Періодичні та серійні видання | Інститут історії України

  

ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
  
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/issue/sid/1997/1

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст (1997, Вип. 1)

1997
Число 1

Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики
: зб. наук. пр..- Київ. - 1997. - Вип. 1

  Повний текст PDF


Зміст:
 1. Вступ. - C. 3-5.
 2. Людмила Маркітан Жінка. Історик. Журналіст. - C. 6-15.
 3. Валерій Смолій, академік НАН України З історії українознавства радянської доби: створення комісії по вивченню української історіі у світлі офіційних документів (1929–1930). - C. 16-28.
 4. Петро Тронько, академік НАН України, Юрій Данилюк Українське краєзнавство: історія, традиції, сучасність. - C. 29-36.
 5. Микола Котляр, член-кореспондент НАН України Основні закономірності та хронологія обігу монетних гривен у Східній Європі. - C. 37-48.
 6. Марія Дмитрієнко, Ярослав Іщенко Становлення територіальної емблематики на Чернігівщині: дослідження зображень емблеми орла на прапорах, гербах, монетах та печатках регіону. - C. 49-58.
 7. Олена Апанович Українські рукописні історичні збірники XVIII ст.. - C. 59-66.
 8. Віктор Бузало Почесна відзнака Президента України (До історії створення першої нагороди незалежної України). - C. 67-79.
 9. Ірина Войцехівська Проблеми історіографії та джерелознавства у науковій спадщині В.С.Іконникова. - C. 80-89.
 10. Ігор Гирич Неопубліковане в київській архівній спадщині М Грушевського й справа видання повного зібрання творів історика. - C. 90-95.
 11. В’ячеслав Горбик, Сергій Кот Звід пам'яток та його місце в теорії та практиці пам'яткознавства. - C. 96-113.
 12. Ярослав Дзира Співець козацької України. - C. 114-129.
 13. Любов Дубровіна Кодикографічний опис рукописної книги як метод у науково-інформаційній репрезентації джерела. - C. 130-139.
 14. Ярослав Калакура Спеціальні історичні дисципліни в Національному університеті імені Тараса Шевченка. - C. 140-150.
 15. Віктор Коваль Порівняльний аналіз директив ОКВ про варіанти наступу на Україні за планом «Барбаросса». - C. 151-170.
 16. Людмила Маркітан Кінофотодокумеити як історичне джерело (Теоретичний аспект). - C. 171-183.
 17. Олена Маркова Історичні атласи як джерело для вивчення історії України. - C. 184-194.
 18. Надія Миронець Поезія Юрія Клена (Освальда Бургардта) як джерело інформації про сутність тоталітаризму. - C. 195-205.
 19. Марина Палієнко Проблеми іконографії на сторінках журналу «Киевская старина» (1882–1906). - C. 206-216.
 20. Сергій Попович Становлення і розвиток туристського краєзнавства в Україні (60-ті – перша половина 80-х pp. XX ст.). - C. 217-226.
 21. Валерій Томозов До родоводу М.А.Маркевича (Бабуся Єлизавета Василівна Кочубей та її родичі). - C. 227-243.
 22. Сергій Хведченя Картографічне забезпечення пам'яткознавства. - C. 244-251.
 23. Олексій Ясь Проблема наукової традиції і сучасна українська історіографія. - C. 252-263.
 24. ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ. - C. 264-265.
 25. СПИСОК СКОРОЧЕНЬ. - C. 266-267.
 26. Title. - C. 1-2.
 27. ЗМІСТ. - C. 268-269.

(матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)