ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Краєзнавство

  АРХІВ (Всі випуски)

адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/ejournal/EJ0000023

Краєзнавство : наук. журн. / Ін-т історії України НАН України, Всеукр. спілка краєзнавців. - ISSN 2222-5250


    Див. також в Електронна бібліотека

Друкований орган Національної спілки краєзнавців України, видається з 1993 р. як відроджений часопис «Краєзнавство» 1927–1930 років. У 1993–2011 рр. головним редактором був голова Національної спілки краєзнавців України, академік НАН України, Герой України П. Т. Тронько. У журналі публікуються статті, присвячені історії краєзнавчого руху в Україні, галузям краєзнавства, збереженню, використанню, популяризації пам’яток історії та культури, теорії та практиці українського музейництва, пам’яткознавства та туристичної справи, питанням історичної регіоналістики, мікроісторії та історії повсякденності, видатним постатям, висвітлюються сучасні краєзнавчі події. Журнал має постійні рубрики: «Літопис українського краєзнавства», «Історія міст і сіл України: історико-теоретичні проблеми вивчення», «Краєзнавство в особах», «Музейництво в Україні: історія та проблеми сучасного розвитку», «Вітчизняне пам’яткознавство: традиції, досвід, перспективи», «Історія України у світлі регіональних досліджень», «Церковно-історичне краєзнавство: витоки та сучасний дискурс» та інші.


Англомовні публікації

Архів випусків:

Поточний випуск: 2019 : №   1

 2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2006  2005  2003  2002  2001  2000  1999  1995  1994  1993  1930  1929  1928  1927

Переглянути весь архів


Рік заснування:

1927

Реєстрація у ДАК України:

КВ № 1722 від 06.12.1995 р. (Постанова Президії ВАК України № 05/2 від 27.05.2009. – Бюлетень ВАК України, 2009, № 8)

Головний редактор:

РЕЄНТ Олександр Петрович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук

Заступники головного редактора:

БАЖАН Олег Григорович, кандидат історичних наук
АНДРУСИШИН Богдан Іванович, доктор історичних наук
САВЧУК Віктор Олексійович, кандидат історичних наук

Редколегія:

БАЖЕНОВ Лев Васильович, доктор історичних наук
ГОНЧАРОВ Олександр Петрович, кандидат історичних наук
ДАНИЛЕНКО Віктор Михайлович, член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук
ДМИТРУК Володимир Іванович, кандидат історичних наук
ЗАВАЛЬНЮК Олександр Михайлович, доктор історичних наук
ЗВАГЕЛЬСЬКИЙ Віктор Борисович, кандидат філологічних наук
ЗІНЧЕНКО Віктор Анатолійович, кандидат історичних наук
КЛЕПАК Григорій Олексійович,
ЛИСЕНКО Олександр Євгенович, доктор історичних наук
МАНЬКОВСЬКА Руслана Вікторівна, кандидат історичних наук
НЕПОМНЯЩИЙ Андрій Анатолійович, доктор історичних наук
РАФАЛЬСЬКИЙ Олег Олексійович, член-кореспондент НАПН України, доктор історичних наук
РУБЛЬОВ Олександр Сергійович, доктор історичних наук
САВЧЕНКО Григорій Петрович, кандидат історичних наук
СМОЛІЙ Валерій Андрійович, академік НАН України, доктор історичних наук
ЧУХЛІБ Тарас Васильович, доктор історичних наук
ШВИДЬКО Ганна Кирилівна, доктор історичних наук

Адреса

01001, м. Київ-1,
вул. Грушевського, 4, кім. 212
тел. (044) 279-13-88, 278-02-38, 278-53-05
kraeznavstvo@ukr.net; bazhanclio@ukr.net


(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)