ІСТОРИКИ УКРАЇНИ
(матеріали до біобібліографії)


А  Б  В  Г  Д  Е  Є  З  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я  
Прізвище

ПРИМАЧЕНКО ЯНА ЛЕОНІДІВНА
адреса сторінки: http://resource.history.org.ua/person/0000542

Інститут історії України Національної академії наук України


ПРІЗВИЩЕ
ім'я, по-батькові
 Примаченко Яна Леонідівна
Варіанти імені
Prymachenko Yana; Примаченко Яна; Шолох Яна
Відділ, центр (сектор)
ВІДДІЛ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 20-30-х рр. ХХ ст. 
Посада старший науковий співробітник, учений секретар відділу
Науковий ступінькандидат історичних наук
Наукові
зацікавлення
історія та історіографія українського визвольного руху, політика пам’яті щодо ОУН і УПА та Другої світової війни, історія мистецької інтелігенції 20-х – 30-х рр. ХХ ст.
E-mailyana.prima@gmail.com
Персональні
веб-ресурси
Телефон+380 44 279 16 13 (служб.)
Дата та місце
народження
24 квітня 1979 р., м. Чернігів
Кандидатська
дисертація
«Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА». Науковий керівник – д. і. н., проф. Г. В. Касьянов. Захист відбувся в Інституті історії України НАН України 25 вересня 2009 р.
Освіта2001 закінчила історичний факультет Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка.
Професійна
діяльність
2017–

старший науковий співробітник відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2010–2017

науковий співробітник відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2007–

вчений секретар відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2007–2010

молодший науковий співробітник відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2003–2007

інженер І категорії відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України

2001–2005

аспірантка Інституту історії України НАН України

Наукові проекти
 • 2014–
 • Громадський просвітницький проект «Лікбез. Історичний фронт» (член авторського колективу)

  Участь у редколегіях та громадських радах
 • 2017
 • Від Рейхстагу до Іводзіми. У полумʼї війни. Україна та українці у Другій світовій / Заг. ред. Я. Примаченко; Авт. кол.: В. Вятрович, С. Громенко, М. Майоров, І. Патриляк, Я. Примаченко, А. Руккас / Серія "Історія без цензури". ‒ Х., 2017. ‒ 352 с. ‒ Науковий редактор.

 • 2013
 • координатор 6-ї Міжнародної наукової конференції «Історія сталінізму. Радянські нації і національна політика 1920-е – 1950-е роки» (2013) від України

 • 2010–2015
 • заступник голови Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України

  Праці
  Монографії, брошури

  1. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії: Аналітична доповідь / Відп. ред. В. Смолій. НАН України. Інститут історії України. – К.: Інститут історії України, 2018. – 227 с. (у співавторстві з Л.Якубовою, В.Головком).

  2. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні. ‒ Х.: КСД, 2016. ‒ 544 с. (у співавторстві з Л.Якубовою).

  3. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 182 с.

  Розділи у колективних дослідженнях

  4. Поразка Японії – фінальний акорд Другої світової війни // Від Рейхстагу до Іводзіми. У полум’ї війни. Україна та українці у Другій світовій. – Харків: КСД, 2017. – С. 331–337.

  5. «Розстріляне відродження»: централізація літературно-мистецького життя репресії проти діячів культури в 1930-ті рр. // Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю". 1917–1938 роки. – Харків: КСД, 2017. – С. 337–348.

  6. Література і мистецтво: надії та негаразди доби непу // Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю”/ Заг. ред. Г. Єфіменка; Авт. кол.: Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. ‒ Х.: КСД, 2017. ‒ С. 282‒295.

  7. Україна та українці у Другій світовій війні // Поле битви ‒ Україна. Від «володарів степу» до «кіборгів». Воєнна історія України від давнини до сьогодення / Авт. кол.: Б. Черкас, О. Сокирко, А. Плахонін, Я. Примаченко, М. Відейко, А. Галушка, К. Галушко, С. Громенко, М. Майоров, А. Руккас, Є. Синиця; Упоряд. К. Галушко. ‒ Х.: КСД, 2016. ‒ С. 290‒335. (у співавторстві з М.Майоровим).

  8. Міф 49. Росія могла перемогти нацистів і без українців // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 240–244.

  9. Міф 45. Війна завершилася 9 травня // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 222–225.

