Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/journal/2017/5

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (2017, Вип. 5)

2017
№ 5

Український історичний журнал
.- Київ. - 2017. - Вип. 5


  Повний текст PDF


Зміст:
 1. Титул. - C. 1.
 2. Зміст. - C. 2.
 3. ІСТОРИЧНІ СТУДІЇ … 4

 4. Русина О. В. Політико-конфесійні орієнтири православних канцеляристів рубежу XV–XVІ ст.. - C. 4.
 5. Ніколайчук Д. О. Київське ґубернське правління: організація діяльності (кінець XVIII – початок ХХ ст.). - C. 24.
 6. Вронська Т. В., Лисенко О. Є., Шандра В. С. Режими воєнного та надзвичайного стану на українських землях у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: ретроспективний аналіз російського імперського законодавства. - C. 40.
 7. Федьков О. М. Становище осередків Української соціал-демократичної спілки на початку столипінської реакції. - C. 55.
 8. Панич О. І. Міжнародна діяльність євангельських християн-баптистів в умовах радянської політики державного атеїзму (1960–1980-ті рр.). - C. 72.
 9. МЕТОДОЛОГІЯ. ІСТОРІОГРАФІЯ. ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО … 91

 10. Федорук Я. О. Англійські газети про Україну на початку московсько-польської війни в 1654 р.. - C. 91.
 11. Таїрова-Яковлева Т. Г. Книги з бібліотеки Самійла Величка, канцеляриста Війська Запорозького. - C. 103.
 12. ДИСКУСІЇ … 112

 13. Марочко В. І. Статистика жертв Голодомору: антропологічно-демографічний дискурс. - C. 112.
 14. ПУБЛІКАЦІЇ … 133

 15. Листи Альфреда Єнсена до Михайла Грушевського (вступна стаття й публікація В.В.Тельвака та І.Б.Гирича). - C. 133.
 16. НА ДОПОМОГУ ВИКЛАДАЧЕВІ ІСТОРІЇ … 146

 17. Гула Р. В., Передерій І. Г. Політичні ідеї консерватизму в контексті розвитку історичного процесу в Україні 1900–1917 рр.. - C. 146.
 18. ІСТОРІОГРАФІЧНА КЛАСИКА … 166

 19. Максимович М. А. О малороссийских народных песнях (вступна стаття О.В.Яся). - C. 166.
 20. РЕЦЕНЗІЇ Й ОГЛЯДИ … 180

 21. Ясь О. В. Дашкевич Я. Україна і Схід. - C. 180.
 22. Войтович Л. В., Стасюк А. Є. Блануца А. Земельна політика Яґеллонів на українських теренах Великого князівства Литовського (1440–1572 рр.). - C. 188.
 23. Мицик Ю. А. Листування гетьманів Лівобережної України з Москвою та Санкт-Петербурґом 1654–1764 рр. – Т.I: Гетьманство Богдана Хмельницького 1654–1657 рр.. - C. 192.
 24. Кульчицький С. В. Шаповал Ю. Олександр Шумський: Життя, доля, невідомі документи. - C. 195.
 25. Барановська Н. П. Чорнобиль: Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986–1988). - C. 208.
 26. ХРОНІКА … 214

 27. Черкас Б. В. VII Міжнародна наукова конференція в рамках проекту "Colloquia Russica” "Русь і світ кочівників (друга половина ІX–XVІ ст.)". - C. 214.
 28. Ващук Д. П., Юга О. А. V Міжнародна наукова конференція "Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини в загальноєвропейському вимірі". - C. 216.
 29. Патриляк І. К. V Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху 1920–1950-х рр." (до 75-річчя створення Української повстанської армії). - C. 219.
 30. Ясь О. В. IX методологічний семінар "Глобальна історія, національні наративи та професія історика з перспективи теорії й практики". - C. 222.
 31. ЮВІЛЕЇ … 224

 32. Реєнт О. П. До 80-річчя доктора історичних наук, професора Я.С.Калакури. - C. 224.
 33. Матях В. М. До 70-річчя доктора історичних наук, професора В.С.Степанкова. - C. 232.
 34. Нові надходження до бібліотеки Інституту історії України НАНУ. - C. 236.

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)