ПЕРІОДИЧНІ ТА СЕРІЙНІ ВИДАННЯ  

Список
Пошук статейУКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ
Ричка В. М. - Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації (2001)

  АРХІВ (Всі випуски) /     Зміст випуска (2001, № 2)


Ричка В. М.

Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретаціїЦитованість авторів публікації:

Бібліографічний опис для цитування:
Ричка В. М. Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації / Ричка В. М. // Український історичний журнал. - 2001. - № 2. - С. 23-33. - Режим доступу: http://resource.history.org.ua/publ/journal_2001_2_23


Статті авторів на порталі:

 • Ричка В. М.
  1. ПАВЛОВИЧ Ф.П. , РИЧКА В.М. Наукові конференції, присвячені 1500-річчю Києва (1981 p.) // Український історичний журнал. - 1982. - № 5. - C. 157–158.
  2. Ричка В. М.  Anni Mundi: народження християнської країни // Український історичний журнал. - 2013. - № 5. - C. 24.
  3. Ричка В. М.  А. А. Горский. Древнерусская дружина // Український історичний журнал. - 1992. - № 10. - C. 127-129.
  4. Ричка В. М.  Галич - другий Київ: середньовічна формула чи історіографічна метафора ... // Український історичний журнал. - 2006. - № 1. - C. 4-13.
  5. Ричка В. М.  Київська Русь: проблеми, пошуки, інтерпретації // Український історичний журнал. - 2001. - № 2. - C. 23-33.
  6. Ричка В. М.  Корсунь в історії й культурі Київської Русі // Український історичний журнал. - 2015. - № 3. - C. 56.
  7. Ричка В. М.  Над чим сміялися в Київській Русі // Український історичний журнал. - 2014. - № 5. - C. 21.
  8. Ричка В. М.  Повсякденне життя монастирів Київської Русі // Український історичний журнал. - 1995. - № 5. - C. 48-56.
  9. Ричка В. М.  Про еволюцію назви “Русь” в етнополітичній історії України // Український історичний журнал. - 1991. - № 2. - C. 86-88.
  10. Ричка В. М.  С. В. Юшков // Український історичний журнал. - 1991. - № 7. - C. 90-99.
  11. Ричка В. М.  Унікальна антологія історичних свідчень про Україну // Український історичний журнал. - 1991. - № 3. - C. 146-147.
  12. Ричка В. М.  Чи «в руку» сон? Світ сновидінь та їх сприйняття у Давній Русі // Український історичний журнал. - 2010. - № 3. - C. 142-153.
  13. Ричка В. М.  Шлюб і подружнє життя у Київській Русі // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 131-141.
  14. Ричка В. М.  Шлюб і подружнє життя у Київській Русі // Український історичний журнал. - 1992. - № 1. - C. 131.
  15. Ричка В. М.  Ю. А. Мицик, С. М. Плохій, І. С. Стороженко. Як козаки воювали // Український історичний журнал. - 1991. - № 1. - C. 153-154.
  16. Ричка В. М.  Ювілейний збірник праць наукового конгресу у 1000-ліття хрищення Руси-України // Український історичний журнал. - 1991. - № 12. - C. 149-151.
  17. Ричка В.М. , Смолій В.А. В.Б.Антонович як історик українського козацтва // Український історичний журнал. - 1990. - № 9. - C. 109-115.
  18. Ричка В.М.  Anni Mundi: народження християнської країни // Український історичний журнал. - 2013. - C. 24-39.
  19. Ричка В.М.  БРАЙЧЕВСЬКИЙ М.Ю. Вибрані твори: Історико-археологічні студії, публіцистика. - Нью-Йорк; К.: Видавничий дім “ КМ Асаdmіа”, 1999. - 600 с. // Український історичний журнал. - 2000. - № 3. - C. 131-132.
  20. Ричка В.М.  Візантійські походи київських князів в історичній пам’яті східного слов’янства // Український історичний журнал. - 2012. - № 4. - C. 4-20.
  21. Ричка В.М.  ГОРСКИЙ А.А. Древнерусская дружина: к истории генезиса классового общества и государства на Руси. - М.: Прометей. МГПИ им.В.И.Ленина, 1989. - 124 с. // Український історичний журнал. - 1992. - № 11. - C. 127-129.
  22. Ричка В.М.  Духовенство в класово-становій структурі давньоруського суспільства // Український історичний журнал. - 1989. - № 6. - C. 76-87.
  23. РИЧКА В.М.  З історії формування державної території Давньої Русі (IX – перша третина ХП ст.) // Український історичний журнал. - 1985. - № 9. - C. 82–91.
  24. Ричка В.М.  ЗАБЛУЖКО О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу. - К.: Абрис, 1997. - 144 с. // Український історичний журнал. - 1998. - № 5. - C. 123-125.
  25. Ричка В.М.  Знаки влади: організація та форми репрезентації верховної влади у Київській Русі // Український історичний журнал. - 2009. - № 1. - C. 67-83.
  26. Ричка В.М.  Історико-географічні передумови формування Київської землі // Історико-географічні дослідження в Україні. - 1988. - C. 106.
  27. Ричка В.М.  Києво-руська спадщина в російській та українській історіографії ХІХ ст. // Український історичний журнал. - 2011. - № 2. - C. 143-158.
  28. Ричка В.М.  Київська Русь: проблема етнокультурного розвитку (конфесійний аспект) // Київська Русь: проблема етнокультурного розвитку (конфесійний аспект). - 1994. - 10. - C. 1-34.
  29. Ричка В.М.  Міжнародний науковий Конгрес “Єрусалим у слов'янських культурах та релігійних традиціях. [ м. Єрусалим, 1996 р. ] // Український історичний журнал. - 1997. - № 2. - C. 153-154.
  30. Ричка В.М.  Пригадування Русі (осмислення спадщини св.Володимира в українській суспільно-політичній думці XVII ст.) // Український історичний журнал. - 2012. - № 1. - C. 29-45.
  31. РИЧКА В.М.  Про адміністративно-територіальний устрій давньо-руських земель у XI–XІІ ст. // Український історичний журнал. - 1983. - № 2. - C. 94–100.
  32. Ричка В.М.  Про феодальний устрій церкви в Київській Русі // Український історичний журнал. - 1987. - № 8. - C. 95-106.
  33. РИЧКА В.М.  Про формування Київської землі (Х – перша половина XI ст.) // Український історичний журнал. - 1982. - № 1. - C. 66–72.
  34. РИЧКА В.М.  Про формування класу феодально-залежного селянства в епоху Київської Русі. (Матеріали суспільно-політичних читань "Історія класів і соціальних груп Української РСР") // Український історичний журнал. - 1986. - № 12. - C. 101–102.
  35. Ричка В.М.  Про характер соціальних конфліктів у Київській Русі // Український історичний журнал. - 1993. - № 3. - C. 28-36.
  36. Ричка В.М.  РАПОВ О.М. Русская церковь в ІХ - первой трети ХІІ в.: Принятие христианства. - М.: Высш. шк., 1988. - 416 с. // Український історичний журнал. - 1989. - № 12. - C. 147-148.
  37. Ричка В.М.  Спадщина Володимира Мономаха // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - C. 98-112.
  38. Ричка Володимир , ТолочкоОлексій ТолочкоОлексій "Князи Болоховьсции" // Ruthenica. - 2016. - Т. 13. - C. 83.
  39. Ричка Володимир  "…И НА ТОМ ЦЪЕЛОВАША КРЕСТЪ". Етика і культура міжкнязівських взаємин на Русі у вимірі інституту хрестоцілування // Соціум. - 2006. - 6. - C. 9-18.
  40. Ричка Володимир  Витоки державності на Русі очима русі // RUTHENICA. - 2003. - 2. - C. 93-107.
  41. Ричка Володимир  Князівські лови як соціальний феномен Київської Русі // Соціум. - 2002. - 1. - C. 13-21.
  42. Ричка Володимир  Хрещення Русі 988 р.: ідейний зміст літописного сюжету // RUTHENICA. - 2004. - 3. - C. 93-102.
  43. Смолій В. А. , Ричка В. М. В'ячеслав Липинський та його праця «Україна на переломі. 1657–1659» // Український історичний журнал. - 1992. - № 2. - C. 141-143.
  44. Смолій В.А. , Ричка В.М., Стоян П.К. Серафим Володимирович Юшков: ( До 100-річчя з дня народження ) // Український історичний журнал. - 1988. - № 4. - C. 148-153.


  (матеріали доступні на умовах ліцензії Creative Commons
  із зазначенням авторства — розповсюдження на тих самих умовах)