
  6. Черкас Б.  Огляд] Груша О. Канцылярыя Вялікага княства Літоўскага 40-х гадоў ХV-першай паловы ХVI ст. // Український історичний збірник. - 2007. - 10. - C. 467-468.
  7. Черкас Б.  Політична ситуація на українських землях в контексті політики Золотої Орди 1312–1322 рр. // Ukraina Lithuanica. - 2017. - Т. 4. - C. 16.
  8. Черкас Б.  Прикордонний староста Семен Полозович // Український історичний збірник. - 2004. - 7. - C. 95-105.
  9. Черкас Б.  Токтамиш – Вітовт. З історії політичного союзу кінця XIV ст. // Ukraina Lithuanica. - 2015. - Т. 3. - C. 31.
  10. Черкас Б.  Українське козацтво наприкінці XV – першої половини XVI ст. // Український історичний збірник. - 2005. - 8. - C. 64-74.
  11. Черкас Б.В.  Міжнародна наукова конференція «Центрально-Східна Європа у часи Синьоводської битви» // Український історичний журнал. - 2013. - № 1. - C. 219-220.
  12. Черкас Б.В.  Остафій Дашкович — черкаський і канівський староста XVI ст. // Український історичний журнал. - 2002. - № 1. - C. 53-67.
  13. Черкас Б.В.  Служиві татари в обороні українських земель Великого князівства Литовського XV—XVI століть // Надчорномор'я у IX ст. до н.е. - на початку ХІХ ст.: студії з історії та археології. - 2007. - 1. - C. 144-148.
  14. Черкас Б.В.  Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку. Вип. 7. // Український історичний журнал. - 2004. - № 1. - C. 131-132.
  15. Черкас Борис  [ОГЛЯД] ВИРСЬКИЙ Д. ОКОЛИЦЯ РЕНЕСАНСУ: РІЧПОСПОЛИТСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ УКРАЇНИ (XVI – СЕРЕДИНА XVII СТ.). – К., ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ, 2007. – У 2-Х Ч. – Ч. 1. – 326 С; Ч. 2. (ДОДАТКИ). – 175 С. // Український історичний збірник. - 2008. - 11. - C. 493–494.
  16. Черкас Борис  [Огляд] Жданович О. Аріанство в епоху Константина Великого. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 222 с. // УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК. - 2010. - Вип. 13, ч. 2. - C. 225-227.
  17. Черкас Борис  Алег Дзярновіч " ... In nostra livonia" : Дакументальныя крыніцы па гісторыі палітычных адносінаў паміж Вялікім княствам Літоўскім і Лівоніяй у канцы XV-першай палове XVI ст.ст.: Сістэматызацыя і актавы аналіз. - Т.1. - Мінск: Athenаeum, 2003. - 373 c. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2004. - 4. - C. 517-519.
  18. Черкас Борис  Військова справа українських козаків очима польського історика (Рецензія на: Maciej Franz “Wojskowosc Kozaczyzny Zaporoskiej w ХVІ-ХVІI wieku. Geneza i character. - Torun, 2002. - 255s.”) // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2004. - 4. - C. 509-513.
  19. Черкас Борис  Вільно і Кіркор у 1516 році - від протистояння до союзу // Український історичний збірник. - 2006. - 9. - C. 34-43.
  20. Черкас Борис  Воєнна кампанія Великого князівства Литовського та Корони Польської 1524 р. на українських землях // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2002. - 2. - C. 9.
  21. Черкас Борис  Західні володіння Золотої Орди в 1380–1399 рр. (політичний аспект) // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2013. - 12. - C. 190-209.
  22. Черкас Борис  О. І. Гуржій, В. В. Корнієнко. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. — К.: Україна, 2004. — 190 с. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2005. - 5. - C. 695-696.
  23. Черкас Борис  Ольшаницька битва 1527 р. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2008. - 8. - C. 53-59.
  24. Черкас Борис  Політична криза в Кримському ханстві і боротьба Іслам-Гірея за владу в 20-30-х роках XVI ст. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2000. - 1. - C. 97-118.
  25. Черкас Борис  Політичні відносини Великого князівства Литовського з Кримським ханатом у 1533–1540 рр. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2003. - 3. - C. 117-128.
  26. Черкас Борис  Похід хана Джанібека на Правобережну Україну 1352 р. // Україна в Центрально-Східній Європі. - 2010. - 9. - C. 13-25.
  27. Черкас Борис  Україна під час Стародубської війни 1534-1537 років // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.). - 2006. - 6. - C. 214-226.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)