  10. Міф 44. Прапор над Рейхстагом підняли Єгоров і Кантарія // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 218–219.

  11. Міф 1. Велика вітчизняна війна // Війна і міф: невідома Друга світова / Авт. кол.: І. Бігун, С. Бутко, В. В’ятрович, К. Галушко, С. Горобець, С. Громенко, О. Зінченко, О. Ісаюк, Б. Короленко, Р. Пилявець, Я. Примаченко, С. Рябенко, В. Яременко; Заг. ред.: О. Зенченка, В. В’ятровича, М. Майорова. – Х.: КСД, 2016. – С. 13–16.

  12. Розділ VIII. Діячі літератури і мистецтва в полі зору диктатури // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921–1928): Колективна монографія: У 2 т. ‒ Т. 2 / Відп. ред. С. Кульчицький; Авт. кол.: Л. В. Гриневич, Т. М. Євсєєва, Г. Г. Єфіменко, С. В. Кульчицький, С. Р. Лях, В. І. Марочко, О. М. Мовчан, І. Є. Ніколаєв, Р. Ю. Подкур, Я. Л. Примаченко, О. Л. Рябченко, О. В. Юркова, Л. Д. Якубова. НАН України. Інститут історії України. ‒ К.: Інститут історії України, 2015. ‒ С. 57 ‒ 133.

  Статті

  13. Українське кіно 1920-х років у пошуках власних тем та смислів: [Електронний ресурс] // Україна модерна: Міжнародний інтелектуальний часопис. – 2017. – 15 березня.

  14. The Ukrainian policy and the Holocaust: the problem of perception // The Holocaust in the Eastern and Western European States Occupied by the Nazis: Studies and Memory. – Kaunas, 2017. – P. 206–216.

  15. Les pertes ukrainiennes pendant la Deuxiéme Guerre mondiale: la Russie a-t-elle porté seule l’essentiel du farduea de la guerre? // LA SECONDE GUERRE MONDIALE DANS LE DISCOURS POLITIQUE RUSSE: Á la lumiére du conflict russo-ukrainien. – Paris: L’Harmattan, 2016. – P. 183–192.

  16. Українська літературна дискусія 1920-х рр.: від питання професійних стандартів до проблеми національної ідентичності // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 23. – К., 2015. – С. 228–247.

  17. ОУН і УПА в сучасному європейському дискурсі пам’яті про Другу світову війну: політико-правовий аспект // Матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції 4-5 квітня 2014 року, м. Львів «Геноцид України у ХХ столітті. Україна під окупаційними режимами: історичні реалії та постколоніальний синдром». – Львів, 2015. – С. 460–472.

  18. Антиколоніальний дискурс ОУН/УПА в сучасному українському контексті боротьби за європейську ідентичність // Український історичний збірник. – Вип. 17 / НАНУ, Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К., 2014. – С. 328–338.

  19. Эволюция национального вопроса в идеологии ОУН(б) в годы Второй мировой войны // История сталинизма. Дебаты. Советские нации и национальная политика 1920-е – 1950-е годы: Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10-12 октября, 2013 г. – М., 2014. – С. 396-405.

  20. Війни пам’яті: історія ОУН і УПА в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 22. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2013. – С.18–30.

  21. Українська художня інтеліґенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження // Український історичний журнал. – К., 2013. – № 3. – С. 184–197.

  22. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Вип. 21. – К., 2012. – С. 212–231.

  23. До історії становлення та розвитку ідеології українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби // Проблеми історії України: факти, судження пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 20. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2011. – С. 121–134.

  24. Становлення нового північноамериканського історичного дискурсу з проблеми ОУН і УПА у другій половині ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий зб. наук. праць. Інститут історії України НАН України. – Вип.19: У 2 ч. – Ч.??? – К., 2010. – С.236–247.

  25. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал. – 2009. – № 6. – С.146–165.

  26. Міжнародні аспекти діяльності ОУН (аналіз північноамериканської історіографії) // Український історичний збірник. – Вип. 12. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – №12. – С.437–448.

  27. Пацифікації Західної України у 1944–1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 16: В 2 ч. – Ч. 1. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2007. – С.435–444.

  28. Прихід до керівництва ОУН-УПА Р. Шухевича в світлі зарубіжної історіографії національно-визвольного руху 30-х–50-х рр. ХХ ст. / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 13. – К., 2005. – С. 408–418.

  29. Соціальна база ОУН і УПА на Східній Україні та її вплив на еволюцію та ідеологію інтегрального націоналізму (за документами та матеріалами зарубіжних досліджень) / Шолох Я. // Спеціальні історичні дисципліни: питанння теорії та методики. – Вип. 11. – К, 2004. – С. 160–172.

  30. Взаємовідносини української й єврейської спільнот Північної Америки в ході розшуку воєнних злочинців / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 11. – К., 2004. – С. 424–442.

  31. Становлення та періодизація зарубіжної історіографії проблеми ОУН-УПА / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 9. – К., 2003. – С. 396–409.

  32. Рейди УПА очима зарубіжних дослідників: оцінки та значення / Шолох Я. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. – Вип. 10. – К., 2003. – С. 372–381.

  Науково-популярні публікації

  33. Грошова реформа [25 серпня 1996 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 19 серпня.

  34. Другий уряд Віктора Януковича [4 серпня 2006 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 4 серпня.

  35. Дистрикт «Галичина» [1 серпня 1941 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 1 серпня.

  36. Помер Сергій Параджанов [20 липня 1990 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 17 липня.

  37. Підписання економічної частини Угоди про асоціацію України та ЄС [27 червня 2014 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 27 червня.

  38. Візит Івана Павла II в Україну [23 червня 2001 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 21 червня.

  39. Радянська окупація країн Балтії [15 червня 1940 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 14 червня.

  40. «Великі угоди» між Україною і Російською Федерацією [31 травня 1997 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 30 травня.

  41. Перший бій в Донецькому аеропорту [26 травня 2014 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 23 травня.

  42. Вступ України до Світової Організації Торгівлі [16 травня 2008 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 11 травня.

  43. Друга світова війна в полоні історичної політики // Дзеркало тижня. – 2018. – № 17. – 12 травня – 18 травня.

  44. Надання Євросоюзом безвізу для України [11 травня 2017 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 8 травня.

  45. Створення дивізії СС «Галичина» [28 квітня 1943 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 29 квітня.

  46. Відставка уряду Віктора Ющенка [26 квітня 2001 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 24 квітня.

  47. «Харківська угода» Віктора Януковича [21 квітня 2010 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 20 квітня.

  48. Прем'єра фільму «Земля» Олександра Довженка [8 квітня 1930 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 11 квітня.

  49. Театр «Березіль» Леся Курбаса [31 березня 1922 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 31 березня.

  50. Угорська окупація Карпатської України [18 березня 1939 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 18 березня.

  51. Загибель Романа Шухевича [5 березня 1950 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 2 березня.

  52. Загибель Ніла Хасевича [4 березня 1952 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 1 березня.

  53. Арсеній Яценюк – прем'єр-міністр України [27 лютого 2014 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 27 лютого.

  54. Створення Революційного Проводу ОУН [10 лютого 1940 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 9 лютого.

  55. Кримська політична криза [30 січня 1994 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 26 січня.

  56. З'їзд «розстріляних переможців» [26 січня 1934 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 24 січня.

  57. Перший уряд Юлії Тимошенко [4 лютого 2005 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 22 січня.

  58. Замах на Леоніда Брежнєва [22 січня 1969 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 21 січня.

  59. Зникнення Рауля Валленберга [17 січня 1945 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 15 січня.

  60. Вбивство Євгенія Кушнарьова [17 січня 2007 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 14 січня.

  61. «Процес 59» [15 січня 1941 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2018. – 13 січня.

  62. Другий уряд Юлії Тимошенко [18 грудня 2007 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 15 грудня.

  63. Справа «Об'єднання українських націоналістів» [15 грудня 1934 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 15 грудня.

  64. «Україна без Кучми» [15 грудня 2000 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 11 грудня.

  65. Українська академія мистецтв [18 грудня 1917 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 10 грудня.

  66. Спітакський землетрус [7 грудня 1988 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 6 грудня.

  67. Помер митрополит Андрей Шептицький [1 листопада 1944 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 1 листопада.

  68. Декларація про возз'єднання Західної України і УРСР [26–28 жовтня 1939 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 27 жовтня.

  69. Операція «Захід» [21 жовтня 1947 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 20 жовтня.

  70. Створення Української Національної Ради [18–19 жовтня 1918 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 20 жовтня.

  71. Створення Української Повстанської Армії [14 жовтня 1942 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 12 жовтня.

  72. Вбивство Льва Ребета [12 жовтня 1957 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 10 жовтня.

  73. Помер Йосип Сліпий [7 вересня 1984 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 12 вересня.

  74. Державний заповідник на могилі Тараса Шевченка [20 серпня 1925 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 15 серпня.

  75. Битва на річці Халкін-Гол [20 серпня 1939 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 13 серпня.

  76. Закон "про п’ять колосків" [7 серпня 1932 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 7 серпня.

  77. Другий Великий (римський) збір українських націоналістів [27 серпня 1939 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 4 серпня.

  78. Українське vs радянське: суб’єктивні нотатки про конференцію «A Century of Ukrainian Statehoods: 1917 and Beyond» (24–25 березня 2017 р., Торонто, Канада) : [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Historians.in.ua. – 2017. – 1 травня.

  79. Правила життя Дмитра Донцова // Цей день в історії: [Електронний ресурс] . – 2017. – 27 квітня.

  80. Правила життя Миколи Хвильового // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 16 квітня.

  81. Чи дадуть врожай «Гіркі жнива»? [Електронний ресурс] : // Інтернет-портал Historians.in.ua. – 2017. – 1 квітня.

  82. Останній маніфест Миколи Хвильового [13 травня 1933 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 29 березня.

  83. Помер Дмитро Донцов (біографічна довідка) [30 березня 1973 р.] // Цей день в історії: [Електронний ресурс]. – 2017. – 29 березня.

  84. 42 мільйони – ігрища на крові: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Historians.in.ua. – 2017. – 24 лютого.

  85. «Підняття прапору над Іводзімою»: історія однієї фотографії: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". – 2017. – 23 лютого.

  86. Chatham house rule як нова засада ведення наукової дискусії: враження з круглого столу з нагоди 25-річчя розпаду Радянського Союзу (4-7 грудня 2016 року, Біловежжя Польща): [Електронний ресурс] // Інтернет-портал Historians.in.ua. – 2016. – 19 грудня.

  87. Не можна переписувати історію Другої світової війни?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  88. Радянський народ – народ-переможець?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  89. Прапор Перемоги над Рейхстагом встановили Єгоров і Кантарія: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  90. "Слава нации — смерть врагам!". Современные украинские лозунги являются фашистскими?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2015.

  91. Російська інформаційна війна проти України: у пошуках першоджерела // Дзеркало тижня. Україна. – 2015. – №39. – 16 жовтня.

  92. Советский Союз никогда не проводил «этнических чисток» в Западной Украине?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  93. В основе идеологии ОУН/УПА лежала цель уничтожения представителей всех других национальностей, кроме украинской?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  94. У Велику Вітчизняну росіяни розгромили б Україну і без участі українців: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  95. Український націоналізм «бандерівців» – антилюдська ідеологія, якій не має місця в ХХІ ст.?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014 (у співавторстві з К.Галушком).

  96. Історична довідка: Україна і спадщина Другої світової війни: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014.

  97. Бандерівська ідеологія була фашистською чи тоталітарною?: [Електронний ресурс] // Інтернет-портал "Likбез. Історичний фронт". 2014 (у співавторстві з К.Галушком).

  Тези наукових доповідей та повідомлень

  98. «Войны памяти»: украинские контексты Второй мировой войны в современном историческом дискурсе // Победа – одна на всех: Материалы международной научно-практической конференции. 24 апреля 2014 г. – Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова, 2014. – С. 321–323.

  Рецензії

  99. Рец. на кн.: Никита Соколов, Анатолий Голубовский (ред.). Русско-украинский исторический разговорник. Опыты общей истории. Москва: Новое издательство, 2017 // Критика. – 2018. – Лютий.

  100. Рец. на кн.: Альґіс Кашєта (упор.). Щоденник партизана Льонґінаса Балюкявічюса – Дзукаса: 23 червня 1948 р. – 6 червня 1949 р. Переклад Василя Капкана.Львів: Кальварія, 2016 // Критика. – 2018. – Лютий.

  101. Рец. на кн.: Лариса Масенко. Мова радянського тоталітаризму. Київ: Кліо, 2017 // Критика. – 2018. – Лютий.

  102. Рец на кн.: Редактори Владислав Гриневич та Павло-Роберт Маґочій. Бабин Яр: Історія і пам’ять. Київ: Дух і Літера, 2016 // Критика. – 2017. – № 1–2. – С. 39.

  103. Рец. на кн.: Міхал Лучевський та інші. Solidarność: krok po kroku. Solidarity: Step by Step. Warszawa: Centrum Myśli Jana Pawła II, 2015 // Критика. – 2017. – Грудень.

  104. Рец на кн.: Станіслав Мензелевський (упор.). Іван Кавалерідзе. Мемуари. Драматургія. Публіцистика. Київ: Національний центр Олександра Довженка, 2017 // Критика. – 2017. – Листопад.

  105. Рец на кн.: Кінематографічні студії. Випуск 5. Репресовані кінематографісти. Актуальна пам’ять: статті й документи. Київ: Кіно-Театр, Арт-книга, 2017 // Критика. – 2017. – №9–10.

  106. Рец на кн.: Serhii Plokhy (ed.). The Future of the Past: New Perspectives on Ukrainian History. Cambridge, Massachusetts: Harvard Ukrainian Research Institute, 2016 // Критика. – 2017. – Червень.

  107. Рец на кн.: Andrea Graziosi and Frank E. Sysyn (eds.). Communism and Hunger: The Ukrainian, Chinese, Kazakh, and Soviet Famines in Comparative Perspective. Toronto: CIUS, 2016 // Критика. – 2017. – Червень.

  108. В плену дихотомии советского дискурса: [Рец. на кн.: Игорь Данилевский, Татьяна Таирова (Яковлева), Александр Шубин, Виктор Мироненко. История Украины. Санкт-Петербург: Алетейя, 2015. 722 с.Список использованной литературы. ISBN: 978-5-9906154-0-3] // Ab Imperio. – 2016. – №3. – C. 363–376.

  Інтерв'ю

  109. Розширення формату: історія як фах і особистий шлях: [Інтерв’ю] // Україна Модерна: [Електронний ресурс]

  110. Ніколи знов: 70-ті роковини сумнозвісної акції «Вісла» та розірвані родинні зв’язки галичан: [Інтерв'ю журналісту Павлу Лодину] // Версії.if.ua: [Електронний ресурс]. – 2017. – 11 травня.

  111. Війна з Німеччиною закінчилася 25 січня 1955 року // Gazeta.ua: [Електронний ресурс]. – 2017. – 5 травня.

  112. Депортація з прицілом на асиміляцію // Радіо «Свобода» – 70-річчя операції «Вісла»: [Розмова з ведучим "Радіо Свобода" Дмитром Шурхалом у програмі "Історична свобода"] // Радіо Свобода. – 2017. – 20 квітня.

  113. Украина: разлом цивилизаций // Фокус. – 2017. – № 4. – С. 38–39.

  ПРИМАЧЕНКО (Шолох) Яна Леонідівна (24.04.1979, м. Чернігів) – дослідниця північноамериканської історіографії та історії діяльності ОУН і УПА.

  2001 закінчила іст. фак-т Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. Т. Шевченка.

  2001–2005 аспірантка, 2003–2007 – інж. І кат., 2007–2010 – м. н. с., з 2010 – н. с. відділу історії України 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Інституту історії України НАН України.

  Брала участь у міжнародній літній школі молодих істориків країн СНД: 2007 – Санкт-Петербург(РФ); 2008 – Кишинів (Молдова); 2009 – Єреван (Вірменія).

  Канд. дис. «Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА» (2009 – наук. кер. – д. і. н., проф. Г. В. Касьянов).

  2010 – 2015 – заст. голови Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України.

  2013 – координатор від України 6-ї Міжнародної наукової конференції «Історія сталінізму. Радянські нації і національна політика 1920-е – 1950-е роки». З 2014 – член авторського колективу громадської ініціативи істориків «Лікбез. Історичний фронт».

  Автор понад 90 наук. праць, серед яких: наукова монографія,

  статті у наукових збірниках, енциклопедіях, періодичних та інтернет-виданнях. Коло наук. інтересів: історія українського визвольного руху, політика пам’яті щодо ОУН і УПА та Другої світової війни, історія мистецької інтелігенції 20-х – 30-х рр. ХХ ст.

  Основні праці:

  Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА. – К.: Інститут історії України НАН України, 2010. – 182 с.

  Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал. – №6. – c.146-165.

  Міжнародні аспекти діяльності ОУН (аналіз північноамериканської історіографії) // Український історичний збірник. – Київ: Інститут історії України НАН України, 2009. – №12. – c.437-448.

  Становлення нового північноамериканського історичного дискурсу з проблеми ОУН і УПА у другій половині ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. Інститут історії України НАН України. Вип.19. К., 2010. – С.236-247.

  Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. Міжвідомчий зб. наук. праць. Інститут історії України НАН України. Вип. 21. К., 2012. – С. 212-231.

  Эволюция национального вопроса в идеологии ОУН(б) в годы Второй мировой войны // История сталинизма. Дебаты. Советские нации и национальная политика 1920-е – 1950-е годы. Материалы VI международной научной конференции. Киев, 10-12 октября, 2013 г. – М., 2014. – С. 396-405.

  «Войны памяти»: украинские контексты Второй мировой войны в современном историческом дискурсе // Победа – одна на всех. Материалы международной научно-практической конференции. 24 апреля 2014 г. – Витебск, ВГУ имени П. М. Машерова 2014. – С. 321-323.

  Антиколоніальний дискурс ОУН/УПА в сучасному українському контексті боротьби за європейську ідентичність. // Український історичний збірник. Вип. 17. НАНУ, Інститут історії України, Рада молодих вчених. – К., 2014. – С. 328-338.


  ДОТИЧНІ МАТЕРІАЛИ З ПОРТАЛУ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
  (перелік генерується автоматично)

   Статті вченого/вченої в "Енциклопедії історії України"

  1. ЕРЕНБУРГ Ілля Григорович
  2. ЄРУСАЛИМ
  3. ЄХАНУРОВ Юрій Іванович
  4. ЗЕЛІНСЬКИЙ Микола Дмитрович
  5. ІВАНОВ Михайло Федорович
  6. ІЗРАЇЛЬ, Держава Ізраїль
  7. ІНДОНЕЗІЯ, Республіка Індонезія
  8. ІНСТИТУТ ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. І.Франка
  9. ІРАК, Республіка Ірак
  10. ІРАН, Ісламська Республіка Іран
  11. ІРЛАНДІЯ, Республіка Ірландія
  12. ІСЛАНДІЯ, Республіка Ісландія
  13. ЙОРДАНІЯ
  14. ЙОФФЕ Абрам Федорович
  15. КАЗАХСТАН, Республіка Казахстан
  16. КИРГИЗСТАН, Киргизька Республіка
  17. КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ 1997
  18. КРАВЧУК Михайло Пилипович
  19. КУБА, Республіка Куба
  20. ЛИТВА, Литовська республіка
  21. ЛІВІЯ, Соціалістична Народна Лівійська Арабська Джамахірія
  22. ПАКИСТАН
  23. ПАЛЕСТИНСЬКА АВТОНОМІЯ
  24. ПЕРЕМІЩЕНІ ОСОБИ
  25. ПОТІЧНИЙ Петро-Йосиф
  26. ПРОВІДЕНЦІАЛІЗМ
  27. РАДІО СВОБОДА
  28. РИМСЬКИЙ КЛУБ
  29. СИРІЯ, Сирійська Арабська Республіка
  30. СОДОЛЬ Петро
  31. ТЕРОР І ТЕРОРИЗМ
  32. ШТЕНДЕРА Євген

   Праці вченого/вченої в Електронній бібліотеці порталу Інституту історії України

  1. (2010) Примаченко Я. Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА   
  2. (2014) Примаченко Я. Л. Эволюция национального вопроса в идеологии ОУН(б) в годы Второй мировой войны   
  3. (2015) Примаченко Я. Л. Російська інформаційна війна проти України: у пошуках першоджерела   
  4. (2017) Вятрович В., Громенко С., Майоров М., Патриляк І., Примаченко Я., Руккас А. Історія без цензури. Від Рейхстагу до Іводзіми. У полумʼї війни. Україна та українці у Другій світовій
  5. (2017) Єфіменко Г., Примаченко Я., Юркова О. Історія без цензури. Україна радянська. Ілюзії та катастрофи "комуністичного раю”
  6. (2017) Примаченко Я. 42 мільйони – ігрища на крові   
  7. (2017) Примаченко Я. Українське кіно 1920-х років у пошуках власних тем та смислів   
  8. (2018) Якубова Л., Головко В., Примаченко Я. Русский мир на Донбасі та в Криму: історичні витоки, політична технологія, інструмент агресії : Аналітична доповідь   

   Статті вченого/вченої в періодичних та серійних виданнях Інституту історії України

  1. Примаченко Я. Л.  Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослід-ження українського визвольного руху середини XX ст." // Український історичний журнал. - 2015. - № 1. - C. 226.
  2. Примаченко Я.  Пацифікації Західної України у 1944-1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2007. - 16. - C. 435-444.
  3. Примаченко Я.Л.  Війни пам’яті: історія ОУН і УПА в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2013. - 22. - C. 18-30.
  4. Примаченко Я.Л.  Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР // Український історичний журнал. - 2009. - № 6. - C. 146-165.
  5. Примаченко Я.Л.  Українська художня інтеліґенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження // Український історичний журнал. - 2013. - № 3. - C. 184-197.
  6. Примаченко Яна  До історії становлення та розвитку ідеології українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2011. - 20. - C. 121-134.
  7. Примаченко Яна  МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ ОУН (АНАЛІЗ ПІВНІЧНОАМЕРИКАНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ) // Український історичний збірник. - 2009. - 12. - C. 437-448.
  8. Примаченко Яна  Становлення нового північноамериканського історичного дискурсу з проблеми ОУН-УПА у другій половині XX ст. // ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: факти, судження, пошуки: Міжвідомчий збірник наукових праць. - 2010. - 19. - C. 236-247.
  9. Примаченко Яна  Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії // Проблеми історії України: факти, судження пошуки. - 2012. - 21. - C. 212-231.
  10. Шолох Я.  ВЗАЄМОВІДНОСИНИ УКРАЇНСЬКОЇ Й ЄВРЕЙСЬКОЇ СПІЛЬНОТ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ В ХОДІ РОЗШУКУ ВОЄННИХ ЗЛОЧИНЦІВ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2004. - 11. - C. 424-442.
  11. Шолох Я.  ПРИХІД ДО КЕРІВНИЦТВА ОУН-УПА Р. ШУХЕВИЧА В СВІТЛІ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОГО РУХУ 30-х–50-х рр. ХХ ст. // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2005. - 13. - C. 408-418.
  12. Шолох Я.  РЕЙДИ УПА ОЧИМА ЗАРУБІЖНИХ ДОСЛІДНИКІВ: ОЦІНКИ ТА ЗНАЧЕННЯ // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 10. - C. 372-381.
  13. Шолох Я.  Соціальна база ОУН і УПА на Східній Україні та її вплив на еволюцію та ідеологію інтегрального націоналізму (за документами та матеріалами зарубіжних досліджень) // Спеціальні історичні дисципліни:питанння теорії та методики. - 2004. - 11. - C. 160.
  14. Шолох Я.  СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРІОДИЗАЦІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ ОУН-УПА // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. - 2003. - 9. - C. 396-409.

   Праці вченого/вченої в Електронному каталозі Наукової бібліотеки Інституту історії України

  1. 2005. Шолох Я. Прихід до керівництва ОУН-УПА Р. Шухевича в світлі зарубіжної історіографії національно-визвольного руху 30-х - 50-х рр. ХХ ст. : монография / Я. Шолох // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2005. - Вип. 13. - С. 408-418
  2. 2007. Примаченко Я. Пацифікації Західної України у 1944 - 1949 рр. (в контексті розвитку північноамериканської історіографії другої половини ХХ ст.) : монография / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. / Відп. ред. В.А.Смолій. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2007. - Вип. 16, Ч. 1 : На пошану д-ра іст. наук, проф. С.В. Кульчицького з нагоди 70-річчя від дня народження та 50- річчя наук. пр. - С. 435-444
  3. 2009. Примаченко Я. Міжнародні аспекти ОУН (аналіз північноамериканської історіографії) : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Український історичний збірник 2009 / Голов. ред. Т. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2009. - Вип. 12. - С. 437-448
  4. 2009. Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА : Автореф. дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / Я.Л. Примаченко, 2009. - 20 с.
  5. 2009. Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА : Дис. ... канд. іст. наук № 07.00.06 / Я.Л. Примаченко, 2009. - 209 с.
  6. 2009. Примаченко Я.Л. Північноамериканська історіографія про діяльність націоналістичного підпілля в умовах німецької окупації УРСР / Я.Л. Примаченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2009. - N6. - С. 146-165
  7. 2010. Бур'ян М.С. Ізраїль, Держава Ізраїль (Yisra'il, Isra'il, Medinat Yisra'el) : словарь / М.С. Бур'ян, Я.Л. Шолох // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 191-194
  8. 2010. Примаченко Я. Північноамериканська історіографія діяльності ОУН і УПА : научное издание / Я. Примаченко; Відп. ред. Г.В. Касьянов, 2010. - 182 с.
  9. 2010. Примаченко Я. Становлення нового північноамериканського історичного дискурсу з проблем з проблеми ОУН-УПА у другій половині ХХ ст. : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2010. - Вип. 19, Ч. 2. - С. 236-247
  10. 2010. Шолох Я.Л. Ірак, Республіка Ірак (Al-'Iraq, Al-Jumhouriya al-'Iraqia) : словарь / Я.Л. Шолох, А.Ю. Мартинов // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2010. - Вип. 2 : Предметно-тематична частина: Д - Й. - С. 225-227
  11. 2011. Примаченко Я. До історії становлення та розвитку ідеології українського інтегрального націоналізму міжвоєнної доби : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2011. - Вип. 20. - С. 121-134
  12. 2012. Бур'ян М.С. Казахстан, Республіка Казахстан : научное издание / М.С. Бур'ян, Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 7-10
  13. 2012. Бур'ян М.С. Киргизстан, Киргизька Республіка : научное издание / М.С. Бур'ян, Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 55-56
  14. 2012. Бур'ян М.С. Литва, Литовська Республіка (Lietuva, Lietuvos Respublika) : научное издание / М.С. Бур'ян, Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 3 : Предметно-тематична частина: К - О. - С. 143-146
  15. 2012. Примаченко Я. Створення та діяльність УПА в період Другої світової війни в світлі північноамериканської історіографії : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвід. зб. наук. пр. Засновано 1991 р. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАН України, 2012. - Вип. 21. - С. 212-231
  16. 2013. Примаченко Я.Л. "Переміщені особи" : словарь / Я.Л. Примаченко // Україна в міжнародних відносинах : Енциклопедичний словник-довідник / Відп. ред. М.М. Варварцев. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 4 : Предметно-тематична частина: П-Я. - С. 29-31
  17. 2013. Примаченко Я.Л. Війни пам'яті: історія ОУН і УПА в сучасному соціокультурному контексті українського історіописання : сборник научных трудов / Я.Л. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки : Міжвідомчий зб. наук. пр. / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2013. - Вип. 22. - С. 18-30
  18. 2013. Примаченко Я.Л. Українська художня інтелігенція 1920-х рр. як історіографічне явище: проблеми методології дослідження / Я.Л. Примаченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2013. - N3. - С. 184-197
  19. 2014. Примаченко Я. Антиколоніальний дискурс ОУН/УПА в сучасному українському контексті боротьби за європейську ідентичність : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Український історичний збірник 2014 / Голова редкол. Т.В. Чухліб. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2014. - Вип. 17. - С. 328-338
  20. 2015. Примаченко Я. Розд. 8: Діячі літератури і мистецтва в полі зору диктатури : монография / Я. Примаченко // Суспільство і влада в радянській Україні років непу (1921 - 1928) : Кол. моногр. / Відп. ред. С.Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Т. 2. - С. 57-133
  21. 2015. Примаченко Я. Українська літературна дискусія 1920-х рр.: від питання професійних стандартів до проблеми національної ідентичності : сборник научных трудов / Я. Примаченко // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки / Відп. ред. С.В. Кульчицький. - К. : Ін-т історії України НАНУ, 2015. - Вип. 23. - С. 228-247
  22. 2015. Примаченко Я.Л. Міжнародна наукова конференція "Проблеми дослідження українського визвольного руху середини ХХ ст." / Я.Л. Примаченко // Український історичний журнал : Наук. журн. / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етносоц. досліджень. - К., 2015. - N1. - С. 226-